Naviger op
Log på

Indgreb mod offentligt opgavetyveri

Politiske nyheder 07-09-2017
Nu haster det med et politisk indgreb overfor det offentliges stigende appetit på at drive erhvervsvirksomhed.
Der er desværre masser af eksempler på, at ivrige offentlige aktører udfører indhug på områder, hvor der i forvejen er et velfungerende privat marked.

Det gælder alt fra både store konsulentopgaver i millionklassen til mindre udlejningsaktiviteter, hvor kommuner udlejer biler, cykler og værktøj i konkurrence med private. Der er kommuner der tilbyder havehjælp til borgerne, og senest er en skov af kommunale genbrugsbutikker opstået og truer private indsamlingsorganisationer på finansieringen af deres sociale og ideelle formål.

Listen over kommunale kommercielle tilbud bliver længere år for år. På bekostning af den frie og lige konkurrence og på bekostning af private arbejdspladser. Derfor må der bremses på det offentlige opgavetyveri. Dansk Erhverv oplever et decideret skred i offentlige myndigheders lyst til at drive virksomhed på veletablerede private markeder. Statslige aktører solgte i 2014 ydelser for ca. 2,4 mia. kr. heraf omkring 70 pct. på kommercielle markeder i konkurrence med private virksomheder. Det er en vækst på 20 pct. på bare tre år. Kommunernes salg på private markeder er omfattende, men kommunerne har ikke overblik over det samlede omfang. De tal må og skal frem i lyset.

Et politisk indgreb bør indeholde fire centrale elementer. For det første nogle klare regler for hvad det offentlige må og ikke må udbyde af erhvervsvirksomhed. For det andet krav om et obligatorisk markedstjek inden man ruller nye initiativer ud. Hvis der allerede findes lignende tilbud i det private, skal det offentlige holde fingrene væk. For det tredje skal der etableres en uafhængig klageinstans for offentlig kommerciel virksomhed, hvor virksomheders klager over kommuners kommercielle aktiviteter kan behandles. For det fjerde – og det er altså kun i de tilfælde, hvor det offentlige lovligt bevæger sig ind på et marked –skal der være en korrekt prissætning af de offentlige ydelser. Vi har talrige eksempler på, at det offentlige ofte ikke medregner alle omkostninger, når prisen skal beregnes - det gælder lige fra sociale ydelser til kommunale it-projekter. Måske glemmer man omkostninger til etablering af en ejendom eller nogle administrative udgifter, som kommunen alligevel klarer. Det betyder, at kommunerne kan underbyde private aktører på markedet med en kunstig lav pris. For de private virksomheder er det stærkt frustrerende at skulle kæmpe med offentlige aktører om opgaverne på markedet. Ikke alene har den offentlige aktør skattekroner i ryggen, de har også skattefordele og behøver ikke skabe overskud til fremtidige investeringer.
Vi må som samfund holde fast i grundprincippet om, at det offentlige skal koncentrere sig om kerneopgaverne og ikke bruge krudt på at udkonkurrere sunde private virksomheder og almennyttige organisationer.

Selvfølgelig skal det offentlige i helt særlige tilfælde kunne drive erhvervsvirksomhed, fx hvis der er tale om naturlige monopoler, hvor markedet ikke fungerer af sig selv. Men det er sjældent tilfældet i de sager, som Dansk Erhverv og vores medlemmer møder i dagligdagen.

Konkurrencestyrelsen kan, som reglerne er i dag, ikke behandle en klage hvis den offentlige aktivitet har hjemmel i en lov. Også selvom det måtte skabe ulige konkurrence. Derfor har vi brug for et servicetjek af eksisterende lovgivning plus nye regler, der tydeligt sætter rammerne for hvad det offentlige kan tillade sig på det frie marked.

Kommuner er i dag ikke forpligtede til at købe alle serviceydelser og varer. De har lov til at forsyne sig selv med varer og serviceydelser til brug for løsning af kommunens lovbestemte opgaver. Det betyder, at kommunen fx kan etablere en egentlig produktion. Men en anden praksis siger, at kommunen for at undgå værdispild har lov til at udnytte overkapacitet og varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Altså kan kommunen ad bagvejen pludselig sælge på det frie marked. For at sikre at den slags ikke sker, må kommunerne blive bedre til at sikre, at de kun producerer det, de selv har brug for. Og at man for at sikre den mest effektive drift i kommunen løbende vurderer, om ikke det ville være billigere og bedre helt at overlade opgaverne til private. Regeringen har varslet et snarligt udspil til begrænsning af offentligt opgavetyveri. Det er positivt. Indtil da udbyder danske kommuner regelmæssigt nye konkurrenceforvridende tilbud til skade for private job.

Kronik af Jens Klarskov bragt i Børsen den 7. september 2017.
 
Sidst opdateret den 07-09-2017 10:22
Tilbage til nyhedssøgning