Naviger op
Log på

Konkurser falder 11 procent

Politiske nyheder 06-06-2017
Nye tal viser, at konkurser faldt med 11 procent i maj i forhold til april. Det er et fald i antal på 48.
Nye tal fra analysevirksomheden Experian viser, at 395 virksomheder gik konkurs i maj, efter der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 48 konkurser færre end i april – svarende til et fald på ca. 11 pct. Et samlet fald på 48 konkurser er en forholdsvis neutral udvikling, for en indikator der svinger meget fra måned til måned. Men kigger man på udviklingen i forhold til samme måned sidste år, så er der tale om et fald på knap 100 konkurser, eller hvad der svarer til et fald på 20 pct.

”Tallene bekræfter det generelle billede, vi har set den senere tid. Det går nemlig fint på outputsiden for danske virksomheder. Det skyldes, at både beskæftigelse og boligpriser er steget, hvilket har stimuleret forbruget. Dertil kommer, at de historisk lave renter i vores økonomi også lægger en dæmper på konkurstallet. Livet som virksomhed i Danmark er dog ikke helt problemfrit. Virksomhederne kæmper nemlig i stigende grad på inputsiden, hvor rekruttering af kvalificeret arbejdskraft bliver mere og mere vanskelig. Det hæmmer virksomhedernes vækstmuligheder og dermed Danmarks samlede vækstpotentiale,” siger Jonas Spendrup Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at konkursudviklingen først og fremmest er trukket af et lavere antal konkurser i Hovedstaden. Korrigeret for sæsonudsving faldt antallet af konkurser i Hovedstaden med 51 fra april til maj. Vest for Storebælt kan de dog også værre med på de positive tendenser.
Således oplevede både Østjylland, Nordjylland og Fyn et fald i konkurstallet på henholdsvis 13, 10 og 4. I forhold til maj sidste år er det de samme tre områder vest for Storebælt, der har oplevet færre konkurser. Således havde Fyn 7 færre konkurser den seneste måned i forhold til samme måned sidste år, mens faldet for Østjylland og Nordjylland lød på 11 konkurser.

Sydjylland og områderne omkring Midt- og Vestjylland havde til gengæld begge 13 flere konkurser i maj end i april. Disse områder har også oplevet flere konkurser i forhold til maj sidste år, om end det er i et mere moderat omfang på henholdsvis 9 og 6 konkurser.

”Historisk har der stort set altid været flere konkurser øst for Storebælt end vest for. Forklaringen på dette kan i høj grad tilskrives Hovedstaden. Det skyldes først og fremmest, at der i absolutte tal bare er flere virksomheder omkring Hovedstaden. Derudover skyldes det også, at virksomhedssammensætningen omkring Danmarks klart største by er lidt anderledes end i andre byer. Der er relativt flere virksomheder fra de mere konkursudsatte brancher omkring København. Det medfører, at det relative antal konkurser i forhold til antal aktive virksomheder er størst i Hovedstaden,” siger Jonas Spendrup Meyer.


Udviklingen i konkurser:

 

 
Sidst opdateret den 19-06-2017 10:11
Tilbage til nyhedssøgning