Naviger op
Log på

Vanskelige samtaler

Den daglige dialog er for de fleste ikke noget problem. Men når der skal tales om et alvorligt emne, eller man som leder skal have adfærdsregulerende samtaler med sine medarbejdere, kan det være en vanskelig og grænseoverskridende situation at stå i.

Samtaler hvor der er noget på spil
Ledere oplever sommetider at skulle gennemføre svære medarbejdersamtaler. Det kan eksempelvis være aktuelt i forbindelse med:

  • medarbejderens frivillige eller ufrivillige fratrædelse
  • medarbejderens mangelfulde performance
  • medarbejderens særlige krisesituation

Karakteren af samtalen, som også har indflydelse på det fokus, lederen skal have, kan illustreres i følgende model:
En god forberedelse inden en samtale og en professionel gennemførelse af processen er alfa og omega for resultatet.

Lær at håndtere en vanskelig samtale
Dansk Erhverv yder virksomhedsspecifik rådgivning om vanskelige samtaler, der kan bidrage til strukturering, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Det drejer sig om samtaler såsom:

• Omsorgssamtalen
• Den regulerende samtale
• Sygefraværssamtalen
• Advarselssamtalen
• Fratrædelsessamtalen
• Afskedigelsessamtalen

Dansk Erhverv gennemfører virksomhedstilpassede kurser om vanskelige samtaler. Her gives der både et teoretisk indblik i, hvordan en vanskelig samtale kan forløbe, og efterfølgende afprøves teorien i praksis på baggrund af cases.

Dansk Erhverv har udarbejdet værktøjer, der giver dig vejledning i, hvordan du håndterer en vanskelig samtale, når der er komplicerede eller alvorlige emner på dagsordenen. Du finder værktøjerne ude under emnerne til venstre.

Men som en start kan du begynde med at downloade Dansk Erhvervs overordnede vejledning til afholdelse af vanskelige samtaler

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6762
m: 2014 0208
Chefkonsulent

t: 3374 6365
m: 3117 3706
Chefkonsulent

t: 3374 6016
m: 5121 4550