Log på

EU

En stor del af dansk erhvervslovgivning udspringer fra Bruxelles. Dansk Erhverv følger udviklingen af nye EU-initiativer og -lovgivning tæt og sikrer varetagelsen af Dansk Erhvervs interesser over for de europæiske institutioner og andre interessenter.

Danske regler for erhvervspolitik, servicesektoren, forskning, miljøbeskyttelse, transport, konkurrence, forbrugerbeskyttelse udarbejdes i et samspil mellem EU-Kommissionen, Europa parlamentet og Ministerrådet.

Fra Dansk Erhvervs kontorer i København og Bruxelles arbejdes der for at sikre, at Dansk Erhvervs interesser bliver direkte hørt af både de danske myndigheder og EU-institutionerne. Dansk Erhvervs arbejde suppleres gennem medlemskaber af europæiske brancheorganisationer inden for handel, transport og services.

På disse sider kan du læse mere om Dansk Erhvervs holdninger til de overordnede rammer for EU's politik, mens information vedrørende EU's fagspecifikke politikker findes under Dansk Erhvervs politiske fagområder.

Dansk Erhvervs EU-Politik
Dansk Erhverv har en klar vision for EU og det danske medlemsskab. Læs om disse i publikationen Dansk Erhvervs EU-Politik.


Indre markeds Center, EU-handels uden hindringer
Kontakt Indre Markeds Center, hvis du som dansk virksomhed støder på handelshindringer i forbindelse med salg af varer og serviceydelser i andre EU lande. Indre Markeds Center rådgiver og hjælper virksomheder og kan give oplysninger om regler og myndigheder i andre EU lande.

Find Indre Markeds Center her
Og se mere i Indre Markeds Centers nyhedsbrev

Kontakt

Chef, EU og international afdeling

t: 3374 6512
m: +32 (0)491 255 611