Naviger op
Log på

Dansk Erhverv Full-Service

Et Full-Service-medlemskab hos Dansk Erhverv er en komplet pakke, der ud over ydelserne i Basis giver din virksomhed adgang til ekspertrådgivning inden for f.eks. personale- og erhvervsjura, internationalisering samt arbejdsmiljøområdet, uddannelsesområdet og HR-området.

Dansk Erhverv har 40 advokater og jurister, der er eksperter i ansættelsesret. Vi giver professionel juridisk rådgivning om alt i relation til forholdet mellem virksomhed og medarbejdere, herunder opsigelser, bonussystemer, kunde- og konkurrenceklausuler, virksomhedsoverdragelse, ferie, sygdom og refusion, ligebehandling samt udenlandsk arbejdskraft. 

Gennem medlemskabet af Dansk Erhverv Full-Service hjælper vi med at forebygge problemer, men træder også til, hvis der skulle opstå konflikt i forhold til en medarbejder. Vi deltager i forhandlinger med fagforeningerne, og lykkes det ikke at opnå enighed, kan vi føre sagen ved domstolene fra byret til Højestret/EU-domstolen.

Personaleudvikling og ledelse er for alvor på dagsordenen i disse år. Dansk Erhverv støtter din indsats i forhold til rekruttering, ansættelse og fastholdelse af medarbejdere. Vi giver dig individuel rådgivning og værktøjer gennem dit Full-Service-medlemskab.

Fokus på arbejdsmiljø er stigende, og det samme er kravene til virksomhedernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Reglerne er mange og ofte komplicerede. Vores arbejdsmiljøkonsulenter sikrer, at du som medlem kan overholde arbejdsmiljølovgivningens mange komplicerede regler inden for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Vi yder målrettet og virksomhedsnær rådgivning om blandt andet: arbejdspladsvurdering, den lovpligtige sikkerhedsorganisation, anmeldelse af arbejdsskader, varetagelse af kommunikation og sagsbehandling i forhold til Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøuddannelse, særlige regler for gravides arbejde, børn og unges arbejde og tunge løft.

Til større virksomheder allokeres en fast keyaccount-advokat, der sammen med en fast gruppe af specialister i Dansk Erhverv inden for HR, arbejdsmiljø, lobby, tal og statistik, varetager det enkelte medlems interesser. Dette sikrer den enkelte virksomhed en optimal servicering og rådgivning.

Læs mere om full-servicemedlemskab

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400