Naviger op
Log på

CSR og bæredygtig forretningsudvikling

Dansk Erhverv arbejder for at styrke vores medlemsvirksomheders forretning gennem arbejdet med CSR og bæredygtig forretningsudvikling.
Læs også:

CSR Konferencen 2016
CSR Konferencen 2015
CSR viden & værktøjer
Politisk indflydelse
Projekter og Partnerskaber
Gode råd om CSR og bæredygtig forretningsudvikling
Om CSR
CSR i Dansk Erhverv


CSR & bæredygtig forretningsudvikling
Dansk Erhverv arbejder for at styrke vores medlemsvirksomheders forretning gennem arbejdet med CSR og bæredygtig forretningsudvikling. Det gør vi ved at tilbyde viden og værktøjer til vores medlemsvirksomheder og ved at arbejde for de bedste rammebetingelser gennem politisk interessevaretagelse.

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje.Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Virksomheder kan arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed på mange forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at nedbringe ressourceforbruget til gavn for miljøet, ved at indsluse marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet eller gennem etisk handel i den globale leverandørkæde.

Værdi på alle bundlinjer
Erhvervslivets samfundsansvar er ikke alene til gavn for samfundet. Oftest vil virksomheden også have direkte, positiv gavn af indsatsen. Mange virksomheder oplever, at de får lettere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere, at de sparer penge på ressourceforbruget og får bedre kvalitet i samarbejdet med leverandørerne. Flere og flere virksomheder sætter bæredygtighed i centrum for innovation og forretningsudvikling, og opnår derved styrket konkurrenceevne og adgang til nye markedsområder.

Forventningerne til virksomheders systematiske indsats på CSR-området vokser. I flere brancher er det et vigtigt konkurrenceparameter eller ligefrem en betingelse for at lave forretning. Derfor bliver det mere og mere afgørende for virksomhederne at kunne inddrage sociale og miljømæssige aspekter i deres forretning, og samtidig omsætte det til merværdi for virksomheden, for medarbejderne og for kunderne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder og tilbud.
Læs mere om CSR.