Naviger op
Log på

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse i det danske uddannelsessystem er en samlet betegnelse for den brede vifte af tilbud for dem, der løbende ønsker at videreudvikle deres kompetencer.

Uddannelserne tager afsæt i den enkeltes tidligere uddannelse og erhvervede joberfaringer. Virksomhederne har derfor mange muligheder for at finde relevant efteruddannelse til ledere og medarbejdere. Uddannelserne er typisk modulopbyggede, hvilket giver en fleksibel adgang til brugbar viden i den konkrete jobsituation. Endvidere er alle uddannelser og moduler kompetencegivende. Det betyder, at samtlige uddannelser og moduler afsluttes med en eksamen og et bevis på de opnåede kompetencer.

Uddannelserne tager hensyn til voksnes arbejds- og livserfaring. Dog er kravene til forudgående uddannelse eller erhvervserfaring forskellige, alt efter hvilken uddannelse man ønsker at påbegynde. De er tilpasset voksne i job, og der vil som regel være et alderskrav på 18 eller 25 år. Endvidere er uddannelserne med brugerbetaling og delvist finansieret af Undervisningsministeriet.

I oversigten nedenfor ses de forskellige niveauer i efter- og videreuddannelsesdelen.


Kilde: Undervisningsministeriet
Figur 1. Det danske uddannelsessystem

Her er en oversigt over figurens forkortelser:

FVU: Forberedende voksenundervisning 

AVU: Almen voksenuddannelse

HF: Højere forberedelseseksamen

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser

GVU: Grundlæggende voksenuddannelse

VVU: Videregående voksenuddannelse

Diplom: Diplomuddannelser

Master: Masteruddannelser

EUD: Erhvervsrettede Uddannelser

KVU: Kortere videregående uddannelser

MVU: Mellemlange videregående uddannelser

Bach.: Bacheloruddannelser

LVU: Længere videregående uddannelser


AMU-kurser:
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er efteruddannelser for ikke-faglærte og faglærte, der tager afsæt i den enkeltes joberfaringer. Undervisningen foregår typisk i arbejdstiden. AMU-kurser spænder over et bredt udvalg af kortere kurser fra 1-3 dages varighed til udviklingsforløb på op til 16 dage. Kurserne er godkendte af Undervisningsministeriet og udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder Dansk Erhverv.

Gennem AMU-systemet kan den enkelte dygtiggøre sig enten inden for eksisterende eller nye fagområder. Der findes i alt ca. 2.000 AMU-kurser udviklet inden for alle sektorer og brancher, og der udvikles løbende nye AMU-kurser målrettet virksomhedernes ledere og medarbejdere.
De afholdes typisk på en handelsskole eller en teknisk skole. I nogle tilfælde er det muligt at afholde AMU-kurset på virksomheden.

På AMU-kurserne er der indført en beskeden deltagerbetaling mellem 500 og 750 kr. pr. uge. Den nøjagtige pris for et AMU-kursus oplyses på de skoler, der udbyder kurserne. Når kurserne foregår i arbejdstiden ydes der løntabsgodtgørelse til deltagere med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Ved fuldtidsundervisning ydes der løntabsgodtgørelse, der svarer til den maksimale dagpengesats. Der kan desuden ydes tilskud til befordring, samt kost og logi. For yderligere information om tilskud og økonomi se sitet for godtgørelse og befordringstilskud for Voksen- og efteruddannelse - www.veug.dk og tilskudsmuligheder fra kompetencefondene www.kompetencefonde.dk og www.uddannelsesfonde.dk.  

Der er flere informationer af hente på følgende sites:


Videregående voksenuddannelser (VVU):

Videregående voksenuddannelser er for voksne medarbejdere i virksomheden, der ønsker at videreuddanne sig over faglært niveau. VVU kan bruges som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med de korte videregående uddannelser (KVU).
VVU består af seks moduler: fire fagmoduler, et specialeforløb og et afgangsforløb, der ved gennemførelse giver titlen AU (Akademiuddannet) som merkonom, teknonom eller humanom.

VVU er deltidsuddannelser, der læses udenfor normal arbejdstid – oftest om aftenen en dag om ugen eller hver 14 dag. En gennemført VVU giver adgang til en diplomuddannelse. Uddannelsen er med delvis brugerbetaling.

Læs mere om VVU på Uddannelsesguiden, som er Undervisningsministeriets site for de kompetencegivende efter- og videreuddannelser.


Diplomuddannelser:

Diplomuddannelser er for voksne medarbejdere i virksomheder, der ønsker at uddanne sig over KVU- og VVU-niveau. Diplomuddannelserne kan både bruges som videre- og efteruddannelse og som overbygningsuddannelse. En diplomuddannelse kan eksempelvis tages indenfor ledelse, erhvervssprog eller psykologi, og foregår typisk på professionshøjskolerne eller på udvalgte erhvervsakademier.  Diplomuddannelser er oftest deltidsuddannelser og varer typisk to år.

Diplomuddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse og er med delvis brugerbetaling. Hvis uddannelsen tages som fuldtidsstudium, kan der søges om erstatning for tabt lønindtægt hos Statens voksenuddannelsesstøtte - SVU.

Læs mere om diplomuddannelserne på Uddannelsesguiden, som er Undervisningsministeriets site for de kompetencegivende efter- og videreuddannelser.


Masteruddannelser (MBA):

Masteruddannelser udbydes på universiteter og handelshøjskoler typisk som deltidsstudier, men enkelte af masteruddannelserne udbydes også som heltidsstudier. De fleste studier består af en kombination af seminarer og selvstudier eventuelt i grupper. Indholdsmæssigt svarer det til 1 eller 1½ års fuldtidsstudier, men gennemføres ofte som deltidsstudium over 2 eller 3 år. Masteruddannelserne er på niveau med en kandidatuddannelse – Lang Videregående Uddannelse (LVU). Flere universiteter er begyndt at udbyde masteruddannelser som fleksible forløb. Det giver mulighed for at individualisere og skræddersy uddannelsen efter eget behov. Adgangskravet er en videregående uddannelse samt flere års ledelseserfaring. 

Masteruddannelserne er med brugerbetaling, men der er stor forskel på den enkelte masteruddannelse. Hertil kommer der udgifter til undervisningsmateriale samt eventuelle seminarophold og studierejser. Hvis uddannelsen gennemføres på fuld tid, kan der søges om statens voksenuddannelsesstøtte - SVU.

Læs mere om masteruddannelserne på Uddannelsesguiden, som er Undervisningsministeriets site for de kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om