Naviger op
Log på

Kineserne flytter fra værkstedet ud i butikken

Politiske nyheder 11-01-2017
Kina vil gerne væk fra sin afhængighed af investeringer, eksport og fremstillingsindustri og hen i retning af en økonomisk vækst drevet mere af indenlandsk forbrug og serviceerhverv. Det kan skabe nye forretningsmuligheder for danske eksportvirksomheder.
Bragt i Dansk Erhvervsavis nr. 1/2017

Af Michael Bremerskov Jensen


Kinas økonomi befinder sig i en overgangsfase fra en periode med voldsom vækst til en periode med mere moderate vækstrater. Den nuværende femårsplan har til formål at fordoble landets 2010-BNP i år 2020.

Alexandra Voss, der er chef for det tyske handelskammer AHK's kontor i Beijing, mener derfor, at det kinesiske marked fortsat er attraktivt som eksport- og investeringsdestination for europæiske virksomheder:

”De økonomiske og forretningsmæssige vilkår i Kina forandrer sig, og ændringerne berører også europæiske virksomheders muligheder i landet. På trods af de mere afdæmpede vækstrater og på trods af den forstærkede konkurrence fra lokale kinesiske virksomheder i dag, vedbliver det kinesiske marked at være en hovedbidragsyder til europæiske virksomheders vækst. Kina har etableret sig som det andet hovedmarked for mange af dem efter USA,” siger hun.

Den kinesiske partner købes ud
Hvilke udfordringer er de største for europæiske virksomheder?
”Vi har oplevet fremskridt i forretningsklimaet de seneste år, herunder en reduktion i visse administrative krav. Men beskyttelsen af intellektuel ejendomsret er utilstrækkelig og mangel på retssikkerhed udgør fortsat en stor hovedpine for udenlandske virksomheder i Kina. For nylig har den kinesiske regering gennemført en række love, blandt andet omkring cybersikkerhed, som vi er bekymrede for, da de stiller nye hindringer i vejen for udenlandske virksomheder.”

Hvilke “lessons learned” har du gjort dig, som kunne være nyttige at kende for danske virksomheder?
”Det er i dag meget lettere for en udenlandsk virksomhed at etablere sig og styre sin egen forsyningskæde og distributionsnetværk. Nu om dage vælger størstedelen af tyske virksomheder i Kina en juridisk status som ”Fuldt ejet Udenlandsk Selskab”. Der eksisterer stadig joint venture-krav. Men i sektorer, hvor kravet ikke længere gælder, foretrækker tyske virksomheder at købe den kinesiske partner ud.”

Virksomheder uddanner selv
Ifølge Alexandra Voss udgør det også stadig en stor udfordring at finde og fastholde kvalificerede kinesiske medarbejdere. Det skyldes de eksisterende mangler i det kinesiske uddannelses- og efteruddannelsessystem:

”Nogle virksomheder investerer massivt i træning og uddannelse af deres lokalansatte for at imødegå udfordringen. Det er et vigtigt parameter i forbindelse med valg af lokalitet i Kina for alle udenlandske virksomheder, ligesom det er det for at opretholde en effektiv drift af virksomheden.”

Vækst i detailhandel på 10 %
Hvilke forretningsmuligheder tegner der sig for danske og europæiske virksomheder, nu hvor Kina gerne vil væk fra sin stærke afhængighed af investeringer, eksport og fremstillingsindustri og hen i retning af en økonomisk vækst drevet mere af indenlandsk forbrug og serviceerhverv?
”Privatforbruget udgør allerede mere end 55 procent af BNP, og detailhandlen oplevede en stærk vækst på over 10 procent i 2016. Denne udvikling skaber nye forretningsmuligheder, blandt andet inden for føde- og drikkevarer, sundhedsprodukter samt forbrugsgoder af høj kvalitet.”

Hvad forventer du dig af forretningsklimaet i Kina i 2017?
”Resultaterne af vores seneste undersøgelse viser, at tyske virksomheder i Kina oplevede 2016 som et af de økonomisk vanskeligste år i det seneste årti. Andelen af virksomheder, der planlægger investeringer i nye lokaliteter i Kina, er på det laveste niveau i tre år. Ikke desto mindre er tyske virksomheder noget mere optimistiske for 2017 og forventer højere vækstrater i deres omsætning og indtjening. Af samme grund har langt størstedelen af tyske virksomheder ingen planer om at trække sig ud af Kina.”

Lang erfaring med SMV’er
I hvilken udstrækning kan AHK i Kina hjælpe danske virksomheder - også set i lyset af de typiske forskelle mellem tyske og danske eksportvirksomheder?
”Ydelserne er skræddersyede og omfatter markedsanalyser, lokal partnersøgning, hjælp i forbindelse med kinesiske messer, finansiel og juridisk rådgivning samt bistand til rekruttering og træning. Vi har lang erfaring især med hensyn til at hjælpe små og mellemstore virksomheder. De fleste ydelser er ensartede på vores kontorer rundt om i Kina, men takster og prisstrukturer kan være forskellige.”

Læs også: Kinas omstilling vil give nye eksportmuligheder
 
Sidst opdateret den 11-01-2017 13:49
Tilbage til nyhedssøgning