Naviger op
Log på

Barsel og graviditet

Barselsloven giver mulighed for meget fleksibel orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Reglerne om afholdelse af barselsrelateret orlov og betaling i forbindelse hermed er komplicerede.

Forældre kan holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden, men har også mulighed for forlænget eller udskudt orlov. Efter aftale med arbejdsgiveren er det også muligt at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Dagpenge under orloven
Forældrene har ret til dagpenge fra det offentlige i op til i alt 52 uger tilsammen. Heraf er de 4 uger øremærket til morens graviditetsorlov, 2 uger til farens fædreorlov, 14 uger til morens barselsorlov. De resterende 32 uger kan forældrene fordele frit imellem sig til brug under forældreorloven.

Løn under orloven
Nogle lønmodtagere har krav på fuld eller delvis løn fra deres arbejdsgivere i dele af orlovsperioderne. Dette følger blandt andet af funktionærloven, overenskomstmæssige forpligtelser, eller hvad der i øvrigt måtte være aftalt med den enkelte medarbejder (for eksempel i ansættelseskontrakten) eller gældende praksis på virksomheden (eksempelvis i personalehåndbogen).

Medlemmer af Dansk Erhverv kan læse mere om arbejdsgivers adgang til dagpengerefusion i Dansk Erhvervs notat om barselsreglerne

DA-Barsel og barselsfond generelt
Det er obligatorisk for alle virksomheder at betale til en barselsfond i forhold til samtlige lønmodtagere. For medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver er det obligatorisk at være tilmeldt DA-Barsel.

Virksomheder som ikke indbetaler til DA-Barsel, skal indbetale til den offentlige barselsfond Barsel.dk.

Du kan læse mere om DA-Barsel her.

Ferie i forbindelse med orloven
Der gælder særlige regler for ferie i forbindelse med orlov. Medarbejdere, som er på orlov, optjener alene ret til betalt ferie i de perioder, hvor arbejdsgiveren betaler løn. En medarbejder kan være forhindret i at holde ferie, fordi han eller hun er på orlov. Dette behandles efter ferielovens regler om feriehindringer.

Afskedigelsesbeskyttelse
Der gælder en særlig beskyttelse af gravide, personer på barsels- forældreorlov m.v. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption, eller fordi lønmodtageren ønsker at benytte sin ret til fravær. Efter endt orlov har medarbejderen som udgangspunkt ret til at vende tilbage til sin tidligere stilling.

Overblik over barselsreglerne
Medlemmer af Dansk Erhverv kan hente Dansk Erhvervs notat om barselsregler, som giver overblik over de komplicerede regler.

I notatet gennemgås reglerne om:

• Retten til fravær/orlov
• Medarbejderens krav på betaling
• Arbejdsgivers refusion fra kommune og barselsfonde
• Ferie i forbindelse med barsel
• Afskedigelse af gravide samt medarbejdere på barselsrelateret orlov m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Hent dokument
    Læs også om