Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs målsætning på overenskomstområdet

Dansk Erhvervs målsætning på overenskomstområdet er gennem indgåelse og fornyelse af overenskomster at sikre konkurrencedygtige rammevilkår for virksomhederne.

Samtidig ønsker Dansk Erhverv ved en til stadighed engageret og fokuseret indsats på området at yde medlemsvirksomhederne i Dansk Erhverv den bedst mulige rådgivning og sagsvaretagelse i alle sager vedrørende overenskomstforhold.

I den danske model skal det partsbaserede aftalesystem danne grundlag for størst mulig opfyldelse af den enkelte virksomheds præmisser i forhold til det overordnede mål om at sikre den fornødne fleksibilitet samt stabilitet på arbejdsmarkedet.

Dansk Erhverv har på overenskomstområdet fokus på:

  • At tilvejebringe fleksible, konkurrencedygtige aftalebaserede ansættelsesvilkår.
  • At sikre stabilitet i forholdet mellem virksomhederne og medarbejderne.
  • At de overenskomstbaserede ansættelsesvilkår skal tage udgangspunkt i en respekt og sikring af virksomhedernes ledelsesret og medvirke til at mindske konfliktrisikoen på virksomhederne.
  • At aftalerne understøtter virksomhedernes behov for at kunne indgå overenskomstfravigende aftaler.
  • At overenskomstmæssige løsninger understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret og tilstrækkelig  arbejdskraft.
  • At arbejde for at forenkle overenskomsterne.
  • At bevare ledelsesretten hos virksomhederne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om