Naviger op
Log på

Stærk arbejdsmarkedsrapport i USA

Politiske nyheder 10-03-2017
Det går godt i amerikanske økonomi, det går endda rigtigt godt. Der blev således skabt 235.000 job fra januar til februar.
Arbejdsløsheden i USA blev opgjort til 4,7%, hvilket var et lille fald.
 
Dagens tal er interessante da de dels giver et ret præcist billede af amerikansk økonomis aktuelle sundhedstilstand, men derudover tiltrækker dagens tal sig naturligvis også opmærksom, da februar er første hele måned med Donald Trump som præsident.

Det siger næsten sig selv, at præsidentskiftet ikke i noget videre omfang har betydning for jobskabelsen efter mindre end en måned, men politisk vil dagens tal uundgåeligt blive både brugt og misbrugt.

Det var forventet, at beskæftigelsen uden for landbruget i USA ville stige med cirka 200.000 personer fra januar til februar, så der er ingen tvivl om, at der er tale om en positiv overraskelse. Tallene for månederne før blev ikke revideret voldsomt.

Den stærke udvikling på arbejdsmarkedet gør, at man makroøkonomisk set burde stramme både finans- og pengepolitik.

Den nye præsident har imidlertid lagt op til det modsatte. Trump gik således til valg på mere ekspansiv finanspolitik – og selvom det ikke nødvendigvis når at påvirke amerikansk økonomi så meget i år, da ændringer i den økonomiske politik tager tid at gennemføre, så er der altså lagt op til, at der bliver trådt på den finanspolitiske speeder i løbet af det kommende år.

Da beskæftigelsen i forvejen er høj, ledigheden er lav og da lønvæksten er på vej op, så er der imidlertid ikke rigtigt plads til denne fremgang i amerikansk økonomi, og resultatet kan meget vel blive, at centralbanken kommer til at stramme pengepolitikken så meget desto mere. Så mens Trump kan forventes at træde på speederen kan centralbanken forventes at træde så meget desto hårdere på bremsen.

Faktisk har den amerikanske centralbank lagt op til at sætte renten op på onsdag i næste uge – og med dagens flotte arbejdsmarkedstal, så vil det være en stor overraskelse, hvis det ikke sker.

Dagens tal er rigtigt godt nyt for amerikansk økonomi – flere job er godt! Men det giver udfordringer med høj vækst i beskæftigelsen, når arbejdsmarkedet samtidig er ved at være stramt. Den udfordring vil det særligt være op til centralbanken at håndtere, da finanspolitikken nærmest kan forventes at gøre problemerne større, end de i forvejen er.
 
Sidst opdateret den 10-03-2017 15:23
Tilbage til nyhedssøgning