Naviger op
Log på

Klogere offentlige indkøb kræver fokus på kvalitet

Politiske nyheder 02-06-2017
Øget professionalisme og større fokus på kvalitet er vejen til mere effektive offentlige indkøb. Det mener Dansk Erhverv, der advarer mod at fokusere for snævert og kortsigtet på pris.
Det er glædeligt, at minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) vil have det offentlige til at købe klogere ind. Men for at høste gevinsterne er det afgørende, at de offentlige indkøbere fokuserer langsigtet på kvalitet og ikke blot pris, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

”Hvis vi skal have den offentlige sektor til at køre længere på literen, er der behov for et større fokus på kvalitet og totaløkonomi frem for prisen her og nu. Et snævert prisfokus styrker muligvis den offentlige økonomi på kort sigt, men ikke på langt sigt,” siger Malene Jæpelt, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.
 
Dialog giver mere effektive løsninger
I dag tænker de offentlige indkøbere alt for meget på pris og for lidt på kvalitet og innovation, understreger hun.
 
”Konsekvensen er typisk, at private virksomheder må spare innovation og nytænkning væk for at kunne levere et tilbud med en lav pris her og nu,” siger Malene Jæpelt og forsætter:
 
”Vi så gerne, at det offentlige i højere grad bruger mulighederne for at gå i dialog med markedet. Det vil betyde mere intelligente og effektive indkøb med plads til innovation, samt at tilbuddene kan skræddersyes til det, det offentlige rent faktisk har brug for og efterspørger.”
 
Dermed kan offentlige sektor være med til at drive en udvikling, der giver danske virksomheder en international styrkeposition med innovative produkter, der kan afsættes til nærmarkederne..
 
Brug for mere professionalisme i samarbejdet med private
Fire ud af ti virksomheder efterlyser desuden en øget professionalisme, når det offentlige køber ind. Det viser en analyse fra Dansk Erhvervs, der bygger på svar fra 84 virksomheder, der har konkret erfaring med offentlige kunder.
 
”Der er tydeligt behov for en professionalisering af de offentlige indkøb. En del af løsningen er en mere systematisk tilgang til konkurrenceudsættelse i det offentlige. Derved kan vi forløse det effektiviseringspotentiale, der opstår, når opgaver konkurrenceudsættes,” siger Malene Jæpelt.
 
Øget professionalisme betyder også, at det offentlige udnytter de rammeaftaler, der er indgået. Derved undgår det offentlige fordyrende dobbeltarbejde, og det betyder i sidste ende skarpere priser. 
 
Sidst opdateret den 06-06-2017 08:59
Tilbage til nyhedssøgning