Gemt

Genåbning - hvad er op og ned?

Nyhed

Genåbning - aktuel oversigt | 26. marts 2021

I denne artikel giver erhvervsjuristerne hos Dansk Erhverv et overblik over genåbningsaftalen og forsøger at besvare de mest stillede spørgsmål, vi modtager i øjeblikket


I genåbningsplanen fra 22. marts 2021 er lagt en faseplan, der tager udgangspunkt i 14-dages intervaller, for genåbning af det danske samfund.

Nedenfor har vi skitseret de afgørende tidspunkter, og hvad vi på nuværende tidspunkt ved om genåbningen af erhvervslivet i de enkelte faser.

Fælles for faserne er, der fortsat vil gælde relevante smitteforbyggende tiltag. Der vil f.eks. være tale om
begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om brug af mundbind, begrænsning af samlet antal publikummer, siddende publikum mv., og der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv.

Retningslinjerne er tilgængelige på www.virksomhedsguiden.dk.

Det er også udgangspunktet, at alle genåbningsplanens faser gælder som landsdækkende ordninger. Hvis det viser sig umuligt på pga. lokale smitteudbrud og lignende, skal Epidemikommissionen og myndighederne overveje regionale og lokale modeller.


Hvad sker der den 6. april 2021?

De liberale serviceerhverv mv. genåbner pr. 6. april 2021. Det gælder fx lokaler, hvori der udføres kropspleje, skønhedsbehandlinger og massage samt solarier, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt med kunder.

Der gælder krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse. Der er endvidere  krav om anvendelse af coronapas. Retningslinjerne er tilgængelige på www.virksomhedsguiden.dk og på Dansk Erhvervs hjemmeside: Liberale erhverv genåbner med coronapas og god plads.

Hvad sker der den 13. april 2021?

Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne.

Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir samt retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne og tiltag, der skal modvirke ophold i fællesarealer mv., herunder afskærmning af bænke, stole mv.

Retningslinjerne forventes at blive tilgængelige på virksomhedsguiden.dk, så snart de er offentligt tilgængelige.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes pr. 6. april og 13. april, forlænges til og med den 20. april 2021.


Hvad sker der den 21. april 2021?

De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. genåbnes Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker.

Erhvervsministeriet har efter genåbningsplanens offentliggørelse bekræftet, at også barer og værtshuse kan åbne for udeservering med krav om coronapas, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvad der er ”sundhedsmæssigt forsvarligt” er ikke nærmere beskrevet, men det må antages at det bl.a. omfatter, at kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om brug af mundbind, begrænsning af samlet antal besøgende, siddende besøgende mv. kan overholdes. Der vil formentlig gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. Nærmere retningslinjer forventes offentliggjort på virksomhedsguiden.dk .

Kravet om begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem kl. 22-05 opretholdes, indtil man er længere henne i genåbningen.


Hvad sker der den 6. maj 2021?

Indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, åbnes med coronapas.

Erhvervsministeriet har efter genåbningsplanens offentliggørelse også bekræftet, at også barer og værtshuse kan åbne for indeservering med krav om coronapas, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Nattelivet, herunder natklubber, diskoteker mv. med dansegulv og få siddepladser, vil dog fortsat skulle holdes lukket. Kravet om begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem kl. 22-05 opretholdes, indtil man er længere henne i genåbningen.


Hvad sker der den 21. maj 2021?

Med coronapas åbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande.


Gælder anbefalingen om hjemmearbejde på private arbejdspladser fortsat?

Ja, anbefalingen om mest muligt hjemmearbejde på private arbejdspladser gælder fortsat. Det fremgår af genåbningsplanen, at sundhedsmyndighederne omkring genåbningen den 6. maj 2021 skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Læs også vores artikel om mulighederne for, at arbejdspladser må holde arbejdsrelaterede møder, events, kurser mv. på hoteller og andre mødesteder her: Arbejdspladsundtagelsen.

Hvad med forsamlingsforbuddet?

På nuværende tidspunkt gælder der et forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer indendørs og 10 personer udendørs.

Der er ikke noget afklarende om forsamlingsforbuddet i genåbningsplanen. Det fremgår dog, at regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der sammen med myndighederne skal komme med et forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig skal der fremlægges en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.

Forslagene skal fremlægges medio april.

Bliver hjælpepakkerne forlænget?

Det fremgår af genåbningsplanen, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning i de kommende måneder, så de gælder til og med d. 30. juni 2021. Erhvervsstyrelsen forventer i slutningen af marts/begyndelsen af april at åbne for ansøgninger for perioden 1. marts til 5. april 2021.

Vi kender endnu ikke de endelige rammer for forlængelsen af hjælpepakkerne.

Det fremgår dog af genåbningsplanen, at virksomheder, der har været omfattet af nedlukning, vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 pct. i selvstændige-ordningen.

Her kan du læse den fulde genåbningsplan. 

Ansøgningsfristerne nærmere sig for perioden, der sluttede 28. februar 2021

Ansøgningsfristerne for virksomheder berørt af restriktioner i Nordjylland (perioden fra den 6. november til den 26. november 2020) samt den nationale nedlukning (perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021) er den 15. april 2021 for kompensation for faste omkostninger, faste omkostninger Light, den særlige ordning for P-enheder (under faste omkostninger Light) samt selvstændiges kompensation for tabt omsætning.

For overblik over de forskellige ordninger: Kompensationsordninger og tidsfrister.

Læs om samspillet mellem kompensationsordningerne i denne artikel: Find vej i kompensationsjunglen - guide primært til udvalgsvarebutikker. Til artiklen er der tilknyttet et regneark, der kan anvendes til udregning af virksomhedens kompensationsprocenten i relation til faste omkostninger og selvstændiges kompensation for tabt omsætning (Excel arket starter med at beregne den 25. december, men kan frit ændres til at beregne fra den 9. december, dog skal antallet af dage tilsvarende forøges).

 

 

Kontakt os

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyheder om erhvervsjura

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.