Naviger op
Log på

Spil dig til en erhvervsuddannelse

Politiske nyheder 12-09-2017
Et nyt virtual reality spil skal få flere børn og unge til at fatte interesse for og tage en erhvervsuddannelse inden for handelsområdet. Nordea-fonden støtter tiltaget med to millioner kroner.
Erhvervslivet har masser af praktikpladser og job til unge med en erhvervsuddannelse, men når eleverne er færdige med grundskolen er det under 20 procent, som vælger den uddannelsesvej. Partierne på Christiansborg har besluttet, at 30 procent af de unge allerede i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv og HK Handel nu vil sørge for, at flere stifter bekendtskab med de mange muligheder, man har med en erhvervsuddannelse inden for handelsområdet. Med støtte fra Nordea-fonden udvikler Dansk Erhverv og HK Handel derfor et virtual reality spil til danske skoleelever. Spillet handler om de mange job og karrieremuligheder, som der er inden for handelsområdet, hvis man altså tager en erhvervsuddannelse.

”Det er et nytænkende og målgruppeorienteret tiltag, som vil åbne børn og unges øjne for, de mange spændende opgaver en handelsuddannelse byder på,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Bringer virkeligheden til eleverne

”Vi kan kun få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, hvis der skabes en tættere kobling mellem folkeskole, erhvervsuddannelser og erhvervsliv, og spillet skal vise hvordan erhvervsuddannelser er en åbning til et spændende uddannelses- og arbejdsliv,” siger uddannelseschef Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv.

Kate Ziegler, formand for HK Handel Nordjylland og formand for det faglige udvalg for handelsuddannelsen, siger:

”Det er vigtigt for os, at spillet bringer virkeligheden til eleverne. Det er en anderledes måde at gøre det virkelighedsnært for eleverne, så de får oplevelsen af at være en del af de opgaver og udfordringer, de bliver stillet overfor, når de vælger at gå erhvervsuddannelsesvejen”.

Spillet vil derfor blive skræddersyet til at indgå som undervisningsmiddel i den eksisterende fagrække i skolen på en måde, som er enkel og nem at tage i brug for lærerne.

Klar til efteråret

VR-spillet skal være klar til erhvervsvejledningen for 8. klasser i efteråret 2018. Som led heri er det også projektets klare mål, at spillet vil skabe større interesse, deltagelse og udbytte af den erhvervsvejledning, der ligger i Skills stafetten som introduktion til DM Skills.

440.000 danskere er allerede i dag beskæftiget i danske handelsvirksomheder, og branchen tegner sig for hver fjerde praktikplads i erhvervsuddannelserne på det private arbejdsmarked. Det er samtidig en branche i konstant udvikling. Nye teknologier skaber nye muligheder og forretningsmodeller for virksomheder, som igen skaber behov for dygtige og veluddannede medarbejdere. Der er derfor brug for, at endnu flere dygtige og motiverede unge vælger en erhvervsuddannelse inden for handelsområdet.
 
Sidst opdateret den 12-09-2017 09:40
Tilbage til nyhedssøgning