Naviger op
Log på

Ny udbudslov fremmer fleksibilitet og dialog

Politiske nyheder 14-10-2015
Udbudsloven har stor betydning for de mange virksomheder, der handler sammen med det offentlige. Med udbudsloven bliver det i fremtiden muligt at bruge mere fleksible udbudsformer. Udbudsloven forventes vedtaget med ikrafttrædelse den 1. januar 2016.

Formålet med den nye lov er, at skabe større klarhed og fleksibilitet på området. Derudover skal loven være med til at reducere transaktionsomkostningerne.

Se superkort video-præsentation af den nye udbudslov ved chefkonsulent, advokat Louise Høgh:


Klik på billedet og se video.

Af vigtige elementer fra den nye lov kan nævnes:

• Lettere adgang til at bruge fleksible procedure
• De nye muligheder for at indgå i innovationspartnerskaber
• Støtte til mere dialog
• Bedre gennemsigtighed særligt vedrørende evalueringsmetoden
• Kortere tidsfrister
• Tidligere offentliggørelse af udbudsmaterialet
• Afklaring vedrørende tildeling af rammeaftaler
• Muligheder for at ændre kontrakten
• Bedre adgang for SMV'er til at byde på offentlige udbud
• Nye regler for brug af underleverandører
• Brug af et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
• Særlig indkøbsordning for sociale tjenesteydelser
• Enklere regler for indkøb under tærskelværdien
• Obligatorisk brug af elektroniske udbud
• Bæredygtige indkøb


Udbudsloven er resultatet af udbudslovsudvalgets samlede arbejde med at implementere EU´s nye udbudsdirektiv. Jakob Scharff var Dansk Erhvervs medlem i udbudslovsudvalget.

Udkastet til den nye udbudslov kan findes her: Udbudsloven som fremsat 7. oktober 2015 (pdf)

Dansk Erhverv afholder følgende kurser om den nye udbudslov:

Kursus for øvede - det nye i udbudsloven
Kursus for nye på udbudsområdet - intro til udbudsret
Det nye light regime - hvad går det ud på?

Tirsdag den 8. december 2015 kl. 9:00-10:30 afholder Dansk Erhverv desuden morgenmøde om den nye udbudslov på Børsen. Læs mere og tilmeld dig her.

 
Sidst opdateret den 20-10-2015 11:59
Tilbage til nyhedssøgning