Gemt

Ophør af de særlige restriktioner for Nordjylland

Nyhed

15. december 2020

Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner var, som følge af smitte med minkvarianter af coronavirus, underlagt særlige restriktioner fra den 6. november 2020 til den 22. november 2020.


Her finder du myndighedernes oversigt over de restriktioner og anbefalinger, som blev indført den 6. november 2020 for Nordjylland.

Størstedelen af restriktionerne og anbefalinger blev lempet pr. 19. november 2020. Følgende restriktioner havde dog et længere forløb:

• Åbning af kollektiv trafik: Lempelserne trådte i kraft den 20. november 2020
• Åbning af kultur- og fritidsliv: Lempelserne trådte i kraft den 20. november 2020
• Muligheder for forsamlinger: Lempelserne trådte i kraft den 20. november 2020
• Åbning af restauranter, barer mv.: Lempelserne trådte i kraft den 20. november 2020
• For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser blev de særlige tiltag i de syv kommuner ophævet fra den 23. november 2020.

Pendlerlønkompensation ophørte pr. 19. november 2020
Fra den 19. november 2020 ophørte restriktionerne i forhold til at rejse udenfor de syv kommuner, ligesom borgere med bopæl udenfor de syv kommuner frit kunne rejse ind i området igen. Medarbejdere, der var hjemsendt på pendlerlønkompensation, kunne kaldes tilbage på arbejde fra den 20. november 2020, og fra denne dato var det således ikke længere muligt at modtage lønkompensation efter pendlerlønkompensationsordningen.

Generelt om lønkompensation
Hvis virksomheden i de berørte nordjyske kommuner efter henholdsvis den 19. og 20. november 2020 fortsat havde behov for at hjemsende medarbejdere som et alternativ til opsigelse, var det de almindelige lønkompensationsordninger, der skulle anvendes. Ordningen kunne anvendes frem til den 26. november 2020.

Der er åben for ansøgning om lønkompensation for virksomheder omfattet af de lokale restriktioner for Nordjylland for perioden 6. november til og med 22. november 2020. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger her: Midlertidig lønkompensation til virksomheder omfattet af regionale restriktioner eller forbud mod at holde åbent.

Læs i øvrigt faktaark fra Sundheds- og Ældreministerien og trepartsaftale-om-lokal-loenkompensationsordning.pdf (bm.dk)

Denne information er historisk pga. den gennemførte genåbning. Dansk Erhverv har valgt foreløbigt at lade den være tilgængelig for at give adgang til en række praktiske oplysninger, som kan være relevant for bl.a. virksomhedernes ansøgninger om lønkompensation for perioden.

 

 

Aktuel rådgivning om nedlukning i Nordjylland:

Nordjylland genåbnes
Den 19. november 2020: Sundheds- og Ældreministeriet har torsdag den 19. november 2020 meddelt, at de fleste restriktionerne i de syv berørte kommuner i Nordjylland bliver lempet. Det betyder blandt andet, at medarbejderne igen kan krydse kommunegrænserne uden for de berørte kommuner.

Ny lønkompensationsordning ifm. Nordjylland
Den 18. november: Spørgsmål og svar om de nye lønkompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.

Ny aftale om lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland
Den 7. november: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der påvirkes ekstraordinært af de lokale restriktioner i Nordjylland.

Fornuftig kompensationsordning til gavn for et tvangslukket nordjysk erhvervsliv
Den 7. november: Dansk Erhverv kan med tilfredshed konstatere, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag har indgået en aftale om at kompensere et hårdt presset nordjysk erhvervsliv, der i disse dage rammes af tvangslukninger og tunge lokale samt regionale restriktioner.

Begrænsninger på godstransport til, fra og i Nordjylland
Den 7. november: Dansk Erhverv har i forening med resten af godstransportbranchen samarbejdet med myndighederne om udarbejdelse af en vejledning til restriktionerne på transportområdet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland.

Ny aftale om lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland
Den 7. november: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der påvirkes ekstraordinært af de lokale restriktioner i Nordjylland.

 

Kontakt os