Naviger op
Log på

Innovation: Private kræfter skal sættes i spil

Politiske nyheder 13-07-2017
I den seneste tid har der været heftig debat om samarbejdet mellem venturefonden Seed Capital og det offentlige innovationsmiljø Pre-Seed Innovation.
For os at se er den helt store udfordring, at den offentlige indsats for innovations fremme langt hen ad vejen fremstår fragmenteret, bureaukratisk og ude af trit med virksomhedernes behov. Vi mener, at Danmark har brug for et langt mere investorfokuseret, efterspørgselsdrevet og virksomhedsnært innovationsfremmesystem.

Ud fra denne tankegang tjener Seed/ Pre-Seed-modellen faktisk som eksempel på en model, hvor den offentlige startindsats på lange strækninger har fungeret; nemlig som løftestang for at få private kræfter sat i spil på nye områder, hvor risikoen er på højde med det store men endnu uudnyttede forretningspotentiale, der øjnes i horisonten.

Et innovationsmiljø bærer ideelt set gode ideer videre fra et offentligt eller privat forskningsmiljø og parrer dem med kapital i de tidlige og meget risikofyldte faser. Herfra tager en venturefond over og bygger bro til »the big guys« ; de internationale virksomheder og kapitalfonde, der har tid, penge og kompetencer til at skabe det næste Spotify eller Facebook.

På denne måde har Seed Capital haft til hensigt at fungere som en fornuftig overbygning på Pre-Seed Innovations arbejde i en tid, hvor iværksættere har hungret efter kapital. Desværre tyder debatten på, at der har udviklet sig uheldige optionsordninger, og det bekræfter Dansk Erhvervs overordnede pointe: at det danske innovations-og erhvervsfremmesystem trænger til et grundigt eftersyn.

Den offentlige indsats for innovationsfremme bør møde investorerne på deres præmisser, og det bør sker gennem en langt mere fokuseret indsats, end tilfældet er i dag. Som led i en generel oprydning er vort forslag derfor, at man slår de tre øvrige innovationsmiljøer sammen til ét stærkt vestdansk innovationsmiljø og herfra sikrer et tæt samspil med private business engle og investorer. Det bedste ville naturligvis være, om private investorer havde et naturligt incitament til at trække længere ned i markedet, hvor virksomhederne er små og risikoen stor, og her ville en aktieavancebeskatning som den svenske ubetinget være at foretrække.

Men så længe vi møder perspektivrige forretningsplaner, der ikke kan finde den fornødne private finansiering i de tidligste og mest risikofyldte faser, er vi som udgangspunkt tilhængere af en model, hvor offentligt støttede investeringsemner er tæt koblet til private investorer, som kan følge op med tålmodige investeringer, når virksomhederne er klar til det.

(Indlæg bragt i Berlingske den 13. juli 2017)

 
Sidst opdateret den 13-07-2017 13:41
Tilbage til nyhedssøgning