Naviger op
Log på

Hurtig hjælp til virksomheder, der vil ansætte flygtninge i IGU-job

Politiske nyheder 15-02-2017
Nogle få virksomheder er kommet i klemme i IGU-ordningen, da det har voldt besvær at få afklaret om den flygtning, som de gerne ville ansætte, nu også var i målgruppen for IGU-job. Nu er der hjælp at hente.
Efter pres fra blandt andet Dansk Erhverv, er der nu hjælp at hente hos kommunerne. Via et enkelt opslag i et såkaldt UIP-register kan kommunen hjælpe med en afklaring af hvorvidt den enkelte flygtning er i målgruppen for et IGU-job.

Det er den pågældende flygtning, som man påtænker at ansætte i en IGU-stilling, der selv skal henvende sig til jobcenteret og bede om at få checket sin status. Det kan  typisk være nødvendigt, hvis fx brevet fra Udlændingestyrelsen er blevet væk.

Se nærmere om Integrations Grund Uddannelsen IGU på www.danskerhverv.dk
 
Sidst opdateret den 15-02-2017 17:17
Tilbage til nyhedssøgning