; ;

NIS2-direktivet er nu en realitet
Den 13. maj 2022 blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om en politisk aftale, som skal realisere opdateringen af NIS-direktivet fra 2018 – det såkaldte NIS2-direktiv. Direktivet skal sikre, at lovgivningen følger med den digitale udvikling.

Den 27. december 2022 blev NIS2-direktivets tekst offentliggjort i Lovtidende og med nogle få ændringer ift. de seneste versioner er nedtællingen for implementering i medlemslandene begyndt. Det betyder, at direktivet skal være implementeret i dansk lov senest den 17. oktober 2024. Med direktivet udvides de omfattede sektorer, fordi de samfundskritiske funktioner suppleres med en række sektorer, der leverer produkter og tjenester, som er væsentlige for samfundsdriften bl.a. post- og kurertjenester, producenter af transportudstyr samt nogle fødevarevirksomheder.

Læs mere:  NIS2 endeligt vedtaget med få ændringer: Direktivet får stor effekt på dansk erhvervsliv

D-mærket
Vi tror på, at god it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering kan blive konkurrencefordele for de virksomheder, da både forbrugere og erhvervskunder begynder at stille krav til de virksomheder, de handler med. Denne udvikling understøtter vi ved at etablere D-mærket, som er en ny mærkningsordning for digital ansvarlighed, der giver virksomhederne mulighed for nemt at kommunikere til kunder og samarbejdspartnere, at der er taget stilling til både digitale risici og dataetiske spørgsmål.

Med D-mærket kan vi løfte niveauet for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse og på sigt gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Dansk Erhverv har været initiativtager til etablering af mærket, der er understøttet med finansiering af Industriens Fond og udviklet i samarbejde med DI, SMVDanmark og Forbrugerrådet Tænk.

I september 2021 blev D-mærket lanceret, og der er allerede mange virksomheder, som er i fuld gang med at få mærkningsordningen. Hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan få D-mærket, kan du gå ind på D-mærkets hjemmeside.

Dansk Erhvervs it-sikkerhedsnetværk
Dansk Erhvervs medlemmer spænder bredt over brancher, geografisk placering og størrelse. I vores it-sikkerhedsnetværk har vi samlet en række virksomheder, der har det til fælles, at de arbejder dedikeret med at forbedre deres it-sikkerhed.

Netværket er et forum, hvor medlemmerne kan dele erfaringer og viden om it-sikkerhed, komme med input til Dansk Erhverv politikudvikling på området og få input fra gæster og eksperter. Deltagerne i netværket er it-chefer, CISO’er og andre ledere med ansvar for it-sikkerheden i deres organisation. Du kan læse mere om it-sikkerhedsnetværket her.

Truslen fra det ydre net – Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg
I Dansk Erhverv Magasinet kan du læse et portræt af Tom Engly, der indtil for ganske nylig var koncernsikkerhedschef i Tryg. Han italesætter blandt andet, at selvom flere danske virksomheder er opmærksomme på cybertruslen, er det langt fra alle, som er tilstrækkeligt beskyttet mod hackere. Det er bekymrende, da truslen, efter Toms vurdering, er stor og den vil kun blive ved med at vokse. Du kan også blive klogere med fem gode råd til, hvordan du kan forebygge cyberangreb i din virksomhed samt fire gode råd til, når angrebet er sket, fra Tom Engly, der har arbejdet med cybersikkerhed i flere årtier.

Læs portrættet her: Truslen fra det ydre net

Regeringens og erhvervslivets cybersikkerhedspagt
I april 2022 indgik regeringen og de største erhvervsorganisationer en cybersikkerhedspagt. Pagten skal styrke den digitale sikkerhed og har som målsætning, at Danmark skal have Europas mest digitalt sikre små- og mellemstore virksomheder. Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen udtalte i forbindelse med lancering af cyberpagten:

”Jeg er glad for, at erhvervsministeren har taget initiativ til en cyberpagt. Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor det russiske angreb på Ukraine har bragt krig til Europa og det er tydeligt, at krig i dag ikke kun udspiller sig i den fysiske verden, men også i den digitale. Derfor er det endnu vigtigere end før, at danske virksomheder har styr på deres digitale sikkerhed. Med cyberpagten samler vi gode kræfter på tværs af offentlige og private aktører, så vi fællesskab kan adressere behovet for, at Danmark og dansk erhvervsliv står absolut stærkest, når det gælder IT- og cybersikkerhed.”

Læs mere:  Dansk Erhverv: »Man skal ikke undervurdere hvor meget kritisk infrastruktur, der kører på legacy-systemer«

Regeringens cyber- og informationsstrategi 2022-2024
I december 2021 fremlagde regeringen en ny cyber- og informationsstrategi for 2022-2024, som sigter efter at styrke den digitale sikkerhed på tværs i samfundet. Dansk Erhverv ser nogle gode elementer i regeringens forslag, der dog også har rum til forbedringer:

  • Fordelingen af de afsatte midler er uklar, og det er vigtigt, at ressourcerne bruges effektivt bl.a. til konkrete hjælpe til virksomhederne og flere ressourcer til politiets efterforskning.
  • Det er uklart, hvilke virksomheder og myndigheder fremover vil blive en del af de ”samfundsvigtige funktioner”, og om de afsatte midler dækker det antal sektorer, som vil blive omfattet med den nye strategien.
  • I strategien nævnes kort, at man fra europæisk side har besluttet at etablere en række nationale koordinationscentre for cybersikkerhed. Det er stadig usikkert, hvordan disse koordinationscentre skal understøtte den europæiske cybersikkerhedsindustri. Dansk Erhverv mener, vi i Danmark selv bør tage ansvar for at understøtte udviklingen i industrien fremfor at pålægge EU ansvaret.

Læs mere: Dansk Erhverv: Forslag til ny cyberstrategi er en tynd kop te

Regeringens aftale om et styrket cyberforsvar
En forudsætning for at vi i fremtiden kan skabe robust it-sikkerhed i danske virksomheder er, at man fra politisk side prioriterer erhvervslivet i indsatsen mod cybertruslen. Dansk Erhverv har derfor efterlyst større fokus på virksomhederne i forhandlingerne, ligesom vi har rejst debatten om den bedste organisering af myndighedsarbejdet særligt ift. Center for Cybersikkerhed. Læs mere om regeringens politiske aftale om et styrket cyberforsvar her.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Frederikke Rosendal Egede Saabye

Chefkonsulent
Teknologi, Digitalisering & Tele

Joen Magieres

Politisk konsulent