Gemt

Hjemmearbejde og covid-19

I det følgende kan man se en kort besvarelse af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med hjemmearbejde og Covid-19.

Nyhed

Corona og personaleforhold - 19. april 2021

Gælder arbejdsmiljølovgivningens regler for indretning af hjemmearbejdspladser?

Ja.

Reglerne er nærmere beskrevet i Dansk Erhvervs pjece  Gode råd om hjemmearbejde og på Dansk Erhvervs guide om Skærmarbejde og hjemmearbejde (danskerhverv.dk). Her finder du også en skabelon til politik for hjemmearbejde.

BFA Kontor (Branchefællesskab For Arbejdsmiljø Kontor) har udarbejdet en branchevejledning om hjemmearbejde, som findes i en dansk og engelsk version i følgende links: Dansk version: Hjemmearbejdspladser. Engelsk version: Homeworking

Supplerende de regulerede forhold kan virksomheder med fordel spørge medarbejderen, hvorvidt forholdene hjemme er forsvarlige og oplyse medarbejdere, der arbejder hjemme, om at de bør:

  • variere opgaver og arbejdsstillinger.
  • aftale med nærmeste leder, hvilket udstyr man kan og bør tage med hjem.

Arbejdstilsynet peger på, at eventuelle gener ved almindeligt kontorarbejde ved borde og på stole, der ikke er beregnede til det, mindskes ved, at man sørger for at skifte mellem forskellige stole eller borde. Det hjælper også at veksle mellem arbejdsopgaver, holde pauser i arbejdet og få bevæget sig i løbet af dagen.

Er der krav til indretning af hjemmearbejdspladsen?

Ja. Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen ved skærmarbejde, når skærmarbejdet foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den ansattes normale arbejdstid.

Som arbejdsgiver skal man sikre, at de ansatte har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at der er det nødvendige inventar, og at de ansatte anvender det i overensstemmelse med reglerne og efter arbejdsgivers instruktioner.

De ansatte har et selvstændigt ansvar for at medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det kan være en god idé at minde de ansatte herom, når man som arbejdsgiver giver mulighed for – eller måske ligefrem beordrer - hjemmearbejde. Man har ikke ret til som arbejdsgiver at besigtige de ansattes hjem ved etablering af hjemmearbejdspladser. Det kan derfor være nødvendigt på anden vis at sikre, at reglerne efterleves.

Er der krav til det inventar, som skal anvendes ved skærmarbejde i de ansattes hjem?

Ja

Der er følgende krav til det inventar, som skal anvendes ved skærmarbejde i de ansattes hjem.

Arbejdsbord

  • Det er en generel misforståelse, at lovgivningen stiller krav om hæve-sænkebord. Reglerne foreskriver derimod, at arbejdsbordet skal være tilpasset den enkelte og være egnet til det arbejde, der skal udføres, herunder skal der være tilstrækkelig plads til, at ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Arbejdsbordet skal være tilstrækkelig stort og muliggøre fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør.

Stol

  • Der skal anvendes det, som man i daglig tale kalder for en kontorstol. Stolen skal være stabil, og stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal også kunne indstilles i højden, og den skal kunne skråtstilles. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt at anvende en almindelig spisebordsstol eller skammel.

Belysning

  • Der skal være en almindelig arbejdslampe med 500 lux.

Tastatur og mus

  • Der skal anvendes eksternt tastatur og mus. Det vil altså sige, at tastaturet og musen skal være adskilt fra selve skærmen.

Skærm

  • Skærmen skal uden besvær kunne drejes og vippes således, at den kan tilpasses brugerens behov.

Skærmbriller

  • Hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt at anvende skærmbriller, og medarbejdernes egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges, har medarbejderne ret til skærmbriller med et standardstel.

Er den ansatte dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring ved hjemmearbejde?

Ja som hovedregel vil den lovpligtige arbejdsskadeforsikring allerede dække ved hjemmearbejde. Men det anbefales - også hvis omfanget af hjemmearbejde stiger eller helt erstattes af arbejde på virksomhedens fysiske adresse - at kontakte forsikringsselskabet for nærmere afklaring.

Ikke alle skader, der sker i forbindelse med hjemmearbejde, vil være en arbejdsskade. Heller ikke selvom hændelsen sker i det tidsrum, hvor den ansatte arbejder hjemmefra.

Det afgørende er, om skaden sker i forbindelse med udførelsen af arbejdet og på grund af forhold, som arbejdsgiver har haft indflydelse på. Eller om skaden sker på grund af den ansattes egen indretning af hjemmet, fx et højt dørtrin, som den ansatte falder over.

Private ærinder, der udføres, mens man arbejder hjemmefra, vil ikke være omfattet af loven.