Naviger op
Log på

Markedsrapporter

Se aktuelle markedsrapporter


Danmarks samhandel med udlandet afhænger både af interne faktorer såsom produktivitet, lønudvikling og skattetryk og eksterne faktorer såsom toldsatser, handelsbarrierer og valutakurser.


Argentina
Australien
Brasilien
Chile
Estland
Finland
Forenede Arabiske Emirater
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Iran
Israel
Italien
Japan
Kina
Libanon
Mexico
Norge
Polen
Rusland
Saudi-Arabien
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Tyrkiet
Tyskland
USA


Markedsrapporterne beskæftiger sig med de eksterne faktorer. Som eksportør, importør eller investor er der mange spørgsmål at forholde sig til, som alle kan påvirke indtjeningen og omkostningerne ved at handle med udlandet.

I markedsrapporterne har forskellige eksperter sammenfattet muligheder og udfordringer ved at være aktiv på et udenlandsk marked som dansk virksomhed, og rapporterne kombinerer eksperternes indsigt med økonomiske nøgletal og en række kvantitative oplysninger om handelsvilkår, markedsmuligheder og toldbeskyttelse.

Vinklen igennem alle rapporterne er, at de skal rumme den mest relevante information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Baggrund og kilder:

Markedsrapporterne er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra markedsrapporterne skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.

Hvert kvartal offentliggør Dansk Erhverv markedsrapporter i samarbejde med disse bidragsydere:

Klik herunder for at besøge Danmarks Eksportkredits hjemmeside:

EKF - Danmarks Eksportkredit, Dansk-Tysk Handelskammer og Udenrigsministeriet.

Sidst opdateret den 12-09-2017 10:39

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6582
m: 3175 2400