Log på

OPS-hotline

Ring med spørgsmål om offentlig-privat samarbejde, herunder udbud, til vores OPS-hotline på telefon 33 74 62 00.
 
Vores hotline hjælper dig med at få svar på de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med OPS. Det kunne eksempelvis være, hvad sker der hvis jeg tager et forbehold, hvordan skal dette krav forstås, hvordan stiller jeg spørgsmål til udbudsmaterialet, og generelt gode råd til processen før under og efter udbudsprocessen. 

OPS-Hotline har udviklet en særlig rådgivning, OPS-hotline Plus, til de virksomheder, der har behov for udvidet rådgivning frem for den basisrådgivning, der ellers tilbydes på OPS-hotlinen. OPS-hotline Plus er et tilbud alene til fullservice- og arbejdsgivermedlemmer. OPS-Hotline Plus træffes ligeledes på telefon 33 74 62 00.

Vi rådgiver dog ikke konkret om selve materien i udformningen af udbuddet eksempelvis pris, strategi, produkter med videre. Det skyldes en risiko for, at Dansk Erhverv kan møde en interessekonflikt mellem flere medlemmer.
Oprettet den 20-08-2012 14:35 og sidst opdateret den 28-12-2016 14:24