Naviger op
Log på

Ferielovens regler

Ferieloven regulerer ferieforhold for stort set alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark. Loven har til formål at sikre medarbejdere grundlæggende rettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.
 

Ferielovens regler
Ferieloven regulerer ferieforhold for stort set alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark. Loven har til formål at sikre medarbejdere grundlæggende rettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.

Formålet med ferieloven er at sikre lønmodtagerens ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Under ansættelsen optjener lønmodtageren ret til at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren.

Lønmodtagere optjener ret til betalt ferie, uanset om de er fuldtids- eller deltidsansat, om arbejdet er hoved- eller bibeskæftigelse, eller om der er tale om løsarbejde. Loven gælder, uanset om lønmodtageren er funktionær eller ansat som timelønnet. Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning om ferieloven. Du kan finde vejledningen her.

Der er flere muligheder for at fravige loven ved overenskomst. Dansk Erhvervs store overenskomster indeholder f.eks. mulighed for at anvende feriekort og overførsel af ferie.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om