Naviger op
Log på

Refusion af kost og logi til IGU-deltagere på AMU-kurser

Politiske nyheder 15-02-2017
Hvis deltagere på IGU (Integrations Grund Uddannelsen) modtager undervisning på et AMU-center langt fra hjemkommunen, kan der ansøges om refusion af udgifter til kost og logi.
IGU-deltagerne kan i nogle uddannelsestilfælde have behov for at modtage undervisning på et AMU-center, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted.

Dette kan skabe uhensigtsmæssigheder i forhold til udgifter til kost og logi under uddannelsen på AMU-centre.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor opslået en pulje på www.uim.dk, hvor der efter ansøgning kan ske refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Udgiften til kost og logi vil som altovervejende hovedregel ligge hos AMUcenteret/uddannelsesinstitutionen, som kan få udgifter refunderet. Det kan ikke udelukkes, at andre fx virksomheder eller kommuner kan få udlæg til kost og logi for IGU-deltagere. Disse parter har ligeledes mulighed for at få udgifter refunderet.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside under puljer findes en kort vejledning og ansøgningsskema: www.ium.dk
 
Sidst opdateret den 15-02-2017 17:24
Tilbage til nyhedssøgning