Log på

Personaleomkostninger

De samlede personaleomkostninger udgør som en "tommelfingerregel" godt 1/3 mere, end medarbejderens løn. Nedenfor er to Excel-regneark, som giver en detaljeret oversigt over de samlede personaleomkostninger.
De samlede personaleomkostninger for en medarbejder kan opdeles i medarbejderens løn, aftalebestemte omkostninger, lovpligtige omkostninger og frivillige omkostninger, herunder sådanne der er aftalt lokalt.

De to skemaer indeholder en detaljeret oversigt over de samlede personaleomkostninger for hhv. en månedslønnet og en timelønnet medarbejder.

Tal med blå skrift kan ændres, sådan at man kan sammenligne virksomhedens omkostninger med et beregnet gennemsnit. Gennemsnittet dækker over store variationer fra branche til branche for såvel de samlede personaleomkostninger som for de enkelte omkostningselementer.

Kontakt

Lønstatistik- og lønsystemchef

t: 3374 6126
m: 2228 8454
Hent dokument
    Læs også om