Naviger op
Log på

Fortsat fornuftig og stram styring af regionernes økonomi

Politiske nyheder 06-06-2017
Dansk Erhverv finder det positivt, at man fastholder to-procentkravet i den netop indgåede aftale om regionernes økonomi, og samtidig skal styringen af sundhedsvæsenet forbedres. Til gengæld løser man ikke lægemanglen med regionale lægeklinikker.
Regeringen og regionerne har netop indgået aftale om økonomien for 2018. Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv finder det positivt, at kravet om produktivitetsforbedringer på 2 procentkrav fastholdes. Det fastholder regionernes fokus på en fornuftig prioritering af ressourcerne. Som noget nyt lægges der også op til, at styringen på sundhedsområdet skal forbedres. Derfor sættes analyser i gang nu.

”Det er tiltrængt at kigge på styringen og sammenhængen i sundhedsvæsenet. Det vil komme både patienterne og samfundet til gavn at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af siloer og kommuner, regioner og almen praksis. Samtidig er der fortsat store gevinster at hente ved at konkurrenceudsætte flere sygehusydelser,” siger sundhedspolitisk fagchef Katrina Feilberg Schouenborg.

Regionale lægeklinikker er et fejlskud
Aftalen indeholder dog også et fejlskud. Den bekræfter, at man vil lade regionerne drive lægeklinikker i op til 6 år frem for at invitere de private sundhedsaktører indenfor.

”Man løser ikke problemerne med lægemangel ved at lade regionerne drive lægeklinikker fremfor at lade private aktører få muligheden. Modstanden mod de private er svær at forstå, når der allerede i dag er private sundhedsaktører, der driver mere end 20 klinikker,” siger Katrina Feilberg Schouenberg.

Dansk Erhverv mener, at der vil være større fordele ved at skabe offentlig-privat samarbejde om nye måder at drive lægeklinik på.
I forhold til øget samarbejde mellem det offentlige og det private er det dog positivt, at man vil etablere en deponeringsfritagelsespulje på 400 millioner i 2018. Det skaber nogle gode nye muligheder.
Dansk Erhverv foreslog sammen med Danske Regioner i 2014, at det offentlige skal fritages fra deponeringsreglerne – for at det blive nemmere at realisere den gode businesscase.
 
Sidst opdateret den 06-06-2017 23:39
Tilbage til nyhedssøgning