Naviger op
Log på

Vedholdenhed betaler sig

Politiske nyheder 03-01-2017
Det er de traditionsbundne og veletablerede forretningsgange og forretningsstrukturer, der er hovedudfordringen for danske og andre udenlandske virksomheder, der vil etablere sig i Japan.
Af Michael Bremerskov Jensen. Bragt i Dansk Erhvervs Avis #15.

Men har man først opbygget forretningsforbindelser, kan virksomhederne forvente stabile og frugtbare forretningsrelationer.

Hvis tysk erhvervslivs øverste repræsentant i Japan skal beskrive det japanske marked som en eksport- og investeringsdestination for europæiske virksomheder, lyder karakteristikken således:

”Japan har undergået store forandringer de seneste år. Mange af disse forandringer bliver ofte undervurderet eller overset i Europa. Japanerne investerer massivt i deres position som en hovedaktør i Asien med henblik på at sikre en stabil økonomisk vækst og fastholde landets konkurrenceevne. Hovedparten af de europæiske virksomheder i Japan har profiteret af disse globaliseringstiltag og tilkæmpet sig nye forretningsmuligheder i Japan eller med japanske samarbejdspartnere i udlandet.

Japan er også et førende innovationscenter, især med hensyn til vigtige tværsektorielle teknologier såsom robotter, mobilitet og ”life sciences”. Det gør landet til et marked med spændende muligheder, men også til en vigtig lakmusprøve for europæiske virksomheder,” siger Marcus Schürmann, CEO for Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan.

Marcus Schürmann, CEO for Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan: ”Japan er stadig et meget attraktivt marked, ikke mindst for virksomheder der tilbyder produkter og tjenester, som ikke findes i Japan endnu.”

Find en lokal partner
Hvilke udfordringer vil være de største for europæiske virksomheder på det japanske marked?

”Hovedudfordringen for udenlandske virksomheder er de traditionsbundne og veletablerede japanske forretningsgange og forretningsstrukturer, som oprindeligt ikke blev indført for at diskriminere udenlandske virksomheder. Der er for eksempel komplicerede distributionskanaler, ligesom der eksisterer store kulturelle og sproglige barrierer. Jeg anbefaler varmt europæiske virksomheder, at de finder en lokal samarbejdspartner. De første barrierer kan som regel overvindes ved hjælp af en japansk forretningspartner eller en lokal rådgiver.”

Hvad vil den kommende frihandelsaftale mellem EU og Japan betyde?

”Japan rangerer allerede blandt landene med den laveste gennemsnitlige told i verden. Den bilaterale frihandelsaftale mellem EU og Japan har til formål at fjerne told og ikke-toldmæssige barrierer især inden for fødevaresektoren og bilindustrien. Hvis aftalen bliver til noget, vil den berøre 30 procent af det globale økonomiske output, og den vil også styrke forbindelserne mellem EU og Japan. I en nylig spørgeskemaundersøgelse foretaget af det tyske handelskammer AHK i Japan forventede 49 procent af respondenterne positive eller meget positive effekter af aftalen.”

Skræddersyede services
Hvilke ydelser leverer I til virksomhederne?

”Vi hjælper vores kunder og medlemsvirksomheder med et hold på 30 to-sprogede eksperter med ekspertise inden for japansk erhvervsliv. Under vores brand ”DEinternational” leverer AHK i Japan en lang række skræddersyede services såsom markedsanalyser, match-making, delegationsbesøg såvel som konsulentydelser og konferenceafholdelse. For start-up virksomheder eller nytilkomne på det japanske marked tilbyder vi også inkubator-kontorer, der gør det muligt for dem nemt at etablere en lokal tilstedeværelse. AHK’s medlemsvirksomheder kan også deltage i arbejdsgrupper, regelmæssige seminarer om erhvervsrettede emner som eksempelvis HR eller japanske skatteregler. Ligeledes kan de deltage i vores netværksmøder, der er møntet på at give dem gode kontakter i Japan.”

Ganske høje avancer
Hvordan vil du vurdere markedspotentialet i Japan for danske virksomheder?

”Samhandelsvolumen mellem Danmark og Japan er ikke synderlig stor. Men det bør ikke sløre for de muligheder, der eksisterer og for Japans betydning som en strategisk partner i Asien. De danske små og mellemstore virksomheder og de danske styrkepositioner inden for maskiner og elektriske apparater udgør et godt match i forhold til Japan. Landet er stadig et meget attraktivt marked, ikke mindst for virksomheder der tilbyder produkter og tjenester, som ikke findes i Japan endnu. Eller som er af højere kvalitet, end dem de lokale japanske konkurrenter tilbyder. Selv små markedsandele kan løbe op i en stor fortjeneste, og avancerne har en tendens til at være ganske høje.”

I hvilken udstrækning kan dit kontor hjælpe danske virksomheder - også i lyset af de typiske forskelle mellem tyske og danske eksportvirksomheder?

”Alle vores services er skræddersyede til vores kunders behov. En kundes nationalitet er kun én af flere faktorer, som man skal tage højde for. Vores konsulenter hjælper mange forskellige kunder lige fra de små til de meget store virksomheder og inden for en masse forskellige sektorer.”

Tid er et vigtigt parameter

Hvilke centrale “lessons learned” vil være særligt værdifulde at kende for danske virksomheder?

”En succesfuld markedsindtræden afhænger i høj grad af, at virksomheden er velforberedt. Virksomheder, der ønsker at komme ind i Japan, bliver nødt til at gøre deres hjemmearbejde inden for deres respektive nicheområde - også i forhold til de lokale japanske konkurrenter. Tid er et andet vigtigt parameter for at gøre forretning i Japan eller med japanske forretningspartnere. Det kan tage længere tid end i andre lande at opbygge forretningsforbindelser, men vedholdenhed betaler sig. Europæiske virksomheder i Japan kan forvente stabile og frugtbare forretningsrelationer.”

AHK-kontoret i Japan yder gratis bistand til virksomheder, hvis der er tale om enkle henvendelser eller indledende konsultationer. Alle andre ydelser er skræddersyede til den enkelte kundes behov, og kontoret giver et prisskøn på forhånd.
 
Sidst opdateret den 04-01-2017 09:01
Tilbage til nyhedssøgning