Gemt
Personalejura og coronavirus

Nordjylland genåbnes

Nyhed

19. november 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har torsdag den 19. november 2020 meddelt, at de fleste restriktionerne i de syv berørte kommuner i Nordjylland bliver lempet. Det betyder blandt andet, at medarbejderne igen kan krydse kommunegrænserne uden for de berørte kommuner.

De fleste lempelser træder i kraft allerede den 19. november 2020. Dog således at der er følgende undtagelser:

  • Åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft den 20. november
  • Åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft den 20. november
  • Muligheder for forsamlinger, som træder i kraft den 20. november
  • Åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft den 20. november
  • For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag den 23. november.

De berørte kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Pendlerlønkompensation ophører – medarbejdere bør kaldes tilbage
Som følge af lempelsen vil der nu være fri adgang for borgere til at rejse uden for de syv kommuner, ligesom borgere med bopæl udenfor de syv kommuner nu kan rejse ind i området igen. Det betyder, at virksomhederne nu kan kalde medarbejdere tilbage på arbejde.

Hvis medarbejderen har været hjemsendt på pendlerlønkompensation, er det vigtigt, at virksomheden kalder medarbejderen tilbage fra den 20. november 2020, da der ikke længere er en forhindring i at kunne møde på arbejde. Det er Dansk Erhvervs vurdering, at det som følge heraf, efter den 20. november 2020, ikke vil være muligt at modtage lønkompensation efter pendlerlønkompensationsordningen.

Hvis virksomheden fortsat har behov for at hjemsende medarbejdere som et alternativ til opsigelse, er det for nuværende usikkert, om virksomheden i stedet for pendlerlønkompensation kan anvende den almindelige lønkompensation. Ifølge tredjepartsaftalen gælder denne ordning frem til den 3. december 2020 og det er Dansk Erhvervs opfattelse, at lønkompensationsordningen bør fortsætte frem til det aftalte tidspunkt på trods af genåbningen, da det for nogle virksomheder vil være vanskeligt at få en drift tilbage på normalt niveau med det samme. Dansk Erhverv vil søge en afklaring på, om lønkompensationsordningen fortsætter frem til den 3. december 2020 og informere herom, så snart der foreligger en afklaring.

Særligt om vandrende arbejdstagere
Vandrende arbejdstagere opfordres fortsat til ved udrejse til hjemlandet at lade sig teste forud for udrejse.

Personer med bopæl uden for Danmark opfordres dog fortsat kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.

Der er således ikke længere et forbud mod indrejse i Danmark for udenlandske arbejdstagere med henblik på ophold eller arbejde i de syv kommuner.

Læs i øvrigt faktaark fra Sundheds- og Ældreministerien.

Nedenfor kan du finde svar på en række af de spørgsmål, som Dansk Erhverv har fået i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland. Du skal være opmærksom på, at informationen er historisk som følge af genåbningen, men Dansk Erhverv har valgt foreløbigt at lade den være tilgængelig for at give den nødvendige viden til håndtering af problemstillinger i perioden.

Aktuel rådgivning om nedlukning i Nordjylland:

Ny lønkompensationsordning ifm. Nordjylland
Den 18. november: Spørgsmål og svar om de nye lønkompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.

Ny aftale om lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland
Den 7. november: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der påvirkes ekstraordinært af de lokale restriktioner i Nordjylland.

Fornuftig kompensationsordning til gavn for et tvangslukket nordjysk erhvervsliv
Den 7. november: Dansk Erhverv kan med tilfredshed konstatere, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag har indgået en aftale om at kompensere et hårdt presset nordjysk erhvervsliv, der i disse dage rammes af tvangslukninger og tunge lokale samt regionale restriktioner.

Begrænsninger på godstransport til, fra og i Nordjylland
Den 7. november: Dansk Erhverv har i forening med resten af godstransportbranchen samarbejdet med myndighederne om udarbejdelse af en vejledning til restriktionerne på transportområdet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland.

Ny aftale om lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland
Den 7. november: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der påvirkes ekstraordinært af de lokale restriktioner i Nordjylland.

 

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.