Log på

Dansk Erhvervs ansættelseskontrakter og blanketter

Hurtige genveje til kontrakter samt tro- og loverklæringer.

Højre-klik og vælg 'Gem destination som...' for at gemme en kopi.

Standardkontrakter
Funktionærkontrakt
Funktionærkontrakt (engelsk)
Funktionslønskontrakt
Ikke-funktionær kontrakt
Lederkontrakt
Mellemlederkontrakt
Midlertidig funktionærkontrakt
Udvidet funktionærkontrakt

Tro- og loveerklæringer for:
Butik
Kontor og lager (Funktionæroverenskomsten)
IT-området
Cafeteriaer, quickfood mv.
Produktionsoverenskomsten for fødevarer - i supermarkeder mv.

Standard ansættelseskontrakter

Dansk Erhverv har udarbejdet en række standard ansættelseskontrakter, som medlemsvirksomheder har fri adgang til. Til kontrakterne er der knyttet en udførlig vejledning, som hjælper til korrekt udfyldelse af kontrakten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den enkelte ansættelseskontrakt skal tilpasses det konkrete ansættelsesforhold. Benytter man sig af standardkontrakter, er det derfor vigtigt at få tilrettet kontrakten, hvis der konkret er aftalt andre vilkår end dem, standardkontrakten lægger op til.