Naviger op
Log på

Arbejdstid

Reglerne om arbejdstid og dennes placering er typisk et af de helt centrale elementer i overenskomsterne. Dansk Erhverv arbejder for, at rammerne for arbejdstid og arbejdets placering bliver så fleksible som mulige.
 

De fleste overenskomster indeholder en række bestemmelser, som giver rammer for regulering af arbejdstidsspørgsmålet på den enkelte virksomhed. Disse regler virker sammen med og nogle gange i stedet for lovgivningsfastsatte rammer for arbejdstiden. 

Typisk indeholder overenskomsterne regler om længden af den ugentlige arbejdstid, regler om placering af den ugentlige arbejdstid på ugedage, maksimal/minimal daglig arbejdstid og fridage. De fleste overenkomster indeholder eksempelvis bestemmelser, som regulerer adgangen til at aftale varierende ugentlig arbejdstid på virksomheden.

Overenskomsterne indeholder desuden ofte aftaler om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet.

De nærmere regler skal findes i den enkelte overenskomst.

Dansk Erhverv rådgiver medlemsvirksomhederne om arbejdstidsreglerne, herunder om mulighederne for at optimere arbejdstidsplanlægningen inden for overenskomsternes rammer.

Læs mere om arbejdstidsloven og arbejdstidsplanlægning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om