Naviger op
Log på

Høj befolkningsvækst flytter barren for vækst og jobskabelse

Politiske nyheder 13-02-2017
Vi har over de seneste par år haft en så betydelig befolkningsvækst, at befolkningsudviklingen i sig selv har økonomisk effekt.
Befolkningsudviklingen har været usædvanlig gennem de seneste år – normalt stiger antallet af indbyggere i Danmark rimeligt jævnt, og befolkningsudviklingen påvirker dermed ikke i noget videre omfang den økonomiske udvikling – men sådan er det ikke i øjeblikket.

Per 1. januar i år var der 5.748.769 indbyggere i Danmark. Der er dermed 41.518 flere indbyggere end for et år siden. Det svarer til hvad der bor i en mellemstor dansk kommune. En vækst på 41.518 personer svarer til 0,7%. Set i forhold til kvartalet før er befolkningsvæksten ikke så voldsom, men ifølge befolkningsprognoserne er der grund til at vente et stigende antal indbyggere over de kommende år.

Vores alder spiller en rolle i befolkningsvæksten
Hovedforklaringen på befolkningsvæksten er nettoindvandring, men aldringen af befolkningen spiller også en stor rolle. Vi lever grundlæggende længere.

Måler man udviklingen over hele 2016, så steg befolkningen sidste år med 0,8% sammenlignet med gennemsnittet for 2015. Sidste år var væksten i BNP på i størrelsesordenen 1% - så BNP per indbygger steg reelt set kun med 0,2%. Det er en meget lav vækst.

Selvom dansk økonomi er i bedring – og måske endda er på vej ind i en højkonjunktur, så er væksten i BNP moderat, og væksten i BNP pr. indbygger er faktisk decideret lav. Det er BNP per indbygger, som reelt er mest retvisende for en økonomis aktuelle styrke.

Det er ikke nok, at samfundskagen vokser en smule, hvis antallet af personer der skal dele kagen vokser meget – det er jo kagestykkernes størrelse, som er det afgørende.

Behov for reformer
Dagens befolkningstal understreger med andre ord, at vi har at gøre med et blodfattigt opsving – det taler for, at man politisk forsøger at øge blodtilstrømningen. Det der er behov for i den sammenhæng er reformer, som styrker både arbejdsudbud og produktivitetsvækst. Til gengæld må finanspolitiske lempelser klar frarådes.

I USA har man i mange år fulgt udviklingen i BNP per indbygger mindst lige så tæt som udviklingen i BNP, da USA gennem årtier har haft en forholdsvis høj befolkningsvækst.

Aktuelt er befolkningsvæksten herhjemme højere end i USA – og dermed bør vi også vænne os til at inddrage befolkningsudviklingen i de økonomiske analyser.

Når der kommer over 40.000 flere indbyggere på et år, så stiller det krav til væksten, men det stiller også krav til jobskabelsen, hvis vores økonomi ikke skal være så ubalanceret. Vi skal tilbage til starten af 1970’erne for at finde en tilsvarende befolkningsvækst, som vi har i disse år, så på den måde er der tale om en ny udvikling.

 
Sidst opdateret den 13-02-2017 09:49
Tilbage til nyhedssøgning