Naviger op
Log på

Deltid

Virksomheder, der ansætter medarbejdere på deltid, skal være opmærksomme på, at der skal iagttages et særligt regelsæt, der gælder for denne type ansættelsesforhold.

For virksomheder, der beskæftiger deltidsansatte medarbejdere, gælder særlige regler, som findes enten i deltidsloven, kollektive overenskomster der har implementeret EU’s deltidsdirektiv, eller i DA/LO-opsamlingsaftalen.

Formålet med deltidsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2002, er at sikre, at der ikke på et uberettiget grundlag sker forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte samt at lette muligheden for deltidsarbejde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om