Naviger op
Log på

Det offentlige skal blive bedre til at planlægge udbud uden om ferien

Politiske nyheder 12-07-2017
Dansk Erhverv glæder sig over, at det offentlige i år er blevet bedre til at planlægge udbud, men der er fortsat plads til forbedringer.

Feriestemningen har bredt sig i det offentlige. Men ikke alle kan slappe af og nyde ferien. Private virksomheder er tvunget ud af solen og om bag skærmene. Inden store dele af det offentlige stemplede ud og gik på ferie, blev der i gang sat 170 udbud. Det er et fald fra sidste år, hvor det offentlige nåede at igangsætte 195 udbud inden ferien.

”Der er som udgangspunkt ikke noget galt i at offentliggøre udbud i sommerferien, så længe fristen tager hensyn til, at de fleste, både i det private og i det offentlige, holder ferie i skolernes sommerferie,” siger Malene Jæpelt, der er politisk konsulent hos Dansk Erhverv.

Gavner borgerne


Det offentlige er blevet bedre til at tage hensyn til sommerferien i år. En ny undersøgelse fortaget af Dansk Erhverv viser nemlig, at af de 170 udbud, som det offentlige nåede at sætte i gang, inden de gik på sommerferie, havde 61% en hensigtsmæssig frist. Dermed er vi tilbage til de gode takter fra 2015, hvor det var 60% af udbuddene, der havde uhensigtsmæssige frister. Dansk Erhverv anser en acceptabel frist for virksomhederne, som en frist der ligger minimum en uge efter, sommerferien er slut.

”Vi er rigtig glade for at konstatere, at det offentlige har planlagt udbuddene bedre denne sommer. Det er både sund fornuft og professionelt. I sidste ende handler det om at få de bedste tilbud og derigennem sikre, at vi får mest muligt for skattekronerne. Det sikrer god planlægning og passende frister, som gavner alle parter, også borgerne i sidste i ende,” siger Malene Jæpelt.

Kortere frister – dårligere tilbud

Når udbuddene der startes i sommerferien har afleveringsfrister, der ligger inden sommerferien, er slut eller i den første uge efter sommerferien tvinges de private virksomheder til at hoppe i arbejdstøjet, mens det offentlige holder fri.

”For virksomhederne betyder korte frister, at de kan få vanskeligt ved at få eksempelvis nøglemedarbejdere med ind over udarbejdelsen af tilbuddet, fordi de oftest holder ferie i skolernes sommerferieperiode. Og det resulterer altså i sidste ende desværre i dårligere tilbud til det offentlige,” siger Malene Jæpelt.

”Uforudsete hastesager, som man ikke planlægges kan selvfølgelig opstå. Hastesager kan forekomme. Men jeg har svært ved at forestille mig, at næsten 40 procent af alle udbud er hastesager. Der er plads til forbedringer. Man ved jo godt, hvornår supportaftaler for ens it systemer udløber og derfor skal fornyes. Man behøver heller ikke være synsk for at vide, at der nok bliver behov for snerydning til vinter,” forsætter Malene Jæpelt.

Udbud annonceret i de 2. første uger af skolernes sommerferie (uge 26-27, 2017)

Antal udbud i alt:                                                                                170               

Ikke acceptabelfrist i skolernes sommerferie eller ugen efter:           66                 (39%)                                                      

Acceptabel frist en uge efter skolernes sommerferie:                        104                (61%)

Kilde: udbud.dk, samt Dansk Erhvervs egne beregninger

Opgørelsen er lavet med afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal, udbud.dk, og omfatter udbud, der er annonceret i de to første uger af skolernes sommerferie (dvs. uge 26-27), og som har frist for tilbud i sommerferien eller ugen efter sommerferien slutter.

Til sammenligning var alene 35-39 pct. af samtlige udbud annonceret i 1. uge og 2. uge af sommerferien indenfor den ”acceptable” frist (en uge efter sommerferien) i 2012-2014. I 2015 var det hele 60% af udbuddene, der havde acceptable frister i 2015, men desværre holdt den positive udvikling ikke i 2016, hvor kun 48% af udbud havde en acceptable frist.

Fakta om data

Opgørelsen bygger på dataudtræk for uge 25 og 26 af annoncer af udbud fra www.udbud.dk, som er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal.

 
Sidst opdateret den 14-07-2017 11:21
Tilbage til nyhedssøgning