Naviger op
Log på

Ferie

Ferieloven regulerer ferieforhold for stort set alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark. Loven har til formål at sikre lønnede medarbejdere grundlæggende rettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.


Ferielovens regler
Ferieloven regulerer ferieforhold for stort set alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark. Loven har til formål at sikre lønnede medarbejdere grundlæggende rettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.

Formålet med ferieloven er at sikre lønmodtagerens ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Under ansættelsen optjener lønmodtageren ret til at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren.

Lønmodtagere optjener ret til betalt ferie, uanset om de er fuldtids- eller deltidsansat, om arbejdet er hoved- eller bibeskæftigelse, eller om der er tale om løsarbejde. Loven gælder, uanset om lønmodtageren er funktionær eller ansat som timelønnet.

De fleste af ferielovens bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. Der er dog mulighed for visse individuelle aftaler, for eksempel kan parterne fravige lovens bestemmelser om varsling af ferie.

Desuden er der flere muligheder for at fravige loven ved overenskomst. De fleste af Dansk Erhvervs overenskomster indeholder for eksempel mulighed for at anvende feriekort, eller for HORESTA-medlemmers vedkommende at indbetale til Feriefonden.

Dansk Erhverv har udarbejdet et Notat om ferieloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Hent dokument
Læs også om