Naviger op
Log på

Fritvalgs Lønkonto/særlig opsparing

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2007 blev der introduceret en Fritvalgs Lønkonto i mange af overenskomsterne.

Etableringen af Fritvalgs Lønkonto betyder, at overenskomstansatte medarbejdere skal have indsat et månedligt bidrag på en Fritvalgs Lønkonto. Ordningen giver også den enkelte medarbejder mulighed for at konvertere nogle af eller alle de overenskomstmæsssige feriefridage til indbetaling til Fritvalgs Lønkontoen.

Medarbejderen kan vælge mellem at bruge beløbet på Fritvalgs Lønkontoen til:

1) Ekstra udbetaling i forbindelse med ferie og feriefridage eller
2) Øget indbetaling til pension

På andre overenskomstområder fik medarbejderne i stedet for Fritvalgs Lønkontoen en såkaldt ”Særlig opsparing”, hvor der opspares et månedligt bidrag af samme størrelse som bidraget til Fritvalgs Lønkontoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om