Naviger op
Log på

Regional interessevaretagelse

Dansk Erhverv arbejder som erhvervsorganisation for at gøre det lettere og mere profitabelt at drive virksomhed. Vi har som ambition at bidrage til gode rammebetingelser og styrke erhvervsklimaet for alle virksomheder.

Erhvervsfremmesystemet skal være efterspørgselsstyret, virksomhedsnært og konkurrenceudsat

Dansk Erhverv har udarbejdet to notater med fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem.

Det ene notat 'Højere, hurtigere, stærkere - Erhvervsfremme' fokuserer på de udfordringer vores medlemmer møder og giver bud på, hvilke principper en reorganisering og optimering kan bygge på.
Læs notatet 'Højere, hurtigere, stærkere - Erhvervsfremme'

Det andet notat giver et kvalificeret bud på, hvordan et efterspørgselsstyret, virksomhedsnært og konkurrenceudsat erhvervsfremmesystem kunne se ud.
Læs her om Dansk Erhvervs bud på et fremtidigt erhvervsfremmesystem

Save the date

Fehmarnbelt Days 2018 i Malmø
Den 28.-29. maj 2018 har du endnu engang mulighed for at møde stakeholders, beslutningstagere og kolleger til to dage med fokus på udviklingen af Fehmarnbelt Regionen.

Du kan læse mere om konferencen Fehmarnbelt Days 2018.

Om Dansk Erhverv Regional

Dansk Erhverv arbejder for at øge erkendelsen af servicesektorens samfundsmæssige betydning hos politikere, embedsværket, medier og i befolkningen. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, regionale, nationale og globale situation. Derfor følger vi også aktivt med i regional- og lokalpolitiske emner, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og arbejder aktivt for at fremme deres konkurrencekraft.

Dansk Erhverv har ca. 230 lokale og regionale repræsentanter fordelt i råd, nævn og udvalg. Læs om arbejdet Dansk Erhvervs repræsentanter varetager i:

Aktiviteter

Dansk Erhverv kampagne
 

22. september 2017
Per Thye Rasmussen til netværksmøde i bysamarbejdet, Hillerød

Dansk Erhverv kampagne
 

27 . september 2017 . september 2017
Rikke Scheel Sinding til formøde i Syddansk Vækstforum

Dansk Erhverv kampagne
 

27. september 2017
Per Thye Rasmussen til bestyrelsesmøde på Roskilde Handelsskole