Naviger op
Log på

KORA-rapport om arbejdsvilkår i hjemmeplejen er reelt ubrugelig

Politiske nyheder 14-02-2017
Konklusioner i ny KORA-rapport om arbejdsvilkår for medarbejdere i privat og offentlig hjemmepleje bygger på for spinkelt grundlag, vurderer Dansk Erhverv.

47 personer. Så få ansatte i privat hjemmepleje har deltaget i en KORA-undersøgelse. Alligevel konkluderer undersøgelsen, at der er væsentlige forskelle mellem de oplevede arbejdsvilkår blandt offentligt og privat ansatte på området.

”Jeg vil gerne slå fast, at vi i virksomheder har et naturligt fokus på medarbejdernes trivsel – det er jo forudsætningen for, at vi kan gøre borgerne tilfredse. Men det er uforståeligt, at KORA mener, at det ud fra så spinkelt et datagrundlag er muligt at konkludere ret meget,” siger Jakob Scharff, markedschef i Dansk Erhverv.

Som eksempel peger Jakob Scharff på et punkt, hvor medarbejderne bliver spurgt til, om der er tilfælde, hvor vedkommende arbejder alene og mener, at der bør være to om arbejdet. Her svarer 10 procent af de privatansatte, at det sker stort set hver dag.

”Ti procent lyder af meget, men det er reelt kun fem personer, som har denne opfattelse af deres arbejde. Med så få deltagere i undersøgelse vil bare to-tre personer kunne rykke resultaterne markant i den ene eller den anden retning,” siger Jakob Scharff, der også peger på andre metodiske problemer i undersøgelsen.

Kun FOA-ansatte med i undersøgelsen

”Det er kun FOA-ansatte, som har deltaget i undersøgelsen. Ifølge KORA er det fagforbundet FOA, der på baggrund af forskernes kriterier, har udvalgt respondentgruppen. Det er velkendt, at FOA er stærke modstandere af private firmaer og frit valg i hjemmeplejen. Desuden er der forskel på udvælgelsen af den offentligt ansatte og den privatansatte respondentgruppe, hvilket skævvrider en sammenligning af grupperne. ,”siger Jakob Scharff.

Dansk Erhverv finder det stærkt kritisabelt, at disse væsentlige forhold ikke fremgår af KORA’s rapport.

Sygefravær mangler

Jakob Scharff undrer sig også over, at KORA ikke forholder sig til objektive indikatorer for trivsel. Eksempelvis er sygefravær ikke en del af undersøgelsen. 

”Når man skal se på ansattes trivsel, så bør man også se på antallet af sygedage. En analyse fra 2012 viste, at ansatte den kommunale ældrepleje i snit havde et sygefravær på 16,1 dage, mens ansatte i den private ældrepleje i snit havde et sygefravær på 7,8 dage. Det ville være interessant at få friske tal på området, som ville bidrage til et mere klart billede,” siger Jakob Scharff.

For yderligere oplysninger
kontakt markedschef Jakob Scharff på telefon 23 29 21 91 eller på mail jsc@danskerhverv.dk

Læs undersøgelsen: ”Frit valg i hjemmeplejen – arbejdsvilkår for medarbejdere i privat og offentlig hjemmepleje”.

 

 
Sidst opdateret den 16-02-2017 12:40
Tilbage til nyhedssøgning