Log på

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret er vigtigt for en stor del af medlemmerne i Dansk Erhverv.
Erhvervslejeret er vigtigt for en stor del af medlemmerne i Dansk Erhverv, idet hovedparten enten driver virksomhed fra lejede lokaler, eller selv lejer lokaler ud.

Erhvervslejeloven gælder for leje herunder fremleje af lokaler udlejet til andet end beboelse. Loven bygger i høj grad på aftalefrihed. Udlejer og lejer skal derfor – ud over lejens størrelse og regulering – tage stilling til en række spørgsmål, for eksempel om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten,  osv.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en tjekliste om erhvervsleje, som du kan læse mere om her.