Naviger op
Log på

Diskrimination

Der findes flere love, som forbyder diskrimination på arbejdsmarkedet.

Diskriminationsforbuddet følger primært af 3 love:

  • Ligebehandlingsloven som vedrører ligebehandling af mænd og kvinder
  • Forskelsbehandlingsloven som forbyder forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse, handicap, alder mv.
  • Foreningsfrihedsloven
Ligebehandling af mænd og kvinder
Ligebehandlingsloven påbyder enhver arbejdsgiver at behandle mænd og kvinder lige ved alle ansættelsesretlige dispositioner herunder ansættelser, forflyttelser, forfremmelser, ændring af arbejdsvilkår og afskedigelser.

Medlemmer af Dansk Erhverv kan læse mere om ligebehandling af mænd og kvinder ved at klikke på linket i venstre side.

Reglerne om seksuel chikane følger også af ligebehandlingsloven. Hvis du er medlem af Dansk Erhverv, kan du læse mere om seksuel chikane.

Forbud mod forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse, handicap, alder mv.
Forskelsbehandlingsloven indeholder et generelt forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Ifølge loven er det forbudt at gøre forskel på de ansatte på baggrund af:

• Race
• Hudfarve
• Religion/tro
• Politisk overbevisning
• Seksuel orientering
• National, social eller etnisk oprindelse
• Handicap
• Alder

Forbuddet gælder i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Dansk Erhvervs medlemmer kan læse mere Forskelsbehandlingsloven om etnisk oprindelse, handicap, alder mv.

Foreningsfrihedsloven
Foreningsfrihedsloven beskytter mod, at der i forbindelse med såvel ansættelse som afskedigelse samt i et løbende ansættelsesforhold lægges vægt på, om henholdsvis en ansøger eller medarbejder er medlem – eller netop ikke er medlem – af en bestemt forening.

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv, kan du læse mere Foreningsfrihedsloven.

Regler for annoncering
Reglerne i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven samt foreningsfrihedsloven indebærer desuden grænser for, hvad en arbejdsgiver kan skrive i et stillingsopslag.

Du kan læse mere om regler for annoncering, hvis du er medlem. 

Klagenævn for ligebehandling
Pr. 1. januar 2009 er der oprettet ét samlet klagenævn for alle former for ligebehandling efter samme model som det nuværende Ligestillingsnævn.

Du kan læse mere om Ligestillingsnævnet, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Ligeløn og kønsopdelte lønstatistikker
Øvrige relevante emner er reglerne i ligelønsloven. Det grundlæggende princip i ligelønsloven er, at mænd og kvinder, der udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi, skal have samme løn udbetalt. Dansk Erhvervs medlemmer kan læse mere om ligelønsloven via linket i venstre side.

Af ligelønsloven mv. følger også bestemmelser om virksomheders forpligtelse til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik.

Virksomheder med minimum 35 medarbejdere inden for samme CVR-enhed og minimum 10 medarbejdere af hvert køn inden for den samme arbejdsfunktion (DISCO-kode) skal, som udgangspunkt, udarbejde en kønsopdelt lønstatistik og informere og høre medarbejdere herom inden årets udgang. Du kan her læse mere om reglerne for kønsopdelt lønstatistik.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om