Naviger op
Log på

Slut med offentligt opgavetyveri

Politiske nyheder 07-09-2017
Regeringens udspil om opgavetyveri kan sætte en tiltrængt stopper for det offentliges stigende appetit på at drive erhvervsvirksomhed. Gennemsigtige priser er også afgørende.
Det haster med et indgreb over for det offentliges stigende appetit på at drive erhvervsvirksomhed. Dagens udspil fra regeringen har været ventet længe i de virksomheder, der oplever ulige konkurrence med det offentlige.  Hos Dansk Erhverv håber administrerende direktør Jens Klarskov, at regeringens indgreb mod offentligt opgavetyveri bliver dét vendepunkt, som brancher og virksomheder har sukket efter i flere år.

”Der er desværre i dag masser af eksempler på, at ivrige offentlige aktører udfører indhug på områder, hvor der i forvejen er et velfungerende privat marked. Det er vigtigt, at bliver sat nogle hegnspæle for offentlige aktiviteter, og hvis det offentlige endelig udøver erhvervsvirksomhed skal man sikre gennemsigtige priser, så konkurrencen i det mindste bliver lige” siger Jens Klarskov.

Konkurrencerådet fastslog i 2016, at der er tale om et væsentligt problem, der rammer virksomheder bredt. Det er derfor tilfredsstillende, at regeringen nu vil følge Konkurrencerådets anbefalinger og sikre fair og lige konkurrencevilkår i Danmark.

” Vi må som samfund holde fast i grundprincippet om, at det offentlige skal koncentrere sig om og bruge sin økonomi på kerneopgaverne og ikke bruge krudt og skatteborgernes penge på at udkonkurrere sunde private virksomheder og almennyttige organisationer,” siger Jens Klarskov.

”Det er fint med kreativitet i det offentlige. Men hvis folk har en rigtig god erhvervsidé, skal de udstyres med et CVR-nummer og komme ud på markedet. De er meget velkomne,” siger Jens Klarskov.

Dansk Erhverv er derfor meget tilfreds med, at regeringen vil etablere en uafhængig klagemyndighed, som virksomhederne kan henvende sig til.

Uklare priser
En del af Dansk Erhvervs medlemmer oplever konkurrence fra offentlige aktører på velfungerende private markeder. Men et andet udbredt problem er, at den offentlige sektor ofte ikke har retvisende beregninger af egne priser. Ikke alt bliver taget med. Det kan eksempelvis være at udgifter til ejendomme og administration mangler.

”Der er brug for gennemsigtige priser, og det er ikke blot for at sikre en fair konkurrence. Det er også for at sikre en bedre politisk styring. Det er meget nemmere, når man er klar over, hvad tingene reelt koster. Det ved man kun de færreste steder i det offentlige i dag,” siger Jens Klarskov.

Dansk Erhverv opfordrer regeringen til at præcisere, at ikke blot statslige aktører og kommuner skal omfattes af de nye og mere præcise regler og klagemuligheder. Også fx GTS- institutterne, som modtager offentlige bevillinger og udbyder en lang række services i direkte konkurrence med private kommercielle udbydere, bør være omfattet.
 
Sidst opdateret den 07-09-2017 10:14
Tilbage til nyhedssøgning