Information til virksomheder om coronavirus

Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus. Medlemmer af Dansk Erhverv kan også kontakte vores ansættelsesretlige hotline på telefon 3374 6400. Erhvervsstyrelsens COVID-19 hotline på tlf. 72 20 00 34.

Coronakrisen gav et stort økonomisk tilbageslag i København
Den 2. november: Danmarks Statistik har netop offentliggjort det regionale nationalregnskab for 2020. Det giver et detailjet og solidt overblik over hvordan de enkelte landsdele i Danmark blev ramt under coronakrisen.

Færre nyetableringer end under corona
Den 28. oktober: I kølvandet på corona var der en stor stigning i antallet af nyetableringer. I 3. kvartal i 2021 er antallet af nyetableringer lavere end under corona. Tallet er dog stadig højere end før pandemien.

Kompensation for faste omkostninger ved ”blandede aktiviteter”
Den 7. oktober: Kompensationsordningerne, som danske virksomheder har kendt til siden marts 2020, er fortsat aktuelle for nogle virksomheder. Der er løbende sket ændringer i ordningerne. I denne artikel vil vi belyse de nye muligheder for kompensation efter "blandede aktiviteter"

Efter corona: Behov for en fleksibel beredskabsplan for et genåbnet Danmark
Den 22. september: Ekspertgruppe anbefaler, at der lægges en beredskabsstrategi, som er afstemt med smittesituationen. Indsatsen skal hurtigt kunne eskaleres, hvis nødvendigt.

Frister udskydes: Virksomheder får mere tid til at betale to coronalån
Den 9. september: Tilbagebetalingstiden for to coronamomslån bliver udskudt til 1. april 2022. Det er et bredt flertal af Folketingets partier enige om. Det betyder, at tilbagebetalingsfristen for de momsbetalinger, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, nu først forfalder i april.

Pfizer-chef: Offentlig-privat samarbejde gjorde det umulige muligt
Den 2. september: Det var ikke mindst et forbilledligt offentlig-privat samarbejde, der hjalp Pfizer-BioNTech med at udvikle og distribuere en vaccine mod Covid-19 på rekordtid. Det forklarede Sinan Atlig fra Pfizer, da han gæstede Dansk Erhvervs Årsdag. 

Dansk økonomi er rødglødende
Den 31. august: Coronakrisen har givet kraftig medvind til byggeriet og den offentlige sektor. Der venter nu en politisk opgave i at få strammet finanspolitikken og hævet arbejdsudbuddet.

Afstands- og arealkrav ophæves i erhvervslivet
Den 13. august: Fra lørdag den 14. august vil der ikke længere være afstands- og arealkrav for erhvervslivet, men der vil forsat være kompensation til arrangører, som skal omstille forretningen til den nye virkelighed.

Genåbningen har trykket konkurserne i bund - men ny konkursbølge truer
Den 6. august: Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at der var 146 erklærede konkurser blandt aktive virksomheder i juli. Det er en rigtig god nyhed, der viser at store dele af dansk erhvervsliv er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning.

Flere stifter virksomhed efter corona
Den 1. august: Antallet af nyetablerede selskaber er både over niveauet fra før og under corona. Antallet af nyetableringer i de seneste 12 måneder er 26 pct. højere end året før, og 2021 har i gennemsnit pr. måned budt på flere nyetableringer end både 2020 og 2019.

Er du opdateret på de nye guidelines fra Erhvervsstyrelsen?
Den 12. juli: Der er kommet nye guidelines på gaden til dig, der arbejder med bæredygtighedsrapportering. Få overblikket her.

Coronakrisen har givet live- og videoshopping luft under vingerne
Den 7. juli: Ifølge E-handelsbarometeret har 14% af B2C-virksomhederne udbudt salg via eksempelvis Facebook Live. B2B-virksomhederne halter lidt bagefter – dog har de planer om at komme efter det.

Glæde over lempelser af isolationskrav ved Delta-smitte
Den 4. juli: Det er netop meldt ud, at kravet om isolation for tredje led ved Delta-smitte nu bliver droppet. Fornuftig og god beslutning, lyder det fra Dansk Erhverv.

Særregler om sygedagpengerefusion ophører
Den 1. juli: De midlertidige regler i sygedagpengeloven om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge, som følge af COVID-19, ophæves den 1. juli 2021.

Test og isolation ved indrejse i Danmark
Den 28. juni: Testkravene bortfalder for danskere, med mindre man rejser hjem til Danmark fra et "rødt" land. Der er ligeledes nye retningslinjer i forhold til isolationskrav ved indrejse til Danmark. 

Brug og betaling af værnemidler til vikarer
Den 23. juni: Vikarer skal på lige fod med øvrige ansatte benytte sig af værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men hvordan skal det vurderes?

Sommerferie i en coronatid – lidt endnu
Den 9. juni: Igen i år modtager Dansk Erhverv mange henvendelser fra virksomheder vedrørende medarbejdernes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien. Nedenfor kan du læse, hvordan Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne håndterer situationen.

Mange eksportvirksomheder har vendt corona-krisen ryggen
Den 10. maj: Danske virksomheders eksport har nu samlet set indhentet det tabte fra corona-krisen. Fremgangen skyldes først og fremmest vareeksporten, mens eksporten af tjenesteydelser fortsat ligger underdrejet. Dansk Erhverv er især bekymret for turismeeksporten på grund af rejserestriktioner og ændret adfærd hos turister.

Længere interval mellem vaccinationer kan fremme både sundhed og økonomi
Den 10. maj: Norge, Finland og Storbritannien har længere tidsrum mellem indbyggernes 1. og 2. vaccination mod corona end Danmark. Dansk Erhverv støtter en tilsvarende strategi i Danmark for at øge befolkningens samlede immunitet og dermed genåbne samfundet hurtigere.

30-minutters-regel og coronapas
Den 27. april: Dansk Erhverv har været meget kritiske over for 30-minutters-reglen, som i sammenhæng med kravet om coronapas, som Dansk Erhverv ikke mener bør være en forudsætning for restaurantbesøg, er en skadelig cocktail for virksomhederne.

Rejser og grænser
Den 27. april: Den 13. april blev der fremlagt en plan for åbningen af grænserne med start 21. april. Dansk Erhverv kæmper stadig for en række justeringer.

COVID-19: Mindst 4 dages isolation efter hjemkomst fra udlandet
Den 20. april: Som udgangspunkt skal alle, der rejser ind i Danmark, i isolation i 10 dage for at forebygge corona-smitte. Perioden kan dog forkortes, hvis personen tidligst på fjerdedagen bliver testet, og at testen er negativ. Hvis personerne skal arbejde, gælder kravet om isolation kun i deres fritid.

Arbejdsmiljø og covid-19
Den 19. april: I det følgende kan man se en kort besvarelse af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med arbejdsmiljø og Covid-19.

Hjemmearbejde og covid-19
Den 19. april: I det følgende kan man se en kort besvarelse af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med hjemmearbejde og Covid-19.

COVID-19: Her er de opdaterede retningslinjer for serveringssteder
Den 19. april: Onsdag den 21. april åbnes der for både indendørs- og udendørsservering, men med forskellige regler, fremgår det af Erhvervsministeriets nye retningslinjer.

Virksomhederne får ekstra tid til årsrapporterne
Den 15. april: Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter med en måned til den 30. juni 2021.

Ny trepartsaftale om lønkompensation giver mere fleksibel genåbning
Den 13. april: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale, der tilpasser lønkompensationsordningen til den gradvise genåbning af Danmark.

Markant lempede arealkrav i hele detailhandlen og genåbning af ”små” centre
Den 13. april: Den 13. april lempes og forenkles arealkravene i hele detailhandlen, så der ikke længere skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, centre mv. Derudover må ”små” centre under 15.000 kvm genåbne, og kravet om tidsbestilling i butikker over 10.000 kvm bortfalder.

Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte covid- 19-test og værnemidler
Den 8. april: Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en lovændring, som giver skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler.

Indberetning af oplysninger til slutafregning af kompensation
Den 7. april: Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, så har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen.

Liberale erhverv genåbner med coronapas og god plads
Den 6. april: Nu kan frisører og andre liberale erhverv genåbne for kunder. De erhvervsdrivende må dog kun tage imod kunder, der har et corona-pas og opfylder kravene til passet. Desuden skal der være mindst 4 kvadratmeter pr. kunde. Dog kun 2 kvadratmeter, hvis kunderne sidder eller ligger ned.

Her er retningslinjerne for liberale serviceerhverv
Den 2. april: Erhvervsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv, som må genåbne fra d. 6. april 2021.

Forslag til at stimulere turisme- og oplevelseserhvervene
Den 30. marts: Det sidste år har været hårdt for mange. Men turisme- og oplevelseserhvervene har været hårdere ramt end de fleste. Derfor præsenterer Dansk Erhverv nu 18 forslag, der skal være med til at stimulere efterspørgslen i de erhverv, der giver os alle mere at leve for.

Lønkompensation forlænges frem til foreløbig 30. juni 2021
Den 29. marts: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge ordningen med lønkompensation til den 30. juni 2021. I mellemtiden skal der tages stilling til, hvordan lønkompensationen kan udfases efter den 1. juli.

Endnu en forlængelse af de midlertidige dagpengeordninger
Den 26. marts: Folketinget vedtog den 23. marts 2021 endnu en forlængelse af ordningerne om midlertidig ret til barselsdagpenge efter barselsloven ved pasning af børn som følge af covid-19, ret til refusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderens fravær er begrundet i covid-19, og sygedagpengeadgang til særligt udsatte og pårørende.

Genåbning - hvad er op og ned?
Den 26. marts: I denne artikel giver erhvervsjuristerne hos Dansk Erhverv et overblik over genåbningsaftalen og forsøger at besvare de mest stillede spørgsmål, vi modtager i øjeblikket.

Sommerpakke og stimuli målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien
Den 23. marts: Aftalepartierne er enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien. Dette på baggrund af et oplæg fra regeringen. Dansk Erhverv har ønskesedlen klar.

Udbetaling af indefrosne feriepenge
Den 22. marts: Lovforslag om udbetaling af de resterende ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget.

Godt med større kompensation
Den 22. marts: Dansk Erhverv ser med stor tilfredshed på de seneste kompensationsforbedringer, som politikerne er blevet enige om. Især forbedringerne for de såkaldte p-numre for virksomheder med flere lokaliteter.

Skuffende med genåbningsaftale uden erhvervslivet
Den 19. marts: Folketingets partier er nået frem til en aftale om ekstra genåbning. Forsamlingsforbuddet hæves, og flere elever kan vende tilbage til skole. Men det er skuffende, at erhvervslivet ikke er med i denne genåbningsfase, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Status efter corona-nedlukning: sådan har krisen påvirket forbrugernes onlineadfærd
Den 16. marts: Nedlukningen af store dele af Danmark har fået forbrugerne til at skrue gevaldigt op for køb af dagligvarer og droppe rejserne. Flere varer bliver købt i danske butikker og leveret til døren - vi dykker ned i forbrugsændringerne med E-handelsanalysen.

Plan for genåbning af hele detailhandlen
Den 10. marts: Dansk Erhverv foreslår en plan for en genåbning, så den resterende del af detailhandelen i Danmark, dvs. de store butikker over 5.000 kvm, stormagasiner og centre mv., kan åbne den 15. marts.

Coronapas på trapperne
Den 10. marts: Dansk Erhverv har længe arbejdet for, at borgerne får adgang til et digitalt coronapas. Allerede nu kan man printe passet med svar på PCR-test. En mere udbygget løsning ventes klar i maj måned.

Vaccination
Den 10. marts: Nedenfor kan du læse mere om de spørgsmål og svar, der knytter sig til vaccination mod COVID-19.

Genåbning – og grænseåbning
Den 10. marts: Dansk Erhvervs plan for genåbning spillede op mod vurderingerne fra regeringens faglige referencegruppe, hvor grænseåbninger ikke var med. Dansk Erhverv ønsker, at regeringen præsenterer en genåbningsplan og en genåbningsdato for ferierejser ind og ud af landet.

Ny kampagne fra BFA Handel: Forebyg konflikter om Covid-19 i butikken
Den 2. marts: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i detailbranchen, BFA Handel, har lanceret en kampagne med foreløbigt tre små animerede film, der skal hjælpe med at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med overholdelse af myndighedernes retningslinjer.

Lønkompensation forlænges til 12. april 2021
Den 1. marts: Fra mandag den 1. marts 2021 kan alle danske udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter med undtagelse af dem, der ligger i storcentre og stormagasiner mv., slå dørene op for kunder igen. Samtidig vil de ca. 250 store udvalgsvarebutikker, der er på over 5.000 kvadratmeter, fra på mandag kunne holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Kompensationspakker forlænges
Den 25. februar: Du har fortsat adgang til at søge om at få del i kompensationspakker, hvis omsætningen er faldet mindst 30 procent - uanset om du må åbne eller ej. Det samme gælder ordningen med lønkompensation.

Smal genåbning øger presset på handelslivet
Den 24. februar: Den netop udmeldte genåbningsplan gør det muligt at åbne mere. Men det er langt fra nok, og den fortsatte nedlukning af storcentre, butikker over 5000 kvadratmeter og liberale erhverv vil få alvorlige konsekvenser for handelslivet, vurderer Dansk Erhverv, der samtidig ser frem til at se en konkret en plan for genåbning.

Hvordan genåbner vi Danmark?
Den 24. februar: I Dansk Erhverv mener vi, det er tid til at genåbne Danmark. Vi foreslår blandt andet, at udvalgsvarehandlen og de liberale erhverv genåbner den 1. marts.

Selvstændige kan søge om ekstra corona-kompensation med tilbagevirkende kraft
Den 22. februar: Selvstændige, der på grund af uklarhed om kompensationspakkerne var ved at gå glip af en forhøjet kompensation for corona-nedlukning, får nu mulighed for at ansøge om pengene med tilbagevirkende kraft.

Teststrategi skal sætte fart på genåbning
Den 17. februar: Regeringen, KL og Danske Regioner har netop præsenteret en ny, national teststrategi. Den er mere fleksibel, bringer test tættere på danskerne og gør det nemmere at blive testet. Godt og dybt nødvendigt, lyder det fra Dansk Erhverv.

Find vej i kompensationsjunglen – guide primært henvendt til udvalgsvarebutikker
Den 16. februar: Alle brancher kan med fordel læse med og opnå forståelse af kompensationsordningerne gældende fra den 9. december 2020.

Mangler du overblikket over Corona-hjælpepakkerne for selvstændige og for faste omkostninger?
Den 16. februar: Regeringen og Folketingets partier har løbende sat nye Corona-hjælpepakker for selvstændige og faste omkostninger i søen i takt med, at restriktionerne er forlænget og yderligere restriktioner indført. Men hvordan er man stillet, hvis man f.eks. ikke selv er ramt af restriktioner, men man i stedet leverer ydelser til nogen, der er?

Stramninger af indrejseregler pr. 17. februar 2021
Den 15. februar: Regeringen har på grund af øget risiko for spredning af de særlige virusvarianter i grænselandet besluttet, at kravet til hvornår testen ved indrejse tidligst er taget, ændres fra 7 dage før indrejse til maksimalt 72 timer før indrejse.

Ligestilling i lønkompensation til lønmodtagere og selvstændige er en sejr, men der mangler fortsat fokus på iværksættere
Den 9. februar: Dansk Erhverv har længe kæmpet for ligestilling af lønkompensation for selvstændige og lønmodtagere, og hilser derfor aftalen velkommen. Desværre falder mange iværksættere fortsat mellem to stole, og der er derfor presserende behov for øget fokus på iværksættere i krisetid.

Nye regler om indrejse, isolation og test er trådt i kraft den 7. februar 2021
Den 8. februar: En række skærpede regler for indrejse mv. er trådt i kraft. Samtidig er der igen åbnet op for indrejse for forretningsrejsende. Bemærk at alle virksomheder, med vandrende arbejdstagere i grænselandet, skal lave en plan for test, selvom denne gruppe konkret er undtaget.

Indrejse til Danmark
Den 4. februar: Fra den 7. februar 2021 er reglerne for indrejse blevet skærpet, og reglerne om isolation og arbejdsgiver pligt til at sikre covid-19 test er trådt i kraft.

Lønkompensationsordning gældende fra den 18. januar 2021
Den 4. februar: Nedenfor kan du læse spørgsmål og svar om den nyeste forlængelse af den landsdækkende lønkompensationsordning. Ordningen bygger på den eksisterende aftale fra december 2020 og løber foreløbigt frem til den 28. februar 2021.

Nye regler om varsling af ferie og afspadsering m.v. for medarbejdere hjemsendt på lønkompensation
Den 3. februar: Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget en ny lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge medarbejdere at afholde ferie mv. under hjemsendelse.

Vaccination af frontmedarbejdere på ældre- og socialområdet
Den 3. februar: Dansk Erhverv har indgået en databehandleraftale med Statens Seruminstitut, som betyder at vi på vegne af vores medlemmer, der har frontmedarbejdere i ældresektoren samt udvalgte dele af socialområdet, kan indberette personoplysninger (kun CPR) på de frontmedarbejdere, der ønsker at blive vaccineret.

Regler om test af tilrejsende arbejdstagere
Den 3. februar (opdateret den 6. februar): Læs her om reglerne og undtagelserne for test af tilrejsende arbejdstagere, herunder arbejdsgivers pligt til at sikre, at covid-19 testen foretages indenfor 48-96 timer fra indrejse i Danmark.

Regler om isolation ved indrejse
Den 3. februar: Nedenfor kan du læse nærmere om reglerne om isolation og undtagelser ved indrejse i Danmark. Reglerne træder i kraft den 7. februar og gælder til og med den 28. februar 2021.

De europæiske forbrugere ser mere positivt på e-handel som følge af corona
Den 28. januar: E-handlen vokser markant i Europa, og både forbrugere og politikere anerkender i højere grad netbutikkernes betydning under coronakrisen. Det viser ny europæisk rapport.

Vigtig ændring af indrejseregler for erhvervsrejsende
Den 27. januar: Et flertal på Christiansborg skærper nu indrejsereglerne med et krav om 10 dages isolation for indrejsende dog med vigtig undtagelse for danske og udenlandske erhvervsrejsende.

Dansk Erhverv arbejder for en genåbning af udvalgsvarehandlen
Den 26. januar: Dansk Erhverv foreslår en plan for genåbning af udvalgsvarehandlen i Danmark. Planen er baseret på restriktioner og krav til bl.a. afstand, kvadratmeter og værnemidler, så sikkerhed og trygheden ikke sættes over styr.

Smittetallene falder – genåbning i sigte
Den 26. januar: Dansk Erhverv ønsker sig en plan for genåbningen, og den kan meget vel blive indledt 7. februar, hvor den nuværende nedlukning udløber.

Mundbind og visir i erhvervslivet
Den 22. januar: Coronavirussen giver anledning til mange spørgsmål inden for detailhandlen og ikke mindst sikkerheden heri.

Corona: Krav og restriktioner i detailhandlen forlænget til 7. februar
Den 19. januar: Myndighederne har forlænget de nuværende corona-restriktioner frem til foreløbig den 7. februar 2021. Få et samlet overblik over krav og restriktioner i detailhandlen, inklusive dagligvarehandlen, her.

Lønkompensationsordning gældende fra den 18. januar 2021
Den 15. januar (opdateret d. 21. januar): Her kan du læse spørgsmål og svar om den nyeste forlængelse af den landsdækkende lønkompensationsordning. Ordningen bygger på den eksisterende aftale fra december 2020 og løber foreløbigt frem til den 7. februar 2021.

Lønkompensationsordning forlænges på grund af restriktioner
Den 15. januar: Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev torsdag aften enige om en forlængelse af den generelle lønkompensationsordning.

Nu genåbner den generelle kompensationsordning for faste omkostninger
Den 13. januar: Mange virksomheder har ventet i månedsvis på at kunne søge kompensationsordningerne. Sent mandag aften meddelte regeringen, at der nu er åbent for den generelle kompensationsordning for faste omkostninger. Dansk Erhverv glæder sig over åbningen – men loftet for kompensation skal hæves.

Rejserestriktioner skærpes: Nu er hele verden rød
Den 8. januar (opdateret d. 13. januar): Regeringen har 8. januar 2021 skærpet restriktioner for rejser. Det skal ses i lyset af, at Danmark oplever en situation med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler. Samtidig dukker der nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika op.

Yderligere krav til detailhandlen fra den 8. januar
Den 7. januar: I starten af ugen offentliggjorde myndighederne en række nye restriktioner. For detailhandlen betyder det bl.a. skærpede kvadratmeterkrav, og at endnu et lovpligtigt skilt skal hænges op. De nye krav for detailhandlen er gældende fra fredag den 8. januar.

Nyt badge til fritagelse for kravet om brug af mundbind eller visir
Den 7. januar: Fra 7. januar er det muligt for borgere at påføre sig et bagde, der kan signalere, at de er undtaget for kravet om at bruge mundbind eller visir.

Om den nye lønkompensationsordning gældende fra 9. december 2020
Den 28. december: Nu er bekendtgørelsen om den nye lønkompensationsordning faldet på plads. Læs her hvilke regler der gælder for den nye ordning.

Er arbejdsgiverbetalte mundbind og coronatest skattefrie?
Den 22. december: Skattestyrelsen har netop sendt et styresignal i høring. Styresignalet fastlægger den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte mundbind og coronatest.

Nedlukning af detailhandlen - krav og anbefalinger
Den 21. december: Dansk Erhverv har stillet spørgsmål til Erhvervsministeriet i forbindelse med de markante restriktioner og nedlukning af dele af detailhandlen. Læs svarene her.

Nu er der åbnet for ansøgninger om lønkompensation
Den 19. december: Virksomheder kan nu søge om lønkompensation, ligesom selvstændige og freelancere kan søge om kompensation for tabt omsætning og indkomst.

Hvad er retningslinjerne fra myndighederne?
Den 18. december: Dansk Erhverv har fået følgende svar fra myndighederne på spørgsmål vedr. retningslinjer for hoteller.

COVID-19: Hvad betyder de nye restriktioner for vores vikarbureau?
Den 16. december: Regeringen har iværksat en nedlukning af store dele af erhvervslivet i en lang række kommuner landet over. Dette kan få betydning for jer som vikarbureau.

Ny lønkompensationsordning gælder nu hele Danmark
Den 10. december: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag forhandlet om genetablering af lønkompensationsordningen. Ordningen blev oprindeligt målrettet de 38 berørte kommuner, men som følge af den netop oplyste udvidelse af antallet af kommuner omfattet af restriktioner, er det allerede nu besluttet, at lønkompensationsordningen gælder for hele Danmark.

Ny lønkompensationsordning gældende fra 9. december 2020
Den 10. december: Nedenfor kan du læse spørgsmål og svar om den nye landsdækkende midlertidige lønkompensationsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. december 2020 indgik aftale om som følge af de udmeldte restriktioner.

COVID-19: Nye retningslinjer for detailhandlen og krav til skilte
Den 9. december: Myndighederne har opdateret deres retningslinjer om ansvarlig indretning i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Særligt vigtigt er det, at kravene til skiltning er blevet tydeliggjort.

Tvangslukkede virksomheder
Den 9. december: På baggrund af regeringens udmelding den 7. december 2020 må det ud fra de foreliggende oplysninger antages, at samtlige restauranter, cafeer, barer, teatre, museer, biografer og fitnesscentre i de 38 berørte kommuner vil kunne oppebære lønkompensation. Læs mere her.

Nu muligt at ansøge om lønkompensation for Nordjylland
Den 7. december: Der er nu åbnet for ansøgninger om lønkompensation på grundlag af kompensationsordningerne for Nordjylland. Ansøgning sker via virk.dk og Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Forlængelse af midlertidige dagpengeordninger i forbindelse med corona
Den 7. december: Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at ordningen om midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19, forlænges frem til 31. marts 2021. Arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19 forlænges samt dagpengeadgang til særlig udsatte og pårørende forlænges ligeledes.

Lønkompensation til tvangslukkede virksomheder
Den 7. december: Regeringen har netop offentliggjort en række nye restriktioner, som blandt andet indebærer en tvangslukning af restauranter, cafeer, barer, teatre, museer, biografer og fitnesscentre i 38 af landets kommuner. Tiltagene gælder fra den 9. december 2020 og indtil videre til den 3. januar 2021.

Serveringssteder lukkes ned igen i dele af Danmark

Lukning af skoler - hvad betyder det for mig som arbejdsgiver?
Den 7. december: Hvis barnet er hjemsendt fra skole som følge af nedlukning og barnet hverken er eller formodes at være smittet med COVID-19, er pasningsbehovet medarbejderens risiko – ikke arbejdsgiverens. Dansk Erhverv opfordrer virksomhederne til at finde løsninger i samarbejde med medarbejderen.

Skærpede krav til styring af kundestrøm og skilte til butikker
Den 6. december: Regeringen har offentliggjort nye regler, der betyder krav om skiltning med maksimalt kundeantal i alle butikker og krav om styring af kundestrømmen ved ensretning eller ”holden til højre” i butikker over 2000 kvm.

Nye og klarere retningslinjer for erhvervsrejsende
Den 6. december: Danske erhvervsrejsende kan nu hurtigere vende tilbage til arbejdet, blandt andet ved at tage en kviktest, og dét er en god nyhed, mener Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv glæder sig over stimulipakke
Den 3. december: Onsdagens brede politiske aftale om en stimulipakke er en god én af slagsen, vurderer Dansk Erhverv. Nu er det vigtigt, at de erhverv, der hårdest ramt, bliver adresseret.

Ophørsdatoen for de midlertidige lønkompensationsordninger i Nordjylland forlænges
Den 2. december: Perioden for de to midlertidige lokale lønkompensationsordninger, der blev indført i forlængelse af regeringens nedlukning af Nordjylland, er nu forlænget fra at ophøre den 22. november 2020 til først at ophøre den 26. november 2020.

Nye restriktioner rettet mod detailhandlen
Den 2. december: Fra mandag den 7. december træder en række nye restriktioner i kraft i 17 kommuner i hovedstadsområdet. Restriktionerne retter sig særligt mod børn og unge, lige som der også er øgede restriktioner gældende for detailhandlen, hvor der er skærpede krav i forhold til, hvor mange kunder butikkerne må lukke ind.

Glæde over stimulipakke
Den 2. december: Dagens brede politiske aftale om en stimulipakke er en god én af slagsen, lyder det fra Dansk Erhverv. Nu er det vigtigt, at de erhverv, der hårdest ramt, bliver adresseret.

Erhvervsministeriet har udsendt en adfærdsguide til at mindske risiko for smitte i butikker
Den 1. december: Ny adfærdsguide skal hjælpe butikker med at overholde retningslinjerne for blandt andet synlig skiltning, håndsprit og afstandskrav. Guiden er udarbejdet af Erhvervsministeriet og er særlig tiltænkt den kommende julehandel og januarudsalg.

Stort sundhedsfagligt studie med fokus på testscreening ved større events og begivenheder
Den 25. november: Divisionsforeningen, Dansk Live, Horesta og Dansk Erhverv er gået sammen om et omfattende sundhedsfagligt studie, der skal gøre det muligt at gennemføre større events og begivenheder i 2021 på baggrund af screening med antigentests.

Den lokale lønkompensation i Nordjylland ophører – medarbejdere skal kaldes tilbage straks
Den 23. november: Regeringen har netop oplyst, at lønkompensationsordninger særligt møntet på Nordjylland, der blev indført med trepartsaftalen, er ophørt søndag 22. november 2020.

Glæde over kompensation til Nordjylland
Den 20. november: Den netop indgåede aftale om kompensation til bl.a. virksomheder i de syv nordjyske kommuner, som har været ramt af coronanedlukning, er både vigtig og nødvendig, lyder det fra Dansk Erhverv.

Første udkast til ny epidemilov ringestiller virksomheder
Den 19. november: Der har været en del debat om regeringens udkast til en epidemilov som følge af corona-pandemien. For nylig skulle der afgives høringssvar i forbindelse med loven, hvad mange organisationer og andre interessenter har benyttet sig af. Dansk Erhverv stillede sig kritiske over for regeringens udkast til epidemiloven.

Nordjylland genåbnes
Den 19. november: Sundheds- og Ældreministeriet har torsdag den 19. november 2020 meddelt, at de fleste restriktionerne i de syv berørte kommuner i Nordjylland bliver lempet. Det betyder blandt andet, at medarbejderne igen kan krydse kommunegrænserne uden for de berørte kommuner.

Ny lov om arbejdsgiveres ret til at pålægge lønmodtagere coronatest
Den 19. november: Folketinget har den 19. november 2020 vedtaget en ny hastelov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19.

Ny lønkompensationsordning ifm. Nordjylland
Den 18. november: Spørgsmål og svar om de nye lønkompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.

Coronakrisen har nu kostet 105 mia. kr. i tabt omsætning
Den 13. november: Danmarks Statistik har fredag offentliggjort tal for firmaernes køb og salg. Det viser, at firmaernes salg ekskl. energi steg med 2,1 pct. fra august til september, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving.

Ny aftale om lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland
Den 7. november: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der påvirkes ekstraordinært af de lokale restriktioner i Nordjylland.

Fornuftig kompensationsordning til gavn for et tvangslukket nordjysk erhvervsliv
Den 7. november: Dansk Erhverv kan med tilfredshed konstatere, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag har indgået en aftale om at kompensere et hårdt presset nordjysk erhvervsliv, der i disse dage rammes af tvangslukninger og tunge lokale samt regionale restriktioner.

Begrænsninger på godstransport til, fra og i Nordjylland
Den 7. november: Dansk Erhverv har i forening med resten af godstransportbranchen samarbejdet med myndighederne om udarbejdelse af en vejledning til restriktionerne på transportområdet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland.

Nyt om nedlukning i Nordjylland
Den 6. november: For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, har regeringen iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i disse kommuner.

Kompensation til nordjyske virksomheder
Den 6. november: Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier åbner nu op for de generelle hjælpepakker til virksomheder i de syv nordjyske kommuner samt kultur- og idrætslivet, der er ramt af den lokale nedlukning.

Afklaringer på nordjyske restriktioner
Den 6. november: Dansk Erhverv arbejder tæt sammen med myndighederne for at finde afklaringer på de mange spørgsmål, som regeringens tiltag har affødt, ligesom der arbejdes på at finde løsninger, der kompenserer erhvervslivet økonomisk.

Nedlukning i Nordjylland: Spørgsmål og svar om personaleforhold
Den 6. november: Dansk Erhverv har her samlet en række spørgsmål og svar om personalejura m.v. i forhold til de særlige restriktioner for Nordjylland.

Meget alvorlig situation i Nordjylland
Den 5. november: Dansk Erhverv ser med største alvor på situationen i Nordjylland, der kalder på hurtige og holdbare kompensationsmodeller, som omfatter alle de berørte erhverv.

Håndsprit: Nye regler om brandfarlige væsker i butikker
Den 5. november: Reglerne siger at emballagekapaciteten for håndspritdispensere i indgangsarealer til butikker, der samtidig fungerer som nødudgang og flugtvej, ikke må overstige 1 liter. Fra 1. november træder en ændring af bekendtgørelsen i kraft, der gør, at grænsen bliver sat op til 25 liter i butikkens øvrige arealer.

Hvad er gældende i den kommende tid efter aftale om forlængelse af kompensationsordninger?
Den 4. november: Der er aftalt en forlængelse (og udvidelse) af de nuværende kompensations- og garantiordninger frem til 31. januar 2021. Baggrunden for forlængelsen er den række af restriktioner, herunder skærpelsen af forsamlingsforbuddet, begrænsning i åbningstider for restauranter mv. samt forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.00, der trådte i kraft den 26. oktober 2020.

Gode råd til nye aftaler i en corona-tid
Den 4. november: Hvordan bør man forholde sig, når man skal indgå nye kontrakter i en tid med corona? I denne artikel beskriver vi, hvad det gode råd egentlig er, når man skal indgå kontrakter i erhvervsforhold (B2B) i en særlig tid som denne.

Nye regler for indrejse i Danmark i en Coronatid
Den 4. november: Med seneste ændringer gældende fra den 31. oktober 2020 er stort set alle lande og regioner i EU, Schengen og Storbritannien ”orange” og dermed højrisikolande/regioner.

Gode råd til håndtering af konflikter med kunder – som følge af Covid-19 retningslinjer
Den 29. oktober: I langt de fleste tilfælde foregår dialogen mellem kunder og medarbejdere i en rigtig god tone og langt de fleste kunder er interesserede i – og støtter op om - at bidrage med at overholde retningslinjerne. Indimellem opstår der dog uenigheder, som også kan udvikle sig til en konflikt mellem en kunde og en medarbejder, hvilket kan være svært for en medarbejder at håndtere.

Krav om mundbind eller visir i hele detailhandlen
Den 29. oktober: Fra den 29. oktober 2020 indføres et landsdækkende krav om brug af mundbind eller visir i hele detailhandlen. Kravet gælder både medarbejdere og kunder. Derudover er det ikke længere tilladt at sælge alkohol efter kl. 22. Restriktionerne gælder foreløbig frem til den 2. januar 2021.

Kompensationspakke med fornuftige elementer - men også væsentlige mangler
Den 28. oktober: Der er gode elementer i den netop indgåede aftale om bl.a. kompensation til restriktionsramte virksomheder, men desværre også mangler for turisme- og oplevelsesbrancherne.

Nye Corona-restriktioner målrettet vandrende arbejdstagere
Den 27. oktober: Det stigende COVID-19 smittetryk i Danmark fik i fredags Regeringen til at melde en række skærpede restriktioner ud, herunder restriktioner målrettet tilrejsende og vandrende arbejdskraft.

Økonomisk håndsrækning til SMV:Digital
Den 20. oktober: Digital omstilling skal hjælpe danske virksomheder ud af krisen. Derfor hilser Dansk Erhverv den nye pulje på 35 mio. kr. til SMV:Digital velkommen.

Analyse: Restriktioner berører 35.000 job
Den 19. oktober: I august besluttede et flertal i Folketinget at udskyde den ellers planlagte fjerde fase af genåbningen af Danmark. Årsagen var et stigende smittetryk. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at godt 35.000 job er påvirket af restriktionerne.

Pensionsalder, handelspraksis og epidemilov på regeringens lovprogram
Den 9. oktober: Den første tirsdag i oktober hvert år åbner Folketinget. Statsministeren giver sine indledende bemærkninger om nationens tilstand og regeringens pejlemærker i de kommende år.

Arbejdstilsynet kommer på coronatilsyn
Den 5. oktober: De kommende to uger vil Arbejdstilsynet føre coronatilsyn - vær kritisk, hvis de afgiver et påbud.

Ny lov sikrer økonomisk hjælp til coronaramte børnefamilier
Den 1. oktober: Der indføres midlertidig ret til barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe børn på grund af COVID-19.

Status på de sidste hjælpepakker
Den 30. september: Den nuværende situation stiller fortsat store krav til langt størstedelen af dansk erhvervsliv, og de sidste måneders hjælpepakker er under udfasning, men i forskellige tempi. Vi giver jer overblikket i skemaet nedenfor.

Fødevarestyrelsens tilsynsførende skal ikke fremvise negativ Covid-19-test
Den 29. september: Fødevarekontrollen fungerer som udgangspunkt normalt under Covid-19-pandemien, men de tilsynsførende følger eventuelle forholdsregler i virksomheden på kontroltidspunktet, dog ikke krav om en negativ Covid-19-test.

Opdaterede retningslinjer for hele detailhandlen under udbruddet af Covid-19
Den 25. september: Myndighedernes retningslinjer om ansvarlig indretning i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af Covid-19 er blevet opdateret. Der er nu tale om én samlet retningslinje for hele detailhandlen, inklusive dagligvarehandlen.

Forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger
Den 24. september: Dansk Erhverv har modtaget flere medlemshenvendelser, der giver udtryk for usikkerhed i forbindelse med kompensationsordningen for faste omkostninger. Folketingets partier har for nylig valgt at forlænge ordningen med tilbagevirkende kraft fra den 9. juli. Det falder på et tørt sted for store dele af personbefordringen.

Kommunernes revurdering af sygedagpengesager sat på pause
Den 21. september: Som følge af COVID-19 er kommunernes revurdering af sygedagpengesager sat på pause.

COVID-19: Sygedagpenge til personer med særlig risiko for smitte
Den 21. september: Folketinget har vedtaget at forlænge den midlertidige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen giver mulighed for, at personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 samt pårørende kan modtage sygedagpenge.

Vigtigt at kompensation når hurtigt frem
Den 20. september: Nye restriktioner har ramt virksomheder stenhårdt. På den baggrund er Dansk Erhverv tilfredse med, at der nu er indgået en politisk aftale om udvidelse af kompensationsordningerne. Det vigtige er nu, at kompensationen når hurtigt frem til de ramte.

Nye smitteforebyggende tiltag i detailhandlen
Den 18. september: Ved dagens pressemøde blev der indført krav om skiltning i alle detailbutikker om maks. antal kunder tilladt i butikken samt krav om synligt opsynspersonale i kundeområdet.  Derudover mindede Regeringen endnu engang befolkningen om at udvise samfundssind og huske de gode råd om hygiejnisk adfærd.

Nye restriktioner rammer dele af erhvervslivet hårdt
Den 18. september: Dansk Erhverv anerkender nødvendigheden af nye restriktioner, men påpeger samtidig vigtigheden af, at de politiske forhandlinger om kompensation til de ramte virksomheder munder ud i hurtig handling.

Du må gerne holde og deltage i konferencer
Den 17. september: Telefonen ringer ekstra meget for tiden hos hoteller og konferencesteder landet over. I røret er lettere forvirrede kunder, der spørger til hvilke regler der gælder og om det fortsat er muligt at holde møder. Dansk Erhverv giver her et overblik.

Genstart af dansk eksport
Den 17. september: Corona-pandemien er fortsat en alvorlig mavepuster til dansk erhvervsliv. Mens historisk store hjælpepakker har medvirket til at holde hånden under dansk økonomi og privatforbrug, oplever mange af vores vigtigste eksportmarkeder et betydeligt større tilbageslag. 96 nye anbefalinger skal genstarte dansk eksport.

Hjælp med COVID-19 smitteopsporing
Den 15. september: Det kan være en god ide at tilbyde kunder og gæster at lade sig registrere, når de deltager i arrangementer eller i øvrigt besøger virksomheden. Datatilsynet har publiceret en blanket, der kan anvendes til registrering af kontaktoplysninger til brug for smitteopsporing.

Stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling skal være godkendt som biocidprodukt
Den 15. september: Kemikaliebehandling af stofmundbind skal tilføre en ekstra virkning mod bakterier eller vira. Men hvis du vil sælge stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling skal du sikre dig, at mundbindet er godkendt af myndigheder. Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendte biocidbehandlede stofmundbind.

Regler for salg af visirer
Den 15. september: Lørdag den 22. august var dagen, hvor det blev obligatorisk at anvende mundbind eller visir i den kollektive trafik i Danmark. Hvis din virksomhed ønsker at sælge visirer, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type visir der sælges, og hvordan de markedsføres.

Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier
Den 11. september: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at indføre en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Ordningen forventes at træde i kraft 1. oktober 2020.

Turist- og rejsebranchens konkurrenceevne er under pres
Den 11. september: Danskerne har i år foretaget rekordmange overnatninger juli på de danske feriesteder, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig droppede tusindvis af danskere sommerferien i udlandet i år.

Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier
Den 11. september: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at indføre en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Ordningen forventes at træde i kraft 1. oktober 2020.

COVID-19: Kompensation for merudgifter for bl.a. pleje og omsorgsleverandører
Den 11. september: Mange private og selvejende velfærdsleverandører har stadig til gode at få del i kompensation til corona-relaterede udgifter. Dansk Erhverv presser på for, at kompensationen også går til velfærdsleverandører. 

COVID-19: Merudgifter på socialområdet
Den 11. september: Enkelte kommuner har afvist takstforhøjelser for sociale tilbud, trods at serviceloven tager højde for, at budgetforudsætningerne har ændret sig grundet COVID-19.

Arbejdsfordeling: Vejledning i ny model for arbejdsfordeling
Den 10. september: Folketinget har torsdag den 10. september 2020 vedtaget loven om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af COVID-19. Loven udmønter dele af “Trepartsaftalen om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning” og træder i kraft mandag den 14. september 2020. Dansk Erhverv har udarbejdet vejledning, skabelon og afholder webinar.

Covid-19 særregler for Københavnsområdet og Odense Kommune
Den 8. september: I Københavnsområdet og i Odense Kommune indfører myndighederne særlige tiltag, der vil gælde foreløbigt til 22. september 2020. Reglerne bag tiltagene udstedes, så de får virkning fra den 9. september 2020. 

Covid-19: Anbefalinger om at begrænse trængslen i detailhandlen
Den 8. september: undhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag d. 7. september 2020 udsendt en række tiltag og anbefalinger for at begrænse smitten i visse kommuner i Københavnsområdet og i Odense Kommune.

Pasningsbehov ved coronaudbrud
Den 28. august: Behov for pasning af mindreårige børn er som udgangspunkt medarbejderens egen risiko. Dansk Erhverv opfordrer dog til, at virksomheder og medarbejdere forsøger at finde løsninger på pasningsproblemer som følge af coronaudbrud.

Små virksomheder med ufaglært arbejdskraft har flest på lønkompensation
Den 28. august: Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 3.563 virksomheder i øjeblikket modtager lønkompensation for 19.200 jobs.

Der er nu 19.200 lønkompenserede jobs - og antallet vil stige yderligere
Den 26. august: Foreløbige tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at der var knap 19.200 personer hjemsendt på lønkompensationsordningen i uge 34. Dermed fortsætter antallet af hjemsendte persomer på lønkompensationsordningen med stige, i takt med at ansøgningerne tikker ind.

Forlængelse af midlertidige lempelser ved import af fødevarer
Den 24. august: EU-Kommissionen har forlænget en del af de midlertidige foranstaltninger, der blev iværksat som følge af Covid-19-pandemien.

Brugere og ansatte i persontransporten skal bruge mundbind eller visir
Den 21. august: En ny bekendtgørelse, der træder i kraft lørdag den 22. august, påbyder brugere af og ansatte i transport med tog, bus, taxi og færge, at bruge mundbind eller visir.

Nu er også de danske gæster væk
Den 21. august: Regnskabet for danskernes sommerferie er gjort op, og der ses ind i en sensommer og efterår med dystre tal for oplevelsesøkonomien og turismen i Danmark. Dansk Erhverv opfordrer til, at politikerne tager bestik af de dystre tal.

Coronaen er virksomhedens største mavepuster i 34 år
Den 20. august: AV-udlejningsvirksomheden Dansk Video Center ligger næsten helt stille på grund af Coronakrisen. Selv om branchen ikke har været tvangslukket, lider virksomheden på grund af de restriktioner, dens kunder i erhvervslivet er ramt af. 

Hjælp til coronaramte brancher skal komme hurtigt
Den 14. august: Den netop indgåede politiske aftale om genåbningens fase 4 er fornuftig. Dansk Erhverv understreger vigtigheden af, at øget støtte til ramte virksomheder kommer snarest.

Vi kan udvikle os hurtigt
Den 13. august: En lære af coronanedlukningen er, at vi er klar og kan udvikle os hurtigt, hvis rammerne er givne. Den lære skal vi bruge, er budskabet fra Tina Buch Olsson i en kronik i Børsen.

Dansk Erhverv står klar til at modtage input fra trængte eksportvirksomheder
Den 12. august: 8 såkaldte genstartsteams skal i løbet af kort tid komme med anbefalinger til udmøntningen af eksportpakken, der skal støtte danske virksomheder med markant faldende afsætning i udlandet.

Myndighedernes anbefaling af mundbind i indkøbscentre mv.
Den 11. august: Sundhedsministeren anbefaler nu, at der i Silkeborg Kommune bæres mundbind i supermarkeder, indkøbscentre og større butikker.

Tilbud om test af udenlandsk arbejdskraft
Den 10. august: På grund af det stigende smittetryk i Danmark opfordrer regeringen nu alle virksomheder med udenlandsk arbejdskraft til at være særligt opmærksomme på mulighederne for test.

Ansvarlighed skal redde os ud af krisen
Den 10. august: ”Vi begynder at slække”. Ordene kommer fra statsministeren og regeringen, der udtrykker bekymring for det stigende smittetryk. Brian Mikkelsen kunne ikke være mere enig. Vi må og skal stramme op - ellers risikerer vi ny nedlukning og sygdomstilfælde.

Genåbningen er under pres: Vi skal holde fast i god adfærd
Den 7. august: I næste uge mødes partilederne for at drøfte fase 4 af genåbningen af Danmark efter corona-krisen. Med den seneste udvikling i smittetallene, bliver den sidste fase af genåbningen bremset. Dansk Erhverv opfordrer blandt andet til, at hjælpepakkerne forlænges for de brancher, der stadig er stærkt påvirkede af coronakrisen på grund af påbud eller stramme restriktioner, og at seksdagesreglen udfases.

Coronakrise: Unikt samarbejdet på tværs af landets cityforeninger
Den 5. august: Heidi Svane Pedersen, Head of Digital i Lifestyle & Design Cluster, fortæller i denne artikel, hvordan et unikt samarbejde på tværs af landets cityforeninger var nøglen til at mobilisere lokale ildsjæle, etablere lokal pakkeudbringning og kampagner, der støttede detailhandlen i landets gågader under coronakrisen.

Regler for salg af mundbind
Den 5. august: Sundhedsstyrelsen anbefaler nu befolkningen at bruge mundbind i særlige situationer, for eksempel i den kollektive trafik. Hvis din virksomhed vil sælge mundbind, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type mundbind du sælger, og hvordan du markedsfører dem.

Dansk modeeksport ramt af coronakrisen
Den 24. juli: Den danske modebranche har gennem en årrække haft en pæn vækst i eksporten af modetøj. I 2019 stagnerede væksten dog, og med nedlukningen af store dele af verdenshandlen som følge af coronakrisen har første halvår af 2020 budt på et stort fald i eksporten. I årets fem første måneder faldt eksporten af modetøj med 2 mia. kr. sammenlignet med samme periode i 2019.

Katastrofal prognose for resten af sommeren 2020 i København
Den 24. juli: Mens kysterne og provinsbyerne syder af liv og masser af feriegæster, er der stille i København. Langt ind i efteråret viser nye tal fra Dansk Erhverv en dyster prognose for oplevelsesøkonomien og beskæftigelsen i København.

Coronakrise: Imens ordrerne forsvandt lærte eventbureau at gentænke sig selv
Den 22. juli: Mikael Rodkjær lever af at planlægge fester og events. Derfor betød coronakrisen, at han i tre måneder ikke kunne skrive én eneste faktura. Men med hjælp udefra begyndte han at se sin virksomhed med nye øjne og se nye muligheder.

Antallet af nye virksomheder stiger efter genåbning
Den 8. juli: Nye tal for nyetablerede selskaber i juni viser, at der stadig er mange iværksættere, der tror på fremtiden. Der er i juni 2020 oprettet 2.581 virksomheder – det svarer til en stigning på 7 procent sammenlignet med samme måned i 2019. Tallet skal naturligvis ses i relation til, at der i april og maj var meget få nyoprettelser på grund af corona-nedlukningen.

Danske hoteller går en svær sommer i møde
Den 8. juli: Nye overnatningstal fra Danmarks Statistik viser, at hotellerne er hårdt ramt af coronakrisen. Indrejseregler, forsamlingsforbud og andre restriktioner rammer i særlig høj grad hotelbranchen, lyder det fra Dansk Erhverv.

Her er detailhandlens vindere og tabere af coronakrisen
Den 8. juli: Coronakrisen og de initiativer, der blev gennemført med henblik på at inddæmme smittespredningen, mørklagde henover natten, midt i marts, store dele af dansk detailhandel. Der er dog markante forskelle på, hvordan de forskellige dele af detailhandlen er ramt af krisen.

Fire måneders udsættelse af nye energimærker
Den 8. juli: I lyset af Covid-19 har EU-kommissionen besluttet at udskyde ikrafttrædelsen af de nye energimærker med fire måneder – til den 1. marts 2021.

Iværksætterinterview: Corona-nedetid blev brugt til at finde investorer
Den 7. juli: For designvirksomheden KOLEKTO var coronakrisen et nervepirrende, men tiltrængt pusterum, som åbnede op for at gentænke strategi, designe nye produktlinjer og udvide ejerkredsen med nye investorer.

Iværksættermedlemskab forlænges på grund af COVID-19
Den 7. juli: Dansk Erhverv lancerede et nyt 1-års gratis iværksættermedlemskab, ganske kort inden COVID-19 ramte landet. På grund af nedlukningen har Dansk Erhverv valgt at forlænge alle iværksættermedlemmers medlemskab med to kvartaler.

Uddannelse er den rigtige krisemedicin
Den 6. juli: Flere unge har sagt ind på de videregående uddannelser. Det skyldes coronakrisen, vurderer Dansk Erhverv, der glæder sig over udsigten til flere dygtige medarbejdere.

Coronakonkurser udebliver – Stilhed før stormen
Den 3. juli: Helt nye konkurstal tal fra data- og analysevirksomheden Experian viser et fald i antallet af konkurser. Men det kan meget vel være stilhed før storm, og der er en risiko for en regulær konkursbølge i andet halvår af 2020, lyder det fra Dansk Erhverv.

Danske virksomheder hårdt ramt på eksport og import
Den 2. juli: En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at to ud af tre eksportvirksomheder har lavere omsætning, end de havde i samme periode sidste år. Også virksomheder, som er afhængige af vareimport, er ramt af coronakrisen. Det kræver politisk fokus, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Snaps Bornholm: Coronakrisen har gjort os meget mere effektive
Den 2. juli: Den digitale virkelighed, der ramte Danmark under coronakrisen, er endt med at blive helt permanent i Snaps Bornholm. Det fysiske kontor er droppet til fordel for bærbare computere. 

Kriseramt kaffedirektør har fået det bedste ud af corona: ”Vi har skruet max op på andre områder”
Den 1. juli: Både top- og bundlinje blev massivt udfordret i Bentax under corona, og direktør Søren Hansen ved stadig ikke, hvornår salget vender tilbage. Men virksomhedsejeren har i stedet udnyttet stilstanden til at få professionel konsulenthjælp til at udvikle sig selv og sin forretning på andre områder.

Corona-relaterede merudgifter på socialområdet
Den 30. juni: Social- og Indenrigsministeriet har opdateret sin spørgsmål og svar-vejledning i forhold til mulighederne for kompensation som følge af corona-relaterede merudgifter.

Byen sover stadig: Tid til at fjerne seksdagesreglen
Den Den 26. juni: Under overskriften ”Byen sover stadig” sætter Dansk Erhverv på sociale medier igen fokus på, at seksdagesreglen er til stor skade for dansk turisme og hoteller. 

Har du styr på hjælpe- og genopretningspakkerne?
Den 26. juni: Vi har her forsøgt at give et overblik over hjælpe- og genopretningspakker i forbindelse med COVID-19.

Virksomheder falder i hjælpepakke-huller: ”Vi kigger ind i en hård fremtid"
Den 26. juni: Hertz er hårdt ramt af den manglende aktivitet i lufthavnen, og selskabet har netop været nødt til at afskedige en række medarbejdere. De huller, der er i aftalen om udfasning af hjælpepakker, kan få store konsekvenser for branchen, frygter Dansk Erhverv, der derfor foreslår en række justeringer til modellen.

Dansk Erhverv glæder sig over luftfartspakke – men en løsning for Københavns Lufthavn mangler fortsat
Den 25. juni: Dansk Erhverv vender tommelfingeren opad til den netop indgåede aftale om en luftfartspakke. God aftale, men der skal også hurtigt landes en aftale om Københavns Lufthavn, lyder vurderingen fra Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen.

Coronakrisen har givet medarbejderne bredere funktioner og mere ansvar
Den 23. juni: Da modevirksomheden Les Deux blev ramt af coronakrisen, blev 27 ud af staben på 35 sendt hjem med lønkompensation. Ifølge virksomhedens medstifter Andreas von der Heide har forløbet resulteret i et nyt syn på arbejdsroller, ansvar og ressourceudnyttelse.

Lønkompensationsordningen er flittigt brugt i hovedstaden - har reddet over 80.000 jobs
Den 23. juni: Tirsdag blev der offentliggjort tal fra Danmarks Statistik, der viser at 222.100 lønmodtagere var hjemsendt med lønkompensation i april. Det svarer rundt regnet til 11% af den private beskæftigelse.

Ny rejsevejledning for ferierejser til udlandet
Den 22. juni: Udenrigsministeriet har 18. juni 2020 opdateret sin rejsevejledning for ferierejser til udlandet i sommerferien.

Har du fået afslag på COVID-19 hjælpepakker?
Den 18. juni: Dansk Erhverv er ved at indsamle informationer om virkningerne af COVID-19 hjælpepakkerne, og i den forbindelse hører vi gerne fra medlemmer, der har søgt om kompensation, men enten har fået afslag eller ikke opnået den forventede kompensation.

Hoteldirektør: Lønkompensation har reddet os fra massefyringer
Den 18. juni: 29. august er det slut med at få kompensation for hjemsendte medarbejdere, og det kan give stribevis af fyringer, viser ny undersøgelse fra Dansk Erhverv. Hoteldirektør fortæller, at ordningen har reddet en massiv del af hans medarbejderes ansættelser.

Vi skal værne om den kritiske infrastruktur i Danmark
Den 18. juni: Dansk luftfart og de danske lufthavne er stærkt påvirkede af coronasituationen. De var nogle af de første, der mærkede krisen, og vil formentlig være nogle af de sidste, der forlader den. Men vi skal værne om den kritiske infrastruktur i Danmark.

Ny kompensationsordning for dækning af faste omkostninger
Den 17. juni: Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier blev 15. juni enige om en række tiltag, der skal bidrage til genopretning af dansk økonomi.

Genstart af taxi-og buserhvervene
Den 16. juni: Alle virksomheder, der beskæftiger sig med personbefordring, har været meget ramt af coronakrisen. Det gælder ikke mindst taxierhvervet, der fra den ene dag til den anden holdt stille.

Biludlejerne bløder sammen med rejsebranchen
Den 16. juni: Dansk Mobilitet, der repræsenterer den samlede biludlejning i Danmark, er hårdt ramt af coronakrisen og vurderer, at omsætningen for branchen vil falde mellem 60-90 pct. i 2020.

Danskernes arbejdede godt 10 mio. timer mindre under viruskrisen
Den 15. juni: Danmarks Statistik har mandag offentliggjort arbejdstidsregnskabet for første kvartal. Det er overraskende læsning, der viser, at arbejdstiden kun faldt med 1% i første kvartal, svarende til et fald på 10,2 mio. timer.

Sommerferie i en coronatid
Den 15. juni: Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange henvendelser fra medlemsvirksomhederne vedrørende medarbejderes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien. Nedenfor kan du læse, hvordan Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne håndterer situationen.

Sommerpakke er en fornuftig første etape
Den 15. juni: Dansk Erhverv hilser den netop indgåede politiske aftale om en Sommerpakke velkommen. Aftalen er en god første etape, men der bliver brug for varige forbedringer af virksomhedernes konkurrencevne, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv opfordrer til genåbning af København
Den 12. juni: Under overskriften ”Byen Sover” sætter Dansk Erhverv nu fokus på, at erhvervslivet i hovedstaden bløder under den fortsatte nedlukning af København.

Rekordfald i virksomhedernes salg kalder på en stor "sommerpakke" fra regeringen
Den 12. juni: Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at firmaernes samlede salg eksklusiv energi faldt med 7,4% i april, svarende til 24,7 mia. kr. Det er formentlig det største fald, der nogensinde er blevet registreret i virksomhedernes salg over en enkelt måned. Under finanskrisen faldt salget til sammenligning med 12,1% i hele 2009. 

Vi vil tidligst have lagt krisen bag os til jul
Den 11. juni: Steen Egede Hansen driver to detailforretninger i Farum. Her fortæller han, hvordan det er gået under corona-krisen, hvad den har kostet ham, og hvad der sker af forretningsmæssige forandringer.

Ny whistleblowerordning til indberetning af snyd med kompensation
Den 10. juni: Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget en lov, hvorefter der etableres en whistleblowerordning til indberetning af snyd med kompensation i forbindelse med COVID-19.

Virusudbruddet har banket eksporten to år tilbage
Den 9. juni: Tirsdag blev der offentliggjort tal fra Danmarks Statistik, der viser at vareeksporten faldt med 5,8% i april. Dermed er eksporten nu samlet set faldet med 5,3% over de seneste tre måneder.

Ny trepartsaftale forlænger lønkompensation til 29. august
Den 5. juni: Der er netop indgået en trepartsaftale om at forlænge lønkompensation til medarbejdere på danske virksomheder frem til 29. august. Efter den dato skal lønkompensationsordningen erstattes af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling.

Sommerferie i en coronatid
Den 3. juni: Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange henvendelser fra medlemsvirksomhederne vedrørende medarbejderes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien.

Hvor må håndspritdispensere placeres?
Den 2. juni: 1. juni trådte Beredskabsstyrelsens ændringsbekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker  i kraft.

Analyse: Coronakrisens konsekvenser i detailhandlen
Den 2. juni: Ny analyse fra Dansk Erhverv giver indblik i, hvor hårdt coronakrisen har ramt detailhandlen og belyser samtidig potentialet i, at detailhandlen normaliseres hurtigt.

Hoteller, restauranter og rejsebureauer frygter at måtte dreje nøglen om
Den 28. maj: Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at en lang række danske turismevirksomheder ser sort på fremtiden.

Opdatering af "COVID-19 bekendtgørelsen"
Den 28. maj: I takt med den løbende genåbning af Danmark er "COVID-19 bekendtgørelsen" blevet opdateret. Seneste er kravet til hånddesinfektionsmidler blevet ændret.

Stor vækst i e-handlen med fødevarer under coronakrisen
Den 28. maj: Coronaudbruddet har medført stor fremgang i handlen med fødevarer og dagligvarer online. Men markedet udgør fortsat en lille del af den samlede omsætning.

Sundhedshensyn kontra brandhensyn – hvor skal håndspritten egentlig placeres?
Den 27. maj: Værnemidler, og specielt håndesinfektionsmidler som håndsprit, er et helt nye bekendtskab for de fleste danskere. Nu møder vi håndsprit i private hjem, på arbejdspladserne og i detailhandlen.

Nødvendigt med klog udfasning af hjælpepakker
Den 27. maj: Dansk Erhverv er enige i, at corona-hjælpepakkerne skal udfases, men gøres det forkert, kan det få store konsekvenser, advarer adm. direktør Brian Mikkelsen.

Danskernes sommeradfærd kan give oplevelsesøkonomien et tiltrængt boost
Den 26. maj: 280.000 danskere er beskæftiget som følge af oplevelsesøkonomisk aktivitet i Danmark, blandt andet på festivaler, restauranter/natteliv, hoteller, kongrescentre, detailhandel og kulturinstitutioner.

Mangel på udenlandske turister koster Danmark milliarder
Den 26. maj: Turisme- og oplevelseserhvervet er i knæ. Med grænselukninger, forsamlingsforbud, restriktioner og vigende dansk forbrug, er der lange udsigter til normale tilstande i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

Dansk Erhverv frygter for skrappe retningslinjer for konferenceaktører, spa og welness
Den 26. maj: Erhvervsorganisation Dansk Erhverv forudser store hovedpiner for turismen, hvis myndighederne fastholder for skrappe retningslinjer, der risikerer at fastholde turismen i dvale.

Døren er åben på klem for nødvendige erhvervsrejser
Den 25. maj: Det er nu muligt for danske virksomheder at dyrke flere af deres internationale erhvervsrelationer, end COVID-19-krisen hidtil har tilladt.

Dansk Erhverv hilser udvidet genåbning velkommen
Den 21. maj: Aftalen om udvidet genåbning, som Folketingets partier netop er blevet enige om, er en god nyhed for mange virksomheder, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Ny aftale skal sikre hurtigere udbetaling af kompensation til virksomheder
Den 20. maj: Et bredt flertal i Folketinget har onsdag indgået en aftale om hurtigere udbetaling af kompensation for faste omkostninger.

Yderligere genåbning af Danmark
Den 20. maj: Sundhedssituationen i Danmark går i den rigtige retning, og der er dermed plads til at genåbne flere dele af Danmark efter COVID19-krisen. Dansk Erhverv kommer her med sit konkrete bud på de dele af Danmark, der kan åbne tidligere end først planlagt.

Grænseåbning handler om milliarder og tusindvis af job
Den 15. maj: Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at der står meget på spil i forhold til, hvornår og hvordan Danmarks grænser bliver åbnet.

Forslag til justeringer af hjælpepakker
Den 15. maj: Dansk Erhverv foreslår, at hjælpepakkerordningerne bør forlænges og som minimum, at de forlænges til den 31/8 for de virksomheder, der stadig er lukket ved påbud. 

Genåbning: Ansættelsesretlige spørgsmål og svar
Den 15. maj: Genåbning af Danmark – Q&A vedrørende ansættelsesretlige spørgsmål ved gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen.

Genstart af Danmark
Den 14. maj. Danmark er gradvist ved at genåbne. Tiden er nu til, at vi ser på de reform- og finanspolitiske tiltag, der er nødvendige for at få gang i væksten og den danske økonomi igen.

Genåbning: Spørgsmål og svar om sundheds- og arbejdsmiljøforhold
Den 12. maj: En genåbning af virksomheden og medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen efter eksempelvis i en periode at have arbejdet hjemmefra eller have været hjemsendt i henhold til lønkompensationsordningen rejser en række spørgsmål i relation til såvel arbejdspladsforholdene som medarbejderforholdene.

2020 vil byde på det største fald i eksporten siden anden verdenskrig
Den 11. maj: Danmarks Statistik har mandag offentliggjort tal, der viser, at vareeksporten faldt med 5,1% i marts. Særlig eksporten af færdigvarer er presset og er samlet set faldet med 20% fra januar til marts.

Retningslinjer for indretning af indkøbscentre og stormagasiner
Den 9. maj: Indkøbscentre og stormagasiner er blandt de virksomheder, der kan genåbne fra den 11. maj. I den forbindelse har myndighederne lavet retningslinjer for ansvarlig indretning.

Stor og bred genåbning, men behov for langsigtet plan
Den 7. maj: Dansk Erhverv glæder sig over den nye politiske aftale om næste fase af genåbningen af Danmark, men påpeger at der er lang vej igen, og at der bliver brug for tiltag til at få kickstartet økonomien.

Antallet af nye virksomheder er historisk lavt efter corona
Den 7. maj: Efter afskaffelse af IVS, har antallet af nye selskaber generelt ligget 30 pct. under året før. Men efter nedlukningen af Danmark i marts og april måned er antallet af nyetablerede selskaber halveret i forhold til året inden.

Turismen gik i sort fra fredag den 13.
Den 7. maj: Helt nye tal fra Danmarks Statistik afdækker krisens første uger. I marts noterede danske hoteller sig for en tilbagegang på 63 pct i overnatningerne.

Viruskrisen prellede af på industriproduktionen i marts - massivt fald i vente
Den 7. maj: Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at industriproduktionen faldt med 0,4% i marts. Det er et beskedent fald, der viser at industriproduktionen ikke er blevet synderligt påvirket af virusudbruddet i marts.

Tjekliste til genåbning af butikker under COVID-19
Den 6. maj: Dansk Erhverv har samlet en række best practices i en tjekliste, som kan bruges til inspiration til genåbning af den danske detail- og udvalgsvarehandel.

Brian Mikkelsen: Nu skal vi have en ambitiøs genåbning
Den 6. maj: Dansk Erhverv ser frem til de politiske forhandlinger, som bør munde i mest mulig genåbning. Det er desuden vigtigt med klare retningslinjer og en langsigtet genåbningsplan, lyder det fra adm. direktør Brian Mikkelsen.

Miljøministeriet forlænger dispensation for håndsprit og styrker kontrollen af markedet
Den 5. maj: Miljø- og Fødevareministeriet forlænger dispensationen for salg af håndssprit, der gør det muligt for detailhandlen at bruge og sælge håndsprit godkendt under dispensationsordningen frem til den 21. september 2020. 

Dansk Erhvervs tredje medlemsundersøgelse understreger, at detailhandlen er blandt de hårdest ramte
Den 5. maj: Dansk Erhvervs tredje medlemsundersøgelse om konsekvenserne af coronakrisen viser, at 82 procent af detailhandlen har oplevet et fald i omsætningen, og 37 procent har kun likviditet til to måneder endnu. Udvalgsvarehandlen er hårdest ramt.

Krisen i rådgiverbranchen tager til
Den 4. maj: Ny analyse af den danske rådgiverbranche fra Dansk Erhverv viser, at allerede nu har knap 7 ud af 10 rådgivningsvirksomheder oplevet faldende omsætning som følge af covid19.

Der er brug for eksportfokus
Den 1. maj: Den globale coronakrise vil negativt påvirke dansk eksport. Derfor er det brug for at satse på nye markeder og opruste på eksportområdet, mener Dansk Erhverv.

Nye retningslinjer for ansvarlig genåbning af store udvalgsvarebutikker i detailhandlen
Den 1. maj: Myndighederne har udsendt nye retningslinjer for blandt andet indretning af udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i detailhandlen.

Dansk Erhverv klar med forslag til gradvis åbning af Danmark
Den 30. april: Dansk Erhverv kommer nu med en række konkrete forslag, der skal sikre en yderligere åbning af Danmark efter første fase af corona-krisen. 

Straksudbetaling af lønkompensation er på vej til virksomheder
Den 30. april: Erhvervsminister Simon Kollerup vil straksudbetale lønkompensation og kompensation til selvstændige, inden ansøgningerne er færdigbehandlede.

Medlemsundersøgelse 3: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien
Den 29. april: Denne tredje corona-specifikke medlemsundersøgelse giver et indblik i pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det er stærk og trist læsning, som med al tydelighed understreger, at vi står midt i en historisk stor økonomisk krise.

Overblik over opdateringer af hjælpepakkerne til erhvervslivet
Den 28. april: Kompensationsordningerne for faste udgifter, for selvstændige og for aflyste arrangementer er nu alle åbne for ansøgninger. Den 18. april 2020 blev regeringen og alle Folketingets partier imidlertid enige om at justere og udvide hjælpepakkerne. 

Nye retningslinjer for ansvarlig indretning og gratis rådgivning gennem SMV-initiativet GenstartNu”
Den 28. april: Erhvervsministeriet har udsendt en række nye retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv og udvalgsvarebutikker i detailhandlen, der skal være med til at skabe trygge rammer for kunder og erhvervsdrivende. Herudover kan virksomheder få gratis rådgivning gennem projekt GenstartNU.

Virksomheder har stadig ubetalte tilgodehavender hos det offentlige
Den 27. april: Dansk Erhvervs medlemmer risikerer at løbe tør for likviditet – men trods coronaaftale har hver femte virksomhed stadig ubetalte tilgodehavender i det offentlige. For en del af disse virksomheder er betalingsfristen overskredet.

Færre omkostninger - flere investeringer og arbejdspladser
Den 24. april: Dansk Erhverv foreslår at booste erhvervslivets forskning, sikre bedre fleksibilitet og støtte eksporten.

Vi skal fortsat holde afstand, så Danmark hurtigt kan genåbnes
Den 24. april: En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver, at den enkelte dansker overholder myndighedernes krav om bl.a. at holde afstand.

Få gratis rådgivning gennem SMV-initiativet ”GenstartNU”
Den 22. april: Nu kan virksomheder få gratis rådgivning gennem projekt GenstartNU. Projektet er startet af Industriens Fond med deltagelse fra bl.a. Dansk Erhverv.

Sygdom med Covid-19 kan udgøre en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet
Den 22. april: Beskæftigelsesministeriet fastslår i ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde, at sygdom med COVID-19 kan udgøre en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Regeringen fastsætter loft for store forsamlinger på 500 deltagere
Den 22. april: På grund af corona-epidemien har regeringen fastsat en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer frem til den 1. september 2020. Til og med den 10. maj er forsamlinger på flere end 10 personer dog fortsat forbudt.

Forventet dyk i finansiering grundet COVID-19
Den 22. april: For at få en fornemmelse af, hvordan COVID-19 påvirker finansieringen af virksomheder globalt, har det amerikanske analyseinstitut CB Insights lavet et notat, der estimerer den globale effekt af COVID-19-udbruddet for privat finansiering af virksomheder og startups.

Få kompensation som selvstændig eller freelancer
Den 22. april: Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere åbnede for ansøgninger den 1. april.

COVID-19: Hjælpepakkerne er åbne for ansøgninger
Den 21. april: Dansk Erhverv har siden starten af corona-epidemiens udbrud arbejdet med og anbefalet tiltag, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer, virksomhederne møder. 

Dansk Erhverv & Selveje Danmark: Omfattende rengøring under krisen kræver rigtige penge
Den 21. april: I et indlæg i Altinget opfordrer branchedirektør i Selveje Danmark, Jon Krog, og markedsdirektør i Dansk Erhverv, Morten Jung, regeringen til at afklare, hvem der får regningen for den ekstra rengøring i skoler, daginstitutioner og øvrige offentlige bygninger, hvor der kræves en ekstra rengøringsindsats i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Aktuelle regler for elever/lærlinge under corona-krisen
Den 21. april: Hvad skal I være opmærksom på i forhold til jeres elev/lærling under corona-krisen?

Efteruddannelse under corona-krisen
Den 21. april: Efter corona-krisen har I mulighed for at få dygtigere medarbejdere tilbage gennem online efteruddannelse med enten VEU-godtgørelse eller ved brug af lønkompensationsordningen.

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg op til virusudbruddet - stort fald i vente
Den 21. april: Tirsdag blev der offentliggjort tal fra Danmarks Statistik, der viser at lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.800 personer i februar.

Aftale om lønkompensation forlænges med en måned
Den 19. april: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

COVID-19: Nye retningslinjer for ansvarlig indretning
Den 19. april: Erhvervsministeriet har søndag eftermiddag udsendt en række nye retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv og udvalgsvarebutikker i detailhandlen, der skal være med til at skabe trygge rammer for kunder og erhvervsdrivende.

Ny politisk aftale får virksomheder bedre igennem krisen
Den 18. april: Regeringen har sammen med Folketingets partier indgået aftale om forbedringer og forlængelser af hjælpepakkerne til erhvervslivet. Vigtig aftale som vil holde hånden under flere danske virksomheder og arbejdspladser, mener Dansk Erhverv.

Sundhedsstyrelsen er klar med nye retningslinjer
Den 18. april: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet tre nye retningslinjer, som gælder for de sundhedsvirksomheder, der åbner for ikke kritiske-funktioner på mandag. Dette gælder privathospitaler og klinikker, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere, jordemødre, høreapparatsklinikker m.fl.

Servicebranchen medvirker til at sikre tryg genåbning af Danmark
Den 17. april: Servicebranchen spiller en nøglerolle i genåbningen af Danmark, som følge af de stigende krav til rengøringen på Folkeskoler og i daginstitutionerne. Hos Danske Service håber man, at de nye krav vil medvirke til at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet på den anden side af COVID-19.

Ny politisk aftale sætter yderligere gang i hjulene
Den 17. april: Regeringen og Folketingets partier har i nat færdiggjort en aftale, der bidrager til fornyet optimisme. Det er positivt og ikke mindst vigtigt, at der nu sker endnu en bevægelse i retning af en hurtigere åbning af Danmark, siger Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv. 

Danske virksomheder opfordres til at deltage i international undersøgelse af COVID-19
Den 16. april: Det internationale handelskammer ICC gennemfører en global undersøgelse af virksomheders udfordringer ved corona-krisen.

Godt nyt med hurtigere åbning af Danmark
Den 14. april: Statsministeren inviterer til forhandlinger om at åbne mere af Danmark. Erhvervslivet er helt klar, og det er vigtigt, at vi får gang i hjulene hurtigt, siger Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv.

Kommunernes Landsforening har opdateret information om COVID-19 til private samarbejdspartnere
Den 14. april: KL har opdateret informationer af relevans for private leverandører på det sociale område om COVID-19.

Hård opbremsning i bilsalget pga. virusudbrud
Den 14. april: Danmarks Statistik har tirsdag udsendt tal for antallet af nyregistrerede biler i marts. Det er grumme tal, der viser, at antallet af nyregistrerede biler faldt med hele 21,7 pct., således danske bilforhandlere leverede 13.000 biler i marts måned.

Virusudbrud kan sende forbrugerpriserne i minus
Den 14. april: Danmarks Statistik har tirsdag offentliggjort tal, der viser, at forbrugerprisinflationen lå på 0,4% i marts. Det er et ganske markant fald i forhold til februar, hvor forbrugerinflationen lå på 0,8%.

Sådan sætter vi gang i forbruget
Den 12. april: Med en ny forbrugspakke med syv konkrete forslag vil Dansk Erhverv stimulere forbruget og dermed sætte gang i økonomien der, hvor behovet er størst.

Opfordring til leverandører: Gå i dialog med kommunen om genåbning
Den 8. april: Med udsigten til en gradvis genåbning af Danmark, kan enkelte dele af de pressede erhverv for tjenesteydelser muligvis se frem til en lille stigning i antallet af opgaver. For rengøringsbranchen stiller åbningen af skoler og daginstitutioner store krav.

Retningslinjerne for at vende tilbage på arbejdspladsen
Den 8. april: Regeringen har oplyst, at en ansvarlig og gradvis genåbning af Danmark kan blive en mulighed under forudsætning af, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. 

Ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af COVID-19
Den 8. april: Regeringen har oplyst, at en ansvarlig og gradvis genåbning af Danmark kan blive en mulighed under forudsætning af, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Anbefalingerne har særligt fokus på afstand, hygiejne og rengøring.

Brug af kontanter og kort under corona-pandemien
Den 7. april: Butikkerne er gode til at tage forholdsregler, for at undgå at COVID-19 spreder sig. Der er indført afstandskrav, afskærmning og krav om tilgængelig håndsprit. Flere butikker har også udtrykt ønske om at kunne sige nej tak til kontanter for at udgå smittespredning, men Erhvervsministeriet har afvist ønsket.

Nye udfordringer – overvejer du nethandel i disse tider?
Den 7. april: Coronakrisen betyder, at mange butikker holder lukket – enten fordi de skal, eller fordi der ikke er nogen kunder. Det får flere til at afprøve nye salgsmetoder. Der er dog en række juridiske regler, du skal være opmærksom på, samt om nethandlen kan begrænse kompensation fra hjælpepakkerne.

Tal med din udlejer/lejer om huslejen
Den 7. april: I forbindelse med coronakrisen har Dansk Erhverv fået mange spørgsmål vedrørende erhvervsleje, og om man som lejer kan undlade at betale sin husleje. Men det giver udlejer ret til at ophæve aftalen. Dansk Erhverv anbefaler, at du går i dialog med din udlejer/lejer.

Hvornår er et håndspritprodukt til bekæmpelse af COVID-19 effektivt og lovligt?
Den 7. april: Hvis man ønsker at fremstille, importere eller indkøbe effektive værnemidler mod COVID-19 som f.eks. håndspritprodukter til sin butik, er der en række krav, som skal opfyldes for at produktet kan betragtes som lovligt.

Langsom genåbning kræver forbedrede og forlængede hjælpepakker
Den 6. april: Regeringen har netop gjort rede for, hvordan første etape af Danmarks genåbning skal foregå. Der er tale om et første skridt, men der bliver også behov for at forlænge og forbedre hjælpepakkerne, lyder det fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen. 

Nye bekendtgørelser om besøgsrestriktioner på sundheds- og ældreområdet og på socialområdet
Den 6. april: Søndag trådte nye bekendtgørelser i kraft, der omfatter midlertidige besøgsrestriktioner for sociale tilbud, herunder botilbud og anbringelsessteder. Besøgsrestriktionerne omfatter en række undtagelser i kritiske situationer.

Dansk Erhverv: Indefrosne feriepenge kan sætte gang i hjulene
Den 5. april: Det er en rigtig god idé, hvis vi får frigivet de knap 60 mia. kroner, som danskerne har til gode i feriepenge. 

Minister om kompensation til faste omkostninger: Det er nu, du skal hive fat i din revisor
Den 3. april: Erhvervsstyrelsen forventer at åbne op for virksomheders ansøgninger om kompensation for faste omkostninger 8. april. Erhvervsminister Simon Kollerup opfordrer til allerede nu at forberede ansøgninger.

Information om kompensation for virksomhedens faste udgifter
Den 3. april: Ordningen giver mulighed for at søge kompensation for faste udgifter. Den administreres af Erhvervsstyrelsen, som forventer, at der lukkes op for ansøgninger 8. april.

Lønkompensation – vigtigt nyt om 30 %-kravet
Den 2. april: Erhvervsstyrelsen har nu præciseret, hvordan kravet i lønkompensationsordningen om ”minimum 30 % af medarbejderne” skal opgøres. Artiklen kræver medlemslogin.

Nu kan små virksomheder og selvstændige også få del i hjælpepakkerne
Den 2. april: Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og små virksomheder.

Få svar på fødevarerelaterede spørgsmål i forhold til Covid-19
Den 2. april: Står du som fødevarevirksomhed, og har spørgsmål til corona-situationen, kan du som altid kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam, ligesom vores juridiske hotline også sidder klar til at hjælpe med juridiske spørgsmål.

Anbefalinger til transportsektoren
Den 2. april: Dansk Erhverv har sammen med 3F og de andre transportorganisationer lavet anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods, både til vognmænd, varemodtagere og chauffører.

Hjælpe-pakke til den private sundhedsbranche
Den 1. april: Dansk Erhverv foreslår en hjælpepakke, der kan holde hånden under danske sundhedsvirksomheder og dens medarbejdere.

Virksomhederne får et tiltrængt pusterum til 1. september 2020 med skatteoplysninger
Den 1. april: Dansk Erhverv er begejstret for skatteministerens beslutning om at udskyde samtlige oplysningsfrister, både for virksomheder og borgere, til den 1. september 2020.

Thisted Kommune er Snedsted Turistbussers største kunde – og nu har den stoppet sine betalinger
Den 1. april: Dansk Erhvervs medlem Snedsted Turistbusser medvirker i en artikel i Børsen om annullering af aftaler.

Finansministeren til Avisen Danmark: Forventer, at det offentlige understøtter private leverandører
Den 1. april: Også Avisen Danmark sætter fokus på det offentliges annulleringer af aftaler.

Berlingske: Kommuner spiller coronakortet
Den 1. april: Dansk Erhverv efterlyser, at kommunerne tør gå forrest og arbejde for fælles løsninger med de private leverandører.

Ny information fra KL om COVID-19
Den 31. marts: Kommunernes Landsforening har opdateret informationer af relevans for private leverandører på det sociale område om covid-19.

Dagligvarehandlen kan holde åbent i to ekstra dage i påsken
Den 31. marts: For at mindske risikoen for smittespredning af corona-virus har regeringen valgt at dispensere midlertidigt for lukkeloven, hvilket giver hele dagligvarehandlen mulighed for at holde åbent skærtorsdag og 1. påskedag i påsken.

Seks forslag til samfundsansvar i corona-tid
Den 30. marts: Hvad kan de virksomheder, der har overskud og vilje, gøre for at udvise samfundsansvar?

Ingen renter og gebyrer ved manglende betalinger af A-skat og am-bidrag
Den 30. marts: Skatteministeren har meddelt at betalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts, ikke skal pålægges renter og gebyrer, hvis virksomhederne ikke indbetaler.

Styrkelse af trepart vil sikre flere danske arbejdspladser
Den 30. marts: Arbejdsmarkedets parter har aftalt at forbedre lønkompensationsordningen, så der kan gives op til 30.000 kroner. Vigtigt skridt for at holde hånden under flere danske arbejdspladser.

Uge 13: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien
Den 30. marts: Denne analyse er den anden corona-specifikke medlemsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv. Analysen giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Det offentlige annullerer fortsat mange ordrer
Den 30. marts: På trods af politisk enighed om, at det offentlige skal understøtte private leverandører, oplever hver femte leverandør at få ordrer annulleret.

Vi skal forberede os til tiden efter coronakrisen
Den 27. marts: Det er fornuftigt, at vi nu ser på, hvordan vi kommer bedst muligt videre efter coronakrisen, siger Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen.

Minister: Butikker kan lukke og stadig få del i hjælpepakke
Den 27. marts: Erhvervsminister Simon Kollerup slår fast, at butiksejere kan lukke deres butikker uden at være bekymret for at miste muligheden for at få del i regeringens hjælpepakke om faste udgifter.

Indbetalinger til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes
Den 27. marts: På baggrund af den nuværende COVID 19-situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020.

Covid-19: Anbefalinger til arbejde på lagre og terminale
Den 26. marts: Dansk Erhverv har sammen med 3F og de andre transportorganisationer lavet en liste over anbefalinger til lagre og terminaler mht. ansvarlig adfærd og rammer på lagre og terminaler. Anbefalingerne er rettet både til medarbejdere og arbejdsgivere.

Dansk Erhverv: Godt med fokus på byggeri, indkøb og afgifter
Den 26. marts: Der er positive tiltag i den pakke, som regeringen netop præsenteret. Flere kommunale anlægsprojekter, fremrykning af betalinger og muligheden for at udskyde dækningsafgiften vil holde hånden under byggeri og andre erhverv. Men vi skal også huske Landsbyggefonden, hvor der kan igangsættes byggerier allerede nu, mener Dansk Erhverv.

Overblik over hjælpepakker til erhvervslivet
Den 26. marts: Et samlet Folketing er blevet enige om en stor, ny hjælpepakke til erhvervslivet. Det omfatter bl.a. en hjælpepakke til kompensation af faste udgifter, en hjælpepakke til kompensation af selvstændige og en hjælpepakke til kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Husk konkurrenceretten – også i en corona-tid
Den 26. marts: Konkurrenceretten, herunder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, gælder fortsat, selv om corona-krisen medfører, at mange virksomheder har et velmenende ønske om at stå sammen.

Erhvervslejemål i skyggen af covid-19
Den 26. marts: Alle er påvirket af den situation, vi står i grundet Covid-19 – også som erhvervslejer. Her og nu er det umuligt at give en entydig vurdering af, hvordan retsstillingen mellem udlejer og lejer er i den givne situation, herunder hvordan domstolene vil se på forholdet, når Covid-19 har sluppet sit tag i danskerne igen.

Kreativitet i coronaens tid
Den 25. marts: Mange turisme- og oplevelsesvirksomheder kæmper lige nu for deres overlevelse. På den lidt længere bane er der behov for tiltag, der skal sikre, at turisme- og oplevelseserhvervet kan komme til hægterne igen. Dansk Erhverv ser på her-og nu-løsninger og kigger ud i horisonten.

Påsketurismen - død eller opstanden?
Den 25. marts: Turisterhvervet i Danmark havde håbet på at genopstå i påsken. Statsministeren har præciseret i et facebookopslag, at man gerne må tage i sommerhus, men at alle skal fortsætte med at holde afstand og tage deres forholdsregler.

Hvor finder jeg svar på mine spørgsmål?
Den 25. marts: Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange spørgsmål fra medlemmer om kompensationsordninger og konkrete forhold i hjælpepakkerne. Vi offentliggør løbende svarene i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside, men der er fortsat en del spørgsmål, som myndighederne skal forholde sig til, og som vi endnu ikke har fået svar på.

Overvejer du fjernsalg under krisen?
Den 24. marts: Coronakrisen betyder, at mange butikker holder lukket – enten fordi de skal, eller fordi der ikke er nogen kunder. Det får flere til at afprøve nye salgsmetoder. Hvis du går i gang med e-handel, telefonsalg eller lignende, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle andre regler.

SMV:Digital-pulje på 100.000 kr. udsættes på grund af coronavirus
Den 24. marts: På grund af coronavirus har Erhvervsstyrelsen valgt at udsætte ansøgningstidspunktet til SMV:Digitals pulje på 100.000 kr. og flere aktiviteter herunder.

Ny erhvervsjuridisk hotline hos Dansk Erhverv
Den 24. marts: Dansk Erhverv åbner nu en erhvervsjuridisk hotline, hvor medlemsvirksomheder kan ringe ind med erhvervsjuridiske spørgsmål bl.a. til regeringens corona-hjælpepakker.

Hjemsendte medarbejdere kan opgradere digitale kompetencer
Den 24. marts: Når virksomheder hjemsender medarbejdere i forbindelse med corona-udbruddet, kan det være en anledning til at ruste sig til fremtiden og opgradere medarbejdernes digitale kompetencer. Det er nemlig op mod hver tredje medarbejder, der føler sig dårligt uddannet på it-fronten.

Medlemsundersøgelse: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien
Den 24. marts: Denne medlemsundersøgelse giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det er stærk og trist læsning, som med al tydelighed viser, at vi står midt i en historisk stor økonomisk krise.

Bo- og opholdssteder: Takstjustering eller omvisitering af hjælpebehov som følge af COVID-19
Den 23. marts: Flere bo- og opholdssteder melder om, at der er borgere, der som følge af aflyst STU eller lignende opholder sig mere på bo- og opholdssteder end sædvanligt. Det medfører behov for øget tilstedeværelse af personale – også udover det timetal, der er bevilliget jf. udmålingsbekendtgørelsen

Sundhedsmyndighederne øger antallet af COVID-19-tests
Den 23. marts: Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark.

Dansk Erhverv: Forlængelse af karantæneperiode forværrer markant krisen for erhvervslivet
Den 23. marts: Dansk Erhverv bakker op om regeringens beslutning om fortsat at lukke store dele af Danmark ned. Vi skal sammen bekæmpe corona, men den økonomiske krise bliver historisk stor, så krisen kalder på både handling og sammenhold.

Brug muligheder for online kurser med tilskud
Den 23. marts: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I nu mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med løntabsgodtgørelse.

COVID-19 bør fremskynde din digitalisering af eksportdokumenter
Den 23. marts: Eksportvirksomheder opfordres til at benytte den digitale platform til eksportdokumenter, som Dansk Erhvervs carnet- og certifikatservice tilbyder sine medlemmer og øvrige kunder.

Virksomheder sender medarbejdere hjem i stor stil
Den 22. marts: En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer viser, at 72 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem. Det viser, hvor dyb krisen er lige nu, siger Brian Mikkelsen.

Husk at handle klogt
Den 20. marts: Dansk Erhverv, HK Handel og Forbrugerrådet Tænk kommer med en fælles opfordring til danskerne om at følge en række gode råd, der kan begrænse yderligere spredning af coronasmitte.

Det offentlige aflyser ordre i stor stil
Den 20. marts: Nye tal fra Dansk Erhvervs medlemmer viser, at to ud af fem leverandører har fået annulleret ordrer fra det offentlige.

Udnyt muligheder for online efteruddannelse i handel under corona-krisen
Den 20. marts: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med lønkompensation – med opstart nu.

Berlingske: Danske virksomheder rammes afstribevis af annullerede ordrer fra det offentlige
Den 20. marts: 41 procent af Dansk Erhvervs medlemmer, som sælger til den offentlige sektor, har oplevet at få annulleret ordrer fra det offentlige.

Økonomistyrelsen: Staten kan ikke påråbe sig force majeure
Den 20. marts: Økonomistyrelsen oplyser på styrelsens hjemmeside, at der ikke generelt foreligger en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure med henvisning til COVID-19.

Brian Mikkelsen: Et regulært syvmileskridt i den rigtige retning
Den 19. marts: Et samlet Folketing står bag en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet og danske lønmodtagere. Pakken er et regulært syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen bliver desværre lang.

Brug muligheder for online kurser med tilskud
Den 19. marts 2020: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med lønkompensation – nu.

Redningskrans til rejsebureauer og rejsearrangører
Den 19. marts: Spredningen af COVID-19 har medført aflysninger af mange rejser og har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen. Mange danske rejseselskaber er i konkursrisiko.

Coronavirus - spørgsmål og svar
Den 19. marts (opdateres løbende): Her kan du se svar på spørgsmål, som typisk vil kunne opstå ude i virksomhederne.

Q&A Detailhandel (Covid-19)
Den 19. marts (opdateres løbende): Vi har samlet spørgsmål og svar fra detailhandlen her.

Covid-19: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods
Den 19. marts: Transportbranchen er blevet enige om anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods, både til vognmænd, varemodtagere og chauffører.

Gør dig synlig på de sociale medier
Den 19. marts: Du oplever sikkert også, at der kommer væsentligt færre kunder i din forretning i disse dage, men der kan være lidt hjælp at hente på de sociale medier.

Rådgivning til pressede virksomheder
Den 19. marts: Er din virksomhed økonomisk presset af corona-krisen, så er det muligt at få gratis rådgivning af 100 erfarne rådgivere i det regionale program Early Warning. Ligesom både Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen løbende ajourfører information til virksomhederne.

Generalforsamling og årsrapport – fristen for indberetninger forlænges
Den 19. marts: Afholdelsen af generalforsamlinger er blevet vanskeliggjort af reglerne om, at mere end 10 personer ikke må forsamles. Det har regeringen nu taget konsekvensen af og vedtaget en bekendtgørelse, der hjemler udsættelse af årsrapport.

Hvad gælder, hvis du skal holde din butik åben?
Den 19. marts: Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af corona. Derfor har regeringen indført forbud og nye krav til butikker og supermarkeder.

Fakta om ny stor hjælpepakke
Den 19. marts: Et samlet Folketing står bag en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet og danske lønmodtagere. Pakken er et regulært syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen bliver desværre lang, lyder det fra adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Der er brug for kontant støtte til dansk erhvervsliv
Den 18. marts: Regeringen er kommet med en række tiltag, som skal være med til at flest mulige virksomheder og arbejdspladser overlever. Der er tale om gode og velkomne tiltag, men vi er der, hvor der bliver brug for endnu mere til en bredere kreds af virksomheder.

Forslag til ny støttepakke fra regeringen
Den 18. marts: Regeringen har onsdag middag præsenteret en ny række forslag, som skal være med til at sikre, at flest mulige virksomheder overlever. Der er tale om gode tiltag, men Dansk Erhverv vil kæmpe for forbedringer og yderligere hjælp.

Ændrede frister for betaling af b-skat og acontoselskabsskat
Den 18. marts: Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt.

Der bliver behov for massive hjælpepakker
Den 17. marts: Vi skal stå sammen om at forhindre, at smitten breder sig. Og vi skal stå sammen om at genrejse Danmark økonomisk.

Forsamlingsforbuddet
Den 17. marts: Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flre end 10 personer. Hvordan er reglerne?

Politi: Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Danmark
Den 17. marts: Yderligere tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Stramning af epidemiloven er nu trådt i kraft
Den 17. marts: Loven er trådt i kraft i dag og har givet regeringen helt ekstraordinære muligheder for påbud og indgreb for at hindre udbredelsen af Corona. Indgreb, der i dens yderste konsekvens kan være i strid med grundloven.

Dansk Erhverv foreslår statslig særfond for turismeerhvervet
Den 17. marts: De mange tiltag der er taget for at undgå nedsmeltning af turismeerhvervene er desværre langt fra nok. Dansk Erhverv foreslår derfor, at der etableres en særfond, som hurtigt skal komme et nødstedt erhverv til udsætning.

KFST: Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges som konsekvens af COVID-19
Den 17. marts: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19-foranstaltningerne.

Dansk Erhverv arbejder for, at kommuner straksbetaler regninger
Den 17. marts: Nedlukningen af store dele af det danske samfund giver store udfordringer for leverandører til den offentlige sektor. Dansk Erhverv ønsker en samlet plan for straksbetaling i alle led af det offentlige.

Sådan arbejder du effektivt hjemmefra
Den 17. marts: Væsentlige dele af Danmark er lukket ned over de næste par uger, og mange af os skal arbejde hjemmefra. Det kan være en udfordring, hvis man ikke er vant til at bruge de digitale muligheder.

Iværksættere og covid-19
Den 17. marts: Corona-epidemien raser over hele verden og rammer dansk erhvervsliv hårdt. Danmark er sat på pause, ordrerne udebliver, og likviditeten er i bund. Det mærkes også blandt de danske selvstændige, iværksættere og SMV´er, som er spændt hårdt for.

Vigtigt at følge myndighedernes råd i butikkerne
Den 17. marts: Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af corona. Tirsdag aften skærpede statsministeren restriktionerne.

Akut brug for hjælp til selvstændige
Den 16. marts: Dansk Erhverv opfordrer nu regeringen til at komme selvstændige i møde med lønkompensation og tilbagebetaling af skatter og afgifter.

Skattehjælp til trængte virksomheder
Den 16. marts: Regeringen kom i dag med tiltag på skatteområdet til trængte virksomheder. Håndsrækningen er mere end tiltrængt og velkommen, lyder det fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Hjemmearbejde: Sådan håndterer du it-sikkerheden
Den 16. marts: Hjemmearbejde skærper kravene til it-sikkerhed, og derfor skal både virksomheder og ansatte være ekstra opmærksomme netop nu.

Yderst glædeligt med lønkompensation til private
Den 15. marts: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede private lønmodtagere.

Akut behov for hjælpepakke til turisme- og rejsebrancher
Den 15. marts: Virusudbrud kan koste tusindvis af jobs i turist- og oplevelseserhvervene

Oversigt: Hjælpetiltag til erhvervslivet
Den 14. marts: Oversigt over hjælpepakker og tiltag, med henvisning til vejledninger og fakta.

Varerne skal ud - og det kommer de
Den 13. marts: Dansk Erhverv er meget tilfreds med Transportministerens melding om at der kan leveres varer til butikkerne.

Dansk Erhverv arbejder videre for mere nødhjælp til erhvervslivet
Den 13. marts: Fredag har været endnu en begivenhedsrig dag. Dansk Erhverv opfordrer regeringen til midlertidig lønkompensation, og så fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden.

Ny rejsevejledning bringer rejsebranchen i knæ
Den 13. marts: Udenrigsministeriet har ændret sin rejsevejledning til hele verden til "orange" for at forebygge yderligere smitte i Danmark. Det er meget alvorligt for rejsebranchen og økonomiske tiltag er nødvendige.

Dansk Erhverv og 3F laver aftale om hjemsendelse af medarbejdere uden løn
Den 13. marts: Dansk Erhverv og 3F har indgået aftale om, at medarbejdere kan hjemsendes i hotel- og restaurationsvirksomheder uden løn.

Minister slår fast: Også nødpasning til privatansatte
Den 13. marts: På opfordring fra Dansk Erhverv har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i dag udsendt et brev til kommunerne, der præciserer reglerne om nødpasning af børn. Ministeren slår fast, at 0-9-årige, hvis forældre er ansatte i private virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejderne, kan gøre brug af nødpasning. Forældrene skal have afsøgt andre muligheder for pasning før, at de kan gøre brug af nødpasning.

Dansk Erhverv foreslår midlertidig lønkompensation
Den 13. marts: Dansk Erhverv peger på en midlertidig lønkompensation som en del af løsningen i forhold til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.

Særlige spørgsmål vedrørende socialt udsatte
Den 13. marts: Social- og Indenrigsministeriet vil løbende opdatere informationen og anbefalinger omkring socialt udsatte og coronavirus på deres hjemmeside.

ABAF: Corona - de ansættelsesretlige perspektiver
Den 13. marts: AutoBranchens ArbejdsgiverForening samler her op på nogle af de mange spørgsmål, som har rejst sig i løbet af de seneste dage.

Hastelovgivning giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger
Den 12. marts: Regeringen fremsætter i løbet af i dag et hastelovforslag, som vil give myndighederne mulighed for, om nødvendigt, at gennemtvinge særlige tiltag.

Status på coronavirus for fødevarevirksomheder
Den 12. marts: Dansk Erhverv giver her et overblik over udviklingen, og hvor du finder den nødvendige hjælp og viden på fødevareområdet.

Erhvervsjura: Spørgsmål og svar i relation til coronavirus
Den 12. marts: Artikel om erhvervsjuridiske spørgsmål i forbindelse med coronavirus, af erhvervsretlig fagchef Sven Petersen.

Dansk Erhverv sidder klar, hvis du har brug for hjælp
Den 12. marts: Har du som fødevarevirksomhed spørgsmål til corona-situationen, kan du altid kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam, ligesom vores juridiske hotline sidder klar til at hjælpe.

Brian Mikkelsen: Der er brug for mere hjælp til virksomhederne
Den 12. marts: Regeringens tiltag er rigtige, men der er brug for meget mere allerede nu, siger Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

5 gode råd om digitalt samarbejde
Den 12. marts: Netop nu har flere virksomheder et øget behov for virtuelt samarbejde. Vi har samlet fem gode råd til at løse udfordringen.

Serviceoverenskomsten: Coronavirus og force majeure
Den 12. marts: Information til virksomheder, der er omfattet af Serviceoverenskomsten.

Hjælpepakker til virksomheder - spørgsmål og svar
Den 12. marts: Information til virksomheder om den hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus.

Dansk Erhverv: Alle må yde en ekstraordinær indsats i denne nødsituation
Den 11. marts: Lukningen af store dele af Danmark vil få enorme konsekvenser. Alle kommer til at yde en ekstraordinær indsats i den kommende tid. Erhvervslivet vil hjælpe og skal hjælpes, lyder det i en appel fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Fornuftigt første skridt
Den 10. marts: Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen roser regeringen for hurtig hjælp til erhvervslivet og kalder regeringens udspil for et fornuftigt første skridt.

Konstruktivt møde med regeringen om corona-håndtering
Den 9. marts: Efter et netop overstået møde i Statsministeriet vedrørende hjælp til erhvervslivet i forbindelse med coronavirussen erklærer Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen sig tilfreds med regeringens håndtering og drøftelserne under mødet.

Coronavirus presser dansk erhvervsliv
Den 9. marts: Dansk Erhverv mødes i dag med regering og myndigheder om, hvordan udbruddet af coronavirus skal håndteres. Her vil Dansk Erhverv præsentere en række forslag, som skal lette presset på erhvervslivet.

Nye anbefalinger om større arrangementer bør følges
Den 6. marts: Regeringen og sundhedsmyndighederne anbefaler nu, at større arrangementer bliver aflyst eller afviklet uden publikum. Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, opfordrer alle til at overholde anbefalingerne.

Opdateret vejledning om medarbejderforhold vedr. løn ifm. coronavirus
Den 6. marts: Svar på typiske spørgsmål relateret til medarbejderforhold og ansættelsesret ifm. coronavirus, herunder evt. løn til medarbejdere, der har fået besked på at blive hjemme.

Brian Mikkelsen: Der bliver behov for hjælpepakker
Den 5. marts: Situationen med coronavirus udvikler sig på daglig basis i verden og i Danmark. Dansk Erhverv følger situationen tæt og vurderer, at der bliver behov for hjælpepakker til dele af erhvervslivet.

Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen
Den 3. marts: Sundhedsstyrelsen skærper nu anbefalingerne til danske virksomheder om at lade deres medarbejdere blive hjemme i to uger, hvis de kommer hjem fra et område, hvor risikoen for at blive ramt af coronavirus er særlig stor. Særlige krav til sundhedspersonale. 

Force majeure: Hvad sker der, hvis gæster udebliver på grund af coronavirus?
Den 3. marts: I denne artikel kan du få svar på en række spørgsmål i relation til force majeure og tjenesteydelser.

Ledelsesmæssige fokusområder ifm. coronavirus
Den 27. februar: Ledelsen spiller her en væsentlig rolle i forhold til at informere om, hvordan medarbejdere skal håndtere situationen på arbejdspladsen, og hvor medarbejderne kan finde yderligere information.

Kontakt

Medlemmer kan kontakte Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400