Naviger op
Log på

Hvornår er prisklausuler lovlige?

Politiske nyheder 08-03-2017
EU-Kommissionen er i gang med at undersøge anvendelsen af prisklausuler på markedet for online hotelbookinger.  Det bør vurderes, om der er behov for særlige tiltag på det danske marked. Dette kan ligeledes overvejes i forhold til andre brancher.
Af Malene Graff, advokat Dansk Erhverv

Hvad er en prisklausul?

Både EU-Kommissionen og danske myndigheder har i øjeblikket fokus på lovligheden af prisklausuler.

Prisklausuler forpligter en virksomhed til altid at give den billigste pris til sin aftalepart.

Prisklausulerne kaldes "most favoured nation-klausuler” (MFN-klausul), eller på dansk "mest begunstigende-klausuler” og betegner kontraktklausuler, som garanterer en samhandelspartner (fx forhandler eller slutkunde) den bedste pris fra leverandøren. Leverandøren er dermed forpligtet til at sælge til den billigste pris til den pågældende, herunder også til en pris, der matcher leverandørens pris til andre.

En klausul vil typisk have en ordlyd, der forbyder leverandøren salg til andre på bedre vilkår (herunder også lavere pris) end de vilkår, der konkret er aftalt mellem leverandøren og den konkrete aftalepart.

Prisklausulerne anvendes fx i aftaler mellem hoteller og hotelbookingportaler. Prisklausuler bruges også i kontrakter om andre produkter, der primært sælges via internettet, herunder navnlig i distributionsaftaler på markeder med stor konkurrence.

Formålet med klausulerne er ofte at modvirke, at den virksomhed, som er forpligtet af klausulen, tilbyder lavere priser til andre aftaleparter. Såfremt klausulerne anvendes generelt i en branche, kan de også være med til at fastholde en ens markedspris, og kan dermed være bestemmende for markedsprisen.

Klausulerne gør det endvidere svært for nye aktører at komme ind på markedet. Det skyldes bl.a., at en ny virksomhed på markedet ikke kan få en bedre pris hos leverandøren ved at tilbyde bedre samhandelsbetingelser end den virksomhed, som leverandøren har indgået en prisaftale med.

En prisklausul på hotelområdet kan fx have til formål at sikre lighed imellem bookingportalerne. Det vil sige, at hotellerne ikke må udbyde deres værelser til forskellige priser på de forskellige booking-portaler.

Hvornår er prisklausulen en konkurrencebegrænsning?
Prisklausulerne kan i visse tilfælde udgøre en ulovlig konkurrencebegrænsning.

Det følger således af praksis fra EU-Kommissionen, at prisklausulerne kan anses for konkurrencebegrænsende aftaler i strid med forbuddet i EUF-Traktatens artikel 101 og konkurrencelovens § 6. Begrundelsen er, at kontraktparten ved en prisklausul eksempelvis kan få indblik i leverandørens prisaftaler med konkurrerende forhandlere.

Særligt vedrørende markedet for online hotelbookinger
I langt de fleste EU-lande har undersøgelser foretaget af konkurrencemyndighederne ført til, at online booking-portalerne for hoteller har ændret deres aftalevilkår, så der ikke længere indgås ”brede” pris-klausuler, men kun de såkaldte ”snævre” prisklausuler.

Snævre prisklausuler pålægger hoteller ikke at sælge deres værelser billigere på egen hjemmeside. Brede prisklausuler pålægger hotellerne ikke at sælge deres værelser til forskellige priser på portalerne.

Dansk Erhverv har lavet en dybdegående analyse, som viser, at afskaffelsen af de brede prisklausuler ikke har den fornødne effekt i Danmark. Derfor bør anvendelsen af både de brede og snævre prisklausuler afskaffes, hvis der skal være en reel konkurrence på markedet.

Undersøgelsen kan læses her:
https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/OTA_rapport_03.01.17.pdf

EU-Kommissionen er endvidere netop nu i gang med en undersøgelse af, om afskaffelsen af de brede prisklausuler har den rette effekt. Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort i marts.
 
Sidst opdateret den 08-03-2017 15:53
Tilbage til nyhedssøgning