Naviger op
Log på

Godt at regeringen vil gøre op med uddannelsesjunglen

Politiske nyheder 10-05-2017
Regeringens udspil til en ny grunduddannelse for unge uden job og uddannelse er fornuftigt, en det er vigtigt, at uddannelsen har samme niveau og kvalitet i alle kommuner, lyder det fra Dansk Erhverv.

Cirka hver femte af alle unge har hverken opnået studie- eller erhvervskompetence syv år efter grundskolen. Næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år står pt. i den situation. Regeringen er netop kommet med et nyt udspil, der blandt andet indebærer, at seks forberedende tilbud skal lægges sammen til en helt ny grunduddannelse med tre spor.

”Det er fint, at regeringen nu hiver macheten frem for at gøre op med den veritable jungle af forskellige forberedende tilbud, der findes i dag. Det kan vi kun hilse velkomment i Dansk Erhverv. For lige nu er det desværre sådan, at disse unge står over for et ganske komplekst system. Nu får de unge én indgang og én sagsbehandler, som kan hjælpe dem med at finde vej gennem de mange forskellige og fragmenterede tilbud, der findes i dag,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Flere vil opleve succes

Claus Rosenkrands Olsen peger også på, at udspillet sikrer, at finansiering og ansvar nu placeres entydigt og hos samme myndighed.

”Med regeringens udspil er det kommunerne, der fremover får det fulde ansvar indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er godt, for det skaber sammenhæng. Sammenhæng får vi også, hvis de mange tilbud bliver samlet i én uddannelsesramme med fleksibilitet i varighed og indhold. Det skaber bedre mulighed for at sikre, at flere unge får det rette tilbud på det rette tidspunkt. Det vil betyde, at flere oplever successer og sejre i mødet med uddannelser og arbejdsmarked,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

Kvaliteten skal være høj

Claus Rosenkrands Olsen peger dog på, at der er behov for en vis overordnet styring.

”Det er kommunerne, som skal stå for disse forbedrende tilbud. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at der kommer en eller anden form for overordnet styring, som sikrer, at der bliver en ensartet og høj kvalitet i samtlige kommuner. Det skal jo gerne være sådan, at en ung kan fortsætte i samme tilbud, selv om han eller hun flytter. Det er også vigtigt, at der ikke kommer store kvalitetsmæssige forskellige kommunerne imellem,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

De unge skal rustes bedre

Endelig er det vigtigt, at det også sikres, at de unge i grundskolen bliver bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse.

”Det her handler jo dybest set om, at mange forlader grundskolen uden de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis det skal ændres, så skal der være en stærkere kobling mellem grundskolerne og så for eksempel erhvervsuddannelserne - ikke mindst i udskolingen. Samtidig er det lidt skuffende, at 10. klasse ikke i højere grad tænkes ind udspillet som en del af løsningen,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

 
Sidst opdateret den 10-05-2017 11:53
Tilbage til nyhedssøgning