Forside

Information til virksomheder om coronavirus

Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus. Medlemmer af Dansk Erhverv kan også kontakte vores Hotline på telefon 3374 6400. Erhvervsstyrelsens COVID-19 hotline på tlf. 72 20 00 34.

Vi skal forberede os til tiden efter coronakrisen
Den 27. marts: Det er fornuftigt, at vi nu ser på, hvordan vi kommer bedst muligt videre efter coronakrisen, siger Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen.

Minister: Butikker kan lukke og stadig få del i hjælpepakke
Den 27. marts: Erhvervsminister Simon Kollerup slår fast, at butiksejere kan lukke deres butikker uden at være bekymret for at miste muligheden for at få del i regeringens hjælpepakke om faste udgifter.

Indbetalinger til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes
Den 27. marts: På baggrund af den nuværende COVID 19-situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020.

Covid-19: Anbefalinger til arbejde på lagre og terminale
Den 26. marts: Dansk Erhverv har sammen med 3F og de andre transportorganisationer lavet en liste over anbefalinger til lagre og terminaler mht. ansvarlig adfærd og rammer på lagre og terminaler. Anbefalingerne er rettet både til medarbejdere og arbejdsgivere.

Dansk Erhverv: Godt med fokus på byggeri, indkøb og afgifter
Den 26. marts: Der er positive tiltag i den pakke, som regeringen netop præsenteret. Flere kommunale anlægsprojekter, fremrykning af betalinger og muligheden for at udskyde dækningsafgiften vil holde hånden under byggeri og andre erhverv. Men vi skal også huske Landsbyggefonden, hvor der kan igangsættes byggerier allerede nu, mener Dansk Erhverv.

Overblik over hjælpepakker til erhvervslivet
Den 26. marts: Et samlet Folketing er blevet enige om en stor, ny hjælpepakke til erhvervslivet. Det omfatter bl.a. en hjælpepakke til kompensation af faste udgifter, en hjælpepakke til kompensation af selvstændige og en hjælpepakke til kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Husk konkurrenceretten – også i en corona-tid
Den 26. marts: Konkurrenceretten, herunder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, gælder fortsat, selv om corona-krisen medfører, at mange virksomheder har et velmenende ønske om at stå sammen.

Erhvervslejemål i skyggen af covid-19
Den 26. marts: Alle er påvirket af den situation, vi står i grundet Covid-19 – også som erhvervslejer. Her og nu er det umuligt at give en entydig vurdering af, hvordan retsstillingen mellem udlejer og lejer er i den givne situation, herunder hvordan domstolene vil se på forholdet, når Covid-19 har sluppet sit tag i danskerne igen.

Kreativitet i coronaens tid
Den 25. marts: Mange turisme- og oplevelsesvirksomheder kæmper lige nu for deres overlevelse. På den lidt længere bane er der behov for tiltag, der skal sikre, at turisme- og oplevelseserhvervet kan komme til hægterne igen. Dansk Erhverv ser på her-og nu-løsninger og kigger ud i horisonten.

Påsketurismen - død eller opstanden?
Den 25. marts: Turisterhvervet i Danmark havde håbet på at genopstå i påsken. Statsministeren har præciseret i et facebookopslag, at man gerne må tage i sommerhus, men at alle skal fortsætte med at holde afstand og tage deres forholdsregler.

Hvor finder jeg svar på mine spørgsmål?
Den 25. marts: Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange spørgsmål fra medlemmer om kompensationsordninger og konkrete forhold i hjælpepakkerne. Vi offentliggør løbende svarene i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside, men der er fortsat en del spørgsmål, som myndighederne skal forholde sig til, og som vi endnu ikke har fået svar på.

Overvejer du fjernsalg under krisen?
Den 24. marts: Coronakrisen betyder, at mange butikker holder lukket – enten fordi de skal, eller fordi der ikke er nogen kunder. Det får flere til at afprøve nye salgsmetoder. Hvis du går i gang med e-handel, telefonsalg eller lignende, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle andre regler.

SMV:Digital-pulje på 100.000 kr. udsættes på grund af coronavirus
Den 24. marts: På grund af coronavirus har Erhvervsstyrelsen valgt at udsætte ansøgningstidspunktet til SMV:Digitals pulje på 100.000 kr. og flere aktiviteter herunder.

Ny erhvervsjuridisk hotline hos Dansk Erhverv
Den 24. marts: Dansk Erhverv åbner nu en erhvervsjuridisk hotline, hvor medlemsvirksomheder kan ringe ind med erhvervsjuridiske spørgsmål bl.a. til regeringens corona-hjælpepakker.

Hjemsendte medarbejdere kan opgradere digitale kompetencer
Den 24. marts: Når virksomheder hjemsender medarbejdere i forbindelse med corona-udbruddet, kan det være en anledning til at ruste sig til fremtiden og opgradere medarbejdernes digitale kompetencer. Det er nemlig op mod hver tredje medarbejder, der føler sig dårligt uddannet på it-fronten.

Medlemsundersøgelse: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien
Den 24. marts: Denne medlemsundersøgelse giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det er stærk og trist læsning, som med al tydelighed viser, at vi står midt i en historisk stor økonomisk krise.

Bo- og opholdssteder: Takstjustering eller omvisitering af hjælpebehov som følge af COVID-19
Den 23. marts: Flere bo- og opholdssteder melder om, at der er borgere, der som følge af aflyst STU eller lignende opholder sig mere på bo- og opholdssteder end sædvanligt. Det medfører behov for øget tilstedeværelse af personale – også udover det timetal, der er bevilliget jf. udmålingsbekendtgørelsen

Sundhedsmyndighederne øger antallet af COVID-19-tests
Den 23. marts: Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark.

Dansk Erhverv: Forlængelse af karantæneperiode forværrer markant krisen for erhvervslivet
Den 23. marts: Dansk Erhverv bakker op om regeringens beslutning om fortsat at lukke store dele af Danmark ned. Vi skal sammen bekæmpe corona, men den økonomiske krise bliver historisk stor, så krisen kalder på både handling og sammenhold.

Brug muligheder for online kurser med tilskud
Den 23. marts: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I nu mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med løntabsgodtgørelse.

COVID-19 bør fremskynde din digitalisering af eksportdokumenter
Den 23. marts: Eksportvirksomheder opfordres til at benytte den digitale platform til eksportdokumenter, som Dansk Erhvervs carnet- og certifikatservice tilbyder sine medlemmer og øvrige kunder.

Virksomheder sender medarbejdere hjem i stor stil
Den 22. marts: En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer viser, at 72 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem. Det viser, hvor dyb krisen er lige nu, siger Brian Mikkelsen.

Husk at handle klogt
Den 20. marts: Dansk Erhverv, HK Handel og Forbrugerrådet Tænk kommer med en fælles opfordring til danskerne om at følge en række gode råd, der kan begrænse yderligere spredning af coronasmitte.

Det offentlige aflyser ordre i stor stil
Den 20. marts: Nye tal fra Dansk Erhvervs medlemmer viser, at to ud af fem leverandører har fået annulleret ordrer fra det offentlige.

Udnyt muligheder for online efteruddannelse i handel under corona-krisen
Den 20. marts: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med lønkompensation – med opstart nu.

Berlingske: Danske virksomheder rammes afstribevis af annullerede ordrer fra det offentlige
Den 20. marts: 41 procent af Dansk Erhvervs medlemmer, som sælger til den offentlige sektor, har oplevet at få annulleret ordrer fra det offentlige.

Økonomistyrelsen: Staten kan ikke påråbe sig force majeure
Den 20. marts: Økonomistyrelsen oplyser på styrelsens hjemmeside, at der ikke generelt foreligger en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure med henvisning til COVID-19.

Brian Mikkelsen: Et regulært syvmileskridt i den rigtige retning
Den 19. marts: Et samlet Folketing står bag en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet og danske lønmodtagere. Pakken er et regulært syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen bliver desværre lang.

Brug muligheder for online kurser med tilskud
Den 19. marts 2020: I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at sende overenskomstansatte medarbejdere på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med lønkompensation – nu.

Redningskrans til rejsebureauer og rejsearrangører
Den 19. marts: Spredningen af COVID-19 har medført aflysninger af mange rejser og har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen. Mange danske rejseselskaber er i konkursrisiko.

Coronavirus - spørgsmål og svar
Den 19. marts (opdateres løbende): Her kan du se svar på spørgsmål, som typisk vil kunne opstå ude i virksomhederne.

Q&A Detailhandel (Covid-19)
Den 19. marts (opdateres løbende): Vi har samlet spørgsmål og svar fra detailhandlen her.

Covid-19: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods
Den 19. marts: Transportbranchen er blevet enige om anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods, både til vognmænd, varemodtagere og chauffører.

Gør dig synlig på de sociale medier
Den 19. marts: Du oplever sikkert også, at der kommer væsentligt færre kunder i din forretning i disse dage, men der kan være lidt hjælp at hente på de sociale medier.

Rådgivning til pressede virksomheder
Den 19. marts: Er din virksomhed økonomisk presset af corona-krisen, så er det muligt at få gratis rådgivning af 100 erfarne rådgivere i det regionale program Early Warning. Ligesom både Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen løbende ajourfører information til virksomhederne.

Generalforsamling og årsrapport – fristen for indberetninger forlænges
Den 19. marts: Afholdelsen af generalforsamlinger er blevet vanskeliggjort af reglerne om, at mere end 10 personer ikke må forsamles. Det har regeringen nu taget konsekvensen af og vedtaget en bekendtgørelse, der hjemler udsættelse af årsrapport.

Hvad gælder, hvis du skal holde din butik åben?
Den 19. marts: Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af corona. Derfor har regeringen indført forbud og nye krav til butikker og supermarkeder.

Fakta om ny stor hjælpepakke
Den 19. marts: Et samlet Folketing står bag en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet og danske lønmodtagere. Pakken er et regulært syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen bliver desværre lang, lyder det fra adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Der er brug for kontant støtte til dansk erhvervsliv
Den 18. marts: Regeringen er kommet med en række tiltag, som skal være med til at flest mulige virksomheder og arbejdspladser overlever. Der er tale om gode og velkomne tiltag, men vi er der, hvor der bliver brug for endnu mere til en bredere kreds af virksomheder.

Forslag til ny støttepakke fra regeringen
Den 18. marts: Regeringen har onsdag middag præsenteret en ny række forslag, som skal være med til at sikre, at flest mulige virksomheder overlever. Der er tale om gode tiltag, men Dansk Erhverv vil kæmpe for forbedringer og yderligere hjælp.

Ændrede frister for betaling af b-skat og acontoselskabsskat
Den 18. marts: Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt.

Der bliver behov for massive hjælpepakker
Den 17. marts: Vi skal stå sammen om at forhindre, at smitten breder sig. Og vi skal stå sammen om at genrejse Danmark økonomisk.

Forsamlingsforbuddet
Den 17. marts: Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flre end 10 personer. Hvordan er reglerne?

Politi: Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Danmark
Den 17. marts: Yderligere tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Stramning af epidemiloven er nu trådt i kraft
Den 17. marts: Loven er trådt i kraft i dag og har givet regeringen helt ekstraordinære muligheder for påbud og indgreb for at hindre udbredelsen af Corona. Indgreb, der i dens yderste konsekvens kan være i strid med grundloven.

Dansk Erhverv foreslår statslig særfond for turismeerhvervet
Den 17. marts: De mange tiltag der er taget for at undgå nedsmeltning af turismeerhvervene er desværre langt fra nok. Dansk Erhverv foreslår derfor, at der etableres en særfond, som hurtigt skal komme et nødstedt erhverv til udsætning.

KFST: Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges som konsekvens af COVID-19
Den 17. marts: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19-foranstaltningerne.

Dansk Erhverv arbejder for, at kommuner straksbetaler regninger
Den 17. marts: Nedlukningen af store dele af det danske samfund giver store udfordringer for leverandører til den offentlige sektor. Dansk Erhverv ønsker en samlet plan for straksbetaling i alle led af det offentlige.

Sådan arbejder du effektivt hjemmefra
Den 17. marts: Væsentlige dele af Danmark er lukket ned over de næste par uger, og mange af os skal arbejde hjemmefra. Det kan være en udfordring, hvis man ikke er vant til at bruge de digitale muligheder.

Iværksættere og covid-19
Den 17. marts: Corona-epidemien raser over hele verden og rammer dansk erhvervsliv hårdt. Danmark er sat på pause, ordrerne udebliver, og likviditeten er i bund. Det mærkes også blandt de danske selvstændige, iværksættere og SMV´er, som er spændt hårdt for.

Vigtigt at følge myndighedernes råd i butikkerne
Den 17. marts: Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af corona. Tirsdag aften skærpede statsministeren restriktionerne.

Akut brug for hjælp til selvstændige
Den 16. marts: Dansk Erhverv opfordrer nu regeringen til at komme selvstændige i møde med lønkompensation og tilbagebetaling af skatter og afgifter.

Skattehjælp til trængte virksomheder
Den 16. marts: Regeringen kom i dag med tiltag på skatteområdet til trængte virksomheder. Håndsrækningen er mere end tiltrængt og velkommen, lyder det fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Hjemmearbejde: Sådan håndterer du it-sikkerheden
Den 16. marts: Hjemmearbejde skærper kravene til it-sikkerhed, og derfor skal både virksomheder og ansatte være ekstra opmærksomme netop nu.

Yderst glædeligt med lønkompensation til private
Den 15. marts: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede private lønmodtagere.

Akut behov for hjælpepakke til turisme- og rejsebrancher
Den 15. marts: Virusudbrud kan koste tusindvis af jobs i turist- og oplevelseserhvervene

Oversigt: Hjælpetiltag til erhvervslivet
Den 14. marts: Oversigt over hjælpepakker og tiltag, med henvisning til vejledninger og fakta.

Varerne skal ud - og det kommer de
Den 13. marts: Dansk Erhverv er meget tilfreds med Transportministerens melding om at der kan leveres varer til butikkerne.

Dansk Erhverv arbejder videre for mere nødhjælp til erhvervslivet
Den 13. marts: Fredag har været endnu en begivenhedsrig dag. Dansk Erhverv opfordrer regeringen til midlertidig lønkompensation, og så fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden.

Ny rejsevejledning bringer rejsebranchen i knæ
Den 13. marts: Udenrigsministeriet har ændret sin rejsevejledning til hele verden til "orange" for at forebygge yderligere smitte i Danmark. Det er meget alvorligt for rejsebranchen og økonomiske tiltag er nødvendige.

Dansk Erhverv og 3F laver aftale om hjemsendelse af medarbejdere uden løn
Den 13. marts: Dansk Erhverv og 3F har indgået aftale om, at medarbejdere kan hjemsendes i hotel- og restaurationsvirksomheder uden løn.

Minister slår fast: Også nødpasning til privatansatte
Den 13. marts: På opfordring fra Dansk Erhverv har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i dag udsendt et brev til kommunerne, der præciserer reglerne om nødpasning af børn. Ministeren slår fast, at 0-9-årige, hvis forældre er ansatte i private virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejderne, kan gøre brug af nødpasning. Forældrene skal have afsøgt andre muligheder for pasning før, at de kan gøre brug af nødpasning.

Dansk Erhverv foreslår midlertidig lønkompensation
Den 13. marts: Dansk Erhverv peger på en midlertidig lønkompensation som en del af løsningen i forhold til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.

Særlige spørgsmål vedrørende socialt udsatte
Den 13. marts: Social- og Indenrigsministeriet vil løbende opdatere informationen og anbefalinger omkring socialt udsatte og coronavirus på deres hjemmeside.

ABAF: Corona - de ansættelsesretlige perspektiver
Den 13. marts: AutoBranchens ArbejdsgiverForening samler her op på nogle af de mange spørgsmål, som har rejst sig i løbet af de seneste dage.

Hastelovgivning giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger
Den 12. marts: Regeringen fremsætter i løbet af i dag et hastelovforslag, som vil give myndighederne mulighed for, om nødvendigt, at gennemtvinge særlige tiltag.

Status på coronavirus for fødevarevirksomheder
Den 12. marts: Dansk Erhverv giver her et overblik over udviklingen, og hvor du finder den nødvendige hjælp og viden på fødevareområdet.

Erhvervsjura: Spørgsmål og svar i relation til coronavirus
Den 12. marts: Artikel om erhvervsjuridiske spørgsmål i forbindelse med coronavirus, af erhvervsretlig fagchef Sven Petersen.

Dansk Erhverv sidder klar, hvis du har brug for hjælp
Den 12. marts: Har du som fødevarevirksomhed spørgsmål til corona-situationen, kan du altid kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam, ligesom vores juridiske hotline sidder klar til at hjælpe.

Brian Mikkelsen: Der er brug for mere hjælp til virksomhederne
Den 12. marts: Regeringens tiltag er rigtige, men der er brug for meget mere allerede nu, siger Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

5 gode råd om digitalt samarbejde
Den 12. marts: Netop nu har flere virksomheder et øget behov for virtuelt samarbejde. Vi har samlet fem gode råd til at løse udfordringen.

Serviceoverenskomsten: Coronavirus og force majeure
Den 12. marts: Information til virksomheder, der er omfattet af Serviceoverenskomsten.

Hjælpepakker til virksomheder - spørgsmål og svar
Den 12. marts: Information til virksomheder om den hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus.

Dansk Erhverv: Alle må yde en ekstraordinær indsats i denne nødsituation
Den 11. marts: Lukningen af store dele af Danmark vil få enorme konsekvenser. Alle kommer til at yde en ekstraordinær indsats i den kommende tid. Erhvervslivet vil hjælpe og skal hjælpes, lyder det i en appel fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Fornuftigt første skridt
Den 10. marts: Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen roser regeringen for hurtig hjælp til erhvervslivet og kalder regeringens udspil for et fornuftigt første skridt.

Konstruktivt møde med regeringen om corona-håndtering
Den 9. marts: Efter et netop overstået møde i Statsministeriet vedrørende hjælp til erhvervslivet i forbindelse med coronavirussen erklærer Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen sig tilfreds med regeringens håndtering og drøftelserne under mødet.

Coronavirus presser dansk erhvervsliv
Den 9. marts: Dansk Erhverv mødes i dag med regering og myndigheder om, hvordan udbruddet af coronavirus skal håndteres. Her vil Dansk Erhverv præsentere en række forslag, som skal lette presset på erhvervslivet.

Nye anbefalinger om større arrangementer bør følges
Den 6. marts: Regeringen og sundhedsmyndighederne anbefaler nu, at større arrangementer bliver aflyst eller afviklet uden publikum. Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, opfordrer alle til at overholde anbefalingerne.

Opdateret vejledning om medarbejderforhold vedr. løn ifm. coronavirus
Den 6. marts: Svar på typiske spørgsmål relateret til medarbejderforhold og ansættelsesret ifm. coronavirus, herunder evt. løn til medarbejdere, der har fået besked på at blive hjemme.

Brian Mikkelsen: Der bliver behov for hjælpepakker
Den 5. marts: Situationen med coronavirus udvikler sig på daglig basis i verden og i Danmark. Dansk Erhverv følger situationen tæt og vurderer, at der bliver behov for hjælpepakker til dele af erhvervslivet.

Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen
Den 3. marts: Sundhedsstyrelsen skærper nu anbefalingerne til danske virksomheder om at lade deres medarbejdere blive hjemme i to uger, hvis de kommer hjem fra et område, hvor risikoen for at blive ramt af coronavirus er særlig stor. Særlige krav til sundhedspersonale. 

Force majeure: Hvad sker der, hvis gæster udebliver på grund af coronavirus?
Den 3. marts: I denne artikel kan du få svar på en række spørgsmål i relation til force majeure og tjenesteydelser.

Ledelsesmæssige fokusområder ifm. coronavirus
Den 27. februar: Ledelsen spiller her en væsentlig rolle i forhold til at informere om, hvordan medarbejdere skal håndtere situationen på arbejdspladsen, og hvor medarbejderne kan finde yderligere information.

Webinar om coronavirus

Kontakt

Medlemmer kan kontakte Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.