Naviger op
Log på

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Ud over alle Basis-ydelser og Full-Service-ydelser giver et medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver rådgivning på højt niveau inden for alle overenskomstområder.

Vi bistår vores medlemmer med alt fra daglig sparring om forståelsen af overenskomsterne til forhandling af lokalaftaler og indgåelse af overenskomster. Vores advokater yder retshjælp til medlemmerne til førelse af sager ved de civile domstole og i det fagretlige system.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiverorganisation i forhold til HK og vi har også indgået overenskomster med en række andre forbund, herunder 3F.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har et indgående kendskab til offentlig finansieret uddannelse, og vi bistår vores medlemmer i forbindelse med planlægning og sammensætning af uddannelsesforløb, kurser og efteruddannelse for medarbejdere og ledere.

Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver har din virksomhed desuden adgang til ekspertviden i elevspørgsmål og faglige uddannelser.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver varetager vores medlemmers arbejdsmarkedspolitiske interesser. Blandt andet arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsmarked.

Herudover tilbydes vi en lang række supplerende ydelser, for eksempel:

  • Mulighed for tilmelding til DA's barselsfond, der er billigere end den offentlige
  • Løn- og sygefraværsstatistik
  • Konfliktunderstøttelse

Læs mere om Arbejdsgivermedlemskab i Dansk Erhverv

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400