Log på

Offentligt-privat samarbejde (OPS)

Dansk Erhverv tilbyder rådgivning vedrørende offentligt-privat samarbejde.
Som medlem har du adgang til vores OPS-hotline, hvor du altid kan få et hurtigt svar. I Hotline sidder vores OPS-konsulenter parate til at besvare dine spørgsmål alle ugens hverdage mellem kl. 8.30 og 16.30.

Udvidet OPS-rådgivning

Hvis du er arbejdsgiver eller full service-medlem, har du endvidere adgang til vores OPS-Hotline Plus, som er et udvidet rådgivningstilbud. Derudover tilbydes Full Service- og arbejdsgivermedlemmer skræddersyede virksomhedskurser. Læs mere om de særlige fordele i vores OPS-katalog.

Dansk Erhverv fører ikke klagesager vedrørende udbud for vores medlemmer, ligesom vi ikke kan gennemgå tilbud på konkrete offentlige udbud. Det skyldes, at der er risiko for, at vores medlemmer står på begge sider af samme sag enten som vinder eller taber af et udbud, eller at begge virksomheder byder på samme udbud. I disse tilfælde anbefaler vi, at der søges anden ekstern rådgivning. Læs mere om Dansk Erhvervs rådgivningspakker i OPS-kataloget side 12.

Alle vores medlemmer har adgang til vores elektroniske nyhedsbrev, OPS Nyt, der udkommer hver 2. måned på e-mail. Her holder vi dig løbende orienteret om ny lovgivning, nye domme, nye værktøjer osv., som har betydning for din virksomhed.

Herudover holder Dansk Erhverv en række kurser og gåhjemmøder om OPS-emner. Disse kurser er åbne for alle medlemmer.

Læs Dansk Erhvervs 15 konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber en international styrke position gennem offentlig-privat samarbejde

 
Oprettet den 20-08-2012 14:32 og sidst opdateret den 06-06-2017 14:23

Kontakt

Chefkonsulent, advokat

t: 3374 6177
m: 4144 9004