Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2016

Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.
Arkiv: Læs tidligere udgivelser fra 2017 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2016

Nr. 24: Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Mange virksomheder er dybt afhængige af udenlandsk arbejdskraft. I 2015 var 174.000 udenlandske statsborgere beskæftiget i Danmark – flere end der var arbejdsløse i Danmark. Af disse var 32.000 bosat uden for landets grænser og pendlede til danske arbejdspladser. Udenlandske statsborgere udgjorde 7,5 pct. af den samlede beskæftigelse. For nogle brancher udgør andelen 15-20 pct.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 24|2016

Nr. 23: Jobskabelsen i Business Regions
Der er stor forskel på jobskabelsen på tværs af de ni business regions. Mens beskæftigelsen i Greater Copenhagen kun er godt 2 pct. under toppen før krisen, har UdviklingsRåd Sønderjylland oplevet en meget svag udvikling i jobskabelsen. Greater Copenhagen og Byregion Fyn er karakteriseret ved stor koncentration af arbejdspladser på et begrænset område omkring hhv. København og Odense. Anderledes ser det ud i de jyske business regions, hvor der ofte er flere områder karakteriseret ved netto-tilpendling.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 23|2016 

Nr. 22: Julehandelsprognose for 2016
Julehandlen har stor betydning for detailhandlens årsomsætning, og giver desuden en strømpil for den generelle forbrugsudvikling. Endvidere illustrerer julehandlen, hvor integreret og stor en del af danskernes indkøbsmønstre, nethandel i dag udgør. Dansk Erhverv har analyseret julehandlen og traditionen tro opstillet en julehandelsprognose for 2016.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 22|2016

Nr. 21: Frihandelsaftale med Japan rummer milliardpotentiale
I en dansk sammenhæng har et økonomisk studie for Udenrigsministeriet anslået, at en ”ambitiøs” aftale kan øge dansk eksport til Japan med 70 pct.ii I dag er den danske eksport til Japan 19,1 mia. kr. Det gør Japan til den 13. største eksportdestination for danske vare- og servicevirksomheder.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 21|2016

Nr. 20: Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land
Virksomheder, der tænker nyt, er også de virksomheder, der har størst succes. Det er kort fortalt konklusionen i denne analyse af virksomheders innovation og værditilvækst. I en tid hvor økonomien udvikler sig i slow motion pga. lav eller ingen produktivitetsvækst, er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan vi kan tilskynde virksomheder og medarbejdere til at være mere innovative. For innovation og vækst går hånd i hånd.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 20|2016

Nr. 19: Dagligvarer - e-handlens joker
Danskernes køb af varer på nettet er eksploderet de senere år. Men det går trægt med at få mælk, kød og andre dagligvarer klikket i den virtuelle kurv, som kun beløber sig til omkring 2,5 mia. kr. årligt ifølge helt nye beregninger fra Dansk Erhverv. Børnefamilierne i de store byer er dem, der er mest flittige med at købe dagligvarer online.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 19|2016

Nr. 18: Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025
Dansk Erhverv forslår, at der sættes et konkret politisk mål om at øge konkurrenceudsættelsen i stat, regioner og kommuner med i alt 60 mia. kr. frem mod 2025. Baseret på de hidtidige erfaringer med konkurrenceudsættelse vil det medføre økonomiske gevinster i omegnen af 8 mia. kr.
Læs hele analysen her: Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 18|2016

Nr. 17: Potentialet i den digitale økonomi
Den digitale økonomi er vokset til en milliardforretning. Potentialet er tydeligt, hvis man betragter fremkomsten af fx globale internettjenester som Facebook og Google, softwareudviklere som SAP og Oracle, e-handelsforetagender som Amazon og Alibaba, streaming-baserede underholdningstjenester som Netflix og Spotify, og senest en række såkaldt platformsøkonomiske tjenester som fx Airbnb, der har fået særlig stor opmærksomhed fra politisk side, og medfører forskydninger i mange brancher.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 17|2016

Nr. 16: Skatten er ikke sat ned i 30 år
Vi betalte i 2015 samlet set 942 mia. kroner i skatter og afgifter. Det er det næsthøjeste beløb nogensinde. Skattetrykket blev i 2015 samlet set på 47,4%, det var lidt lavere end året før men uanset hvordan man måler det, så er der ikke tale om et lavt niveau. Man hører ofte i den offentlige debat, at skatten skulle være blevet sat ned. Det holder imidlertid ikke vand.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 16|2016

Nr. 15: Utilstrækkeligt informationsniveau i høringer af lovforslag
Informationsniveaet i det høringsmateriale, der bliver lavet for at borgere og andre interessenter kan kommentere på lovforslag, er alt for lavt. Det viser en analyse af 577 lovforslag fra 2004 og frem til i dag, som politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen fra Dansk Erhverv har lavet som en del af et ph.d.-studie.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 15|2016

Nr. 14: Evalueringsklausuler i lovgivningen er så godt som fraværende
Løbende evaluering af lovgivning er et vigtigt redskab, når kvaliteten og effektiviteten af regulering skal sikres. Dette gælder ikke mindst på erhvervsområdet, hvor ineffektiv regulering kan have grelle konsekvenser. En ofte fremhævet måde at sikre, at regulering og lovgivning underkastes de ønskede eftersyn, er brugen af solnedgangs- og evalueringsklausuler. Altså et lovkrav om, at en bestemt regulering skal gennemses og eventuelt revideres af det ansvarlige ministerium.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 14|2016


Nr. 13: Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer
Danmarks produktivitetsvækst har været aftagende siden 1970’erne, og har ligget på omkring 1 pct. de seneste 15 år, med negativ vækst i 2015. It-anvendelse har igennem perioden været en vigtig kilde til øget produktivitet. Analysen viser bidraget fra øget it-produktivitet og andre produktivitetsforbedrende input.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 13|2016


Nr. 12: 413 milliarder kr. i investeringsunderskud
Det er vigtigt for Danmark at tiltrække investeringer fra udlandet, da det tilfører tiltrængt kapital, fastholder og skaber nye arbejdspladser og øger produktiviteten. Ved at sænke selskabsskatten ift. andre OECD-lande med 1 pct.point, vil investeringerne fra udlandet øges med 8½ pct. om året, svarende til cirka 2 mia. kr. ekstra om året.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 12|2016

Nr. 11: Unge mangler det digitale mindset

Danske unge er langt mindre interesserede i at erhverve digitale kompetencer end deres jævnaldrende i andre lande, både i Europa og resten af verden. Eksempelvis er det langt færre af de unge som er interesserede i at lære dataanalyse, programmering og kodning, end i Tyskland, Frankrig og Storbritannien, såvel som USA, Sydafrika, Brasilien, Indien og Kina. Kort sagt: den danske ungdom mangler et ”digitalt mindset”. Det er bekymrende, for en stor del af den vækst og fremgang, vi oplever i erhvervslivet i disse år, stammer fra digitalisering. Erhvervslivet oplever en mangel på såvel personer med specialiserede programmeringskompetencer som mere generelle it-kompetencer. Fremtiden er populært sagt digital, og meget tyder på, at de danske unge samlet set ikke er rede til at gribe den.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 11|2016

Nr. 10: Vækstkrise med beskæftigelsesfest – noget går ikke op
Lønkvoten i den private sektor er steget til et niveau der indikerer at balancen mellem indtjening og omkostninger er under pres. Enten skal virksomhedernes indtjening op gennem vækst eller højere salgspriser – ellers må beskæftigelsesudviklingen og/eller lønudviklingen stoppe op eller måske skal den decideret vendes.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 10|2016

Nr. 09: Disruption: Det nye grundvilkår
I disse år tales der meget om digitalisering og ”disruption” – det, at nye forretningskoncepter får en konkurrencefordel ved at udnytte de nye digitale muligheder, og på kort tid kan ændre et marked, branche eller erhvervsområde afgørende. Eksemplerne er mange, og oplevelsen i erhvervslivet er, at disse ”disruptive” dynamikker er meget udbredte. Ser man tilbage over de senere år har halvdelen af virksomhederne oplevet, at det har ændret sig hvem de opfatter som konkurrenter. Omtrent ligeså mange har fået nye konkurrenter fra andre brancher, der har bevæget sig ind på deres område. Hver tredje har oplevet, at en konkurrent har fået succes ved grundlæggende at forandre deres forretningsmodel. Fremadrettet er forventningen, at denne forandringsdynamik vil fortsætte med et skiftende konkurrentlandskab og nye konkurrencedynamikker.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 9|2016

Nr. 08: Størst tilfredshed med privat velfærd
Danskerne er generelt mere tilfredse med private udbydere end de offentlige, når det kommer til velfærdstilbud som eksempelvis børnepasning, skole og ældrepleje. Det fremgår af svarene i en omfattende befolkningsundersøgelse, som analysevirksomheden Norstat har foretaget for Dansk Erhverv.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 8|2016

Nr. 07: Deleøkonomi i vækst
Dansk Erhvervs Perspektiv har spurgt 3.000 personer om deres forbrug af deleøkonomiske tjenester som Uber, Gomore og Airbnb det seneste halve år. Analysen viser at danske forbrugere lægger ca. en milliard kroner hos de deleøkonomiske tjenester årligt. Det er et »konservativt skøn«, vurderer underdirektør Geert Laier Christensen.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 7|2016

Nr. 06: Behov for bedre vækstbetingelser for iværksætteri

Iværksættervirksomheder har en vigtig positiv effekt på udviklingen i erhvervslivet. Nye virksomheder er ofte kendetegnet ved et særligt gåpåmod og ”iværksætterånd”, ligesom de fleste iværksættere har en ny idé, forretningsmodel eller lignende, som gør, at man har troen på, at man vil kunne få succes og erobre markedsandele fra de etablerede spillere.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 6|2016

Nr. 05: Ti års vækstkrise
Dansk økonomi har over de seneste år haft vækstrater, som har været væsentligt lavere, end de lande vil ellers sammenligner os med – og det er relevant at tale om en vækstkrise i dansk økonomi. Vi skal 10 år tilbage for at finde bare et år med vækst over 2% – og BNP lå sidste år 0,3 procent under niveauet i 2006. I samme periode er antallet af indbyggere i Danmark steget, så BNP per indbygger er reelt faldet med 4,6 procent fra 2006 til 2015.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 5|2016

Nr. 04: International sammenligning af kvalitet i erhvervslovgivningen. Worldwide Governance Indicators
Danmark fremhæves til tider som et godt land at drive forretning i, og det er på mange områder også tilfældet. En gennemgang af Danmarks placering på Verdensbankens ”Worldwide Governance Indicators” afslører dog, at der både er store udsving i, hvordan Danmark klarer sig – og at disse udsving sker på nogle af de indikatorer, som har allerstørst betydning for danske virksomheder og for udenlandske investeringer i Danmark.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 4|2016

Nr. 03: Ikke alle kommuner er på jobtoget

Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede og korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til knap 35.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Det er imidlertid ikke alle dele af landet, der kan bryste sig af denne fremgang. Der er stor forskel på beskæftigelsesudviklingen på tværs af kommuner, og ud af landets 98 kommuner har kun 54 oplevet beskæftigelsesfremgang
i perioden.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 3|2016

Nr. 02: Topskatteyderne er velfærdsstatens hovedsponsorer
Topskatten er hæmmende for økonomisk vækst og sænker derfor velstanden. Flere studier viser, at topskatten mindsker incitamentet til at gøre en ekstra indsats og øge uddannelsesniveauet, og at den også hæmmer innovation og iværksætteri.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 2|2016

Nr. 01: Fortsat effektiviseringspotentiale i kommunerne

Kommunerne har allerede effektiviseret meget, men man kan komme længere. Det mener det brede flertal af kommunalpolitikere, når man spørger dem om potentialet for at effektivisere i egen kommune.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 1|2016

Sidst opdateret den 23-01-2017 12:15

Kontakt

Underdirektør

t: 3374 6526
m: 6133 0562
Chefkonsulent

t: 3374 6510
m: 9133 5802