Naviger op
Log på

Nye videnscentre på erhvervsuddannelser vækker jubel

Politiske nyheder 08-03-2017
Det er aldeles strålende, at regeringen og forligspartierne er enige om også at oprette videnscentre for handel og service. Der er brug for dem, mener Dansk Erhverv og HK.
I efteråret 2016 blev aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen blandt andet enige om at oprette otte nye videnscentre i bestræbelserne på at ruste erhvervsuddannelserne til den hastige teknologiske udvikling. Men handels- og servicebranchen fik ikke et videnscenter, selv om branchen leverer halvdelen af de private praktikpladser. Dansk Erhverv og HK bankede sammen på ministerens dør og gjorde opmærksom på problemstillingen. Og ministeren lyttede. Sammen med de øvrige aftalepartier har ministeren nu besluttet at oprette to ekstra videnscentre.

”Det er svært at få armene ned over det her. Det er fantastisk, at aftalekredsen har lyttet, og nu opretter de to ekstra videnscentre for henholdsvis digital handel og databaseret service, vi har efterlyst. De centre vil medvirke til at dygtiggøre eleverne og sikre, at de har de digitale kompetencer som morgendagens virksomheder efterspørger,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Også Pia Svane, uddannelsespolitisk rådgiver i HK, er begejstret.

”Det er virkelig godt, at der nu sættes penge af til to videnscentre på det merkantile område inden for digital handel og databaseret vidensservice, siger Pia Svane, og fortsætter:

”Videnscentre er helt afgørende for samarbejdet mellem skoler og virksomheder, så virksomhedernes viden om de kompetencer, der er behov for i fremtiden, og de muligheder teknologien rummer, også bliver kendt på andre skoler og brugt i nye undervisningsforløb”.

Innovationen er digital

Stadig større andele af omsætningen og udviklingen inden for handels- og servicebranchen sker på digitale platforme. Det er derfor også her, at meget af innovationen sker.

"Med de nye videnscentre vil flere elever få mulighed for at dykke ned i de nyeste tendenser i deres fag og være mere på forkant med udviklingen. Samtidig vil centrene bidrage til, at alle elever udfordres i deres uddannelse, bl.a. ved at understøtte differentiering og talentudvikling. De muligheder og det kvalitetsløft, som videnscentrene giver, har både eleverne og branchen gavn af,” siger Claus Rosenkrands Olsen.
 
Sidst opdateret den 08-03-2017 11:01
Tilbage til nyhedssøgning