Forbud mod arrangementer - hvad gælder?

Orientering, 18. marts

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 har regeringen indført en række nye tiltage for at begrænse spredningen af covid-19/coronavirus. De tiltag, der har særlig relevans for virksomhederne, er følgende:

 • Der indføres et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
 • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.), og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Erhvervsministeriet har over for dagspressen bekræftet, at arbejdspladser og produktion dermed er undtaget for reglerne. Regeringens anbefalinger til private arbejdsgivere og virksomhedsejere er dog fortsat gældende. De kan læses på coronasmitte.dk.

Hvad gælder for diskoteker, værtshuse, barer m.v.?

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Hvad gælder for restaurenter og cafeer?

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Det vil fortsat være muligt for restauranter og caféer mv. at levere mad og drikke ud af huset (take away m.v.). Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020. Dansk Erhverv har fået afklaret flg. vedr. bagere med et område med cafe/"eat in": Bageriets fødevareudsalg kan naturligvis fortsætte, men at "eat in"/cafedelen skal lukkes.
 • Alle restauranter og caféer mv., der leverer mad og drikke ud af huset, skal:
  -  Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  - Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  - Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  - I videst muligt omfang sikre tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
  - Sikre, at kunderne holder behørig afstand. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Hvad gælder for indendørs sportscentre m.v?

 • Der indføres et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet omfatter ikke genoptræningsfaciliteter tilknyttet sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Hvad gælder for storcentre?

 • Der indføres et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs.
 • Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i storcentre mv. og direkte adgangsveje hertil, ligesom det ikke gælder direkte adgange til kollektiv trafik.
 • Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Hvad gælder for detailhandlen?

 • Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:
  - Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.
  - Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  - Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  - Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  - I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
  - Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
  - Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Nogle liberale servicehverv skal lukke helt ned

 • Der indføres et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem udbyder og kunde.
 • Forbuddet gælder frisører, tatovører, massører, kosmetologer, skønheds- og massageklinikker, solarier, piercing, spa- og kropspleje.
 • Sundhedsfaglig behandling udført af autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet.
 • Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Bøder

 • Virksomheder, der ikke overholder forsamlingsforbuddet, kan blive pålagt en bøde på 5.000 kr.
 • Manglende overholdelse af arealkrav eller pligten til at opstille håndsprit, vil kunne give en bøde på 1.500 kr.
 • Pålagte bøder kan indbringes for domstolene.