Naviger op
Log på

Lad markedet drive den cirkulære økonomi

Politiske nyheder 09-04-2017
Der er behov for et nyt, enstrenget affaldssystem med fokus på markedet.
Af Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, og Anders Rune Bjerrum, sekretariatschef for Genvindingsindustrien. Bragt i Politiken d. 9. april 2017.

Direktør for Dansk Affaldsforening Jacob Hartvig Simonsen går galt i byen, når han i Politiken 2.4. skriver, at erhvervslivet fokuserer for snævert på affald i arbejdet med at udvikle en cirkulær økonomi i Danmark.

Vi er enige med Hartvig Simonsen så langt, at vi skal se på hele cirklen, når vi skal skabe en bæredygtig cirkulær økonomi til gavn for både pengepungen og miljøet. Men vi kommer ikke uden om affaldssystemet. Danskerne producerer i dag den største mængde affald per indbygger i EU. Samtidig har Danmark den næsthøjeste andel af forbrændingsaffald i EU. Det betyder, at dyrebare ressourcer, der kunne være udnyttet i nye produkter, bogstavelig talt går op i røg.

Kommunalt monopol på affald hæmmer genanvendelsen
I Dansk Erhverv og Genvindingsindustrien er vi enige med formand for regeringens advisory board Flemming Besenbacher om behovet for et nyt, enstrenget affaldssystem med fokus på markedet.

Vil vi sikre optimal udnyttelse af ressourcerne, skal vi give private virksomheder mulighed for at udvikle ny teknologi, der kan sikre genanvendelsen og dermed udnyttelsen af ressourcerne. Faktum er, at det kommunale monopol på husholdningsaffaldet og vidt forskellig implementering af affaldsreglerne i dag hæmmer de muligheder.

Når Dansk Affaldsforening fremhæver, at genbrug er vigtigere end genvinding, og at detailhandlen bør indføre endnu mere pant på plast og flasker, er det et udtryk for en basal mangel på viden om markedets muligheder og begrænsninger: Hvorfor tror Dansk Affaldsforening, at detailhandlen har plads og muligheder for at udvikle sig til at være en affaldsplads? Butikkerne kæmper i forvejen med at skulle håndtere den nuværende pantordning.

Private kan drive udviklingen
Dertil kommer, at danskerne allerede genbruger i stor stil. Faktisk så meget, at genbrugsmarkedet i 2016 rundede 100 milliarder kroner. Det behøver vi ikke kommunale aktører til at sikre. Tværtimod tager de kommunale genbrugsbutikker brødet ud af munden på de organisationer, som lever af at sælge genbrugsvarer - derfor bakker de op om vores klage over de kommunale genbrugsbutikker.

Dermed ikke sagt, at kommunerne ikke har en vigtig rolle at spille. For at skabe en cirkulær økonomi er det nødvendigt at sætte gang i efterspørgslen, der kan trække den nedre del af værdikæden og bredden af erhvervslivet i gang. Her kan det offentlige indkøb helt oplagt bidrage med bæredygtige mål og innovative udbud.

Cirkulær økonomi opstår ikke af sig selv. Men med de rette vilkår og incitamenter på markedet kan markedet og private aktører drive udviklingen.
 
Sidst opdateret den 10-04-2017 08:48
Tilbage til nyhedssøgning