; ;
Gemt

En accelleret og markedsdrevet grøn omstilling frigjort af bureaukrati

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Heldigvis har Danmark alle forudsætninger for at blive i den grønne førertrøje. Vi er allerede verdenskendt for danske virksomheders grønne løsninger og anses af mange som værende vindmøllernes hjemland. Men som tingene er i dag, så udfordres førertrøjen af for meget bureaukrati.

Et konkret eksempel på det bureaukrati er tilskudsordningerne til energieffektivisering og elektrificering af erhvervslivet. Selvom puljerne forsøges gjort mindre bureaukratiske, vil de stadig være forbundet med store administrative omkostninger, udfordringer med afløb eller for stor efterspørgsel samt en stop-go effekt, hvor virksomheders projekter udskydes og afventer tilskudsbehandlingen. Det gør det svært for virksomhederne at manøvrere, når de gerne vil elektrificere deres virksomhed og spare på energien. Det skal vi lave om på.

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at de eksisterende puljer omlægges til et elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag, så virksomhederne med det samme har sikkerhed for deres grønne investeringer.

Hvis Danmarks førerposition skal bevares, er der – med andre ord - generelt behov for at politikerne løsner tøjlerne og lader markedet overtage en større del af an-svaret for den grønne omstilling og udbygningen af vedvarende energi. Vi skal frigøres os af puljetyranniet, fordi vi tror på, at det er med virksomhedernes inno-vations- og handlekraft, vi bedst sikrer, at den grønne omstilling accelereres.

Hvis vi gør det, så har vi alle muligheder for, at Danmark bliver verdens bedste land at drive grøn virksomhed i, og vi vil fortsætte med at være et foregangsland, som udlandet inspireres af og vil købe løsninger fra.

Det vil ikke bare være godt for klimaet. Det vil også være godt for sikkerheden i Europa, fordi Danmark vil vise vores europæiske medborgere, at der er en bæredygtig og markedsdrevet vej mod uafhængighed af russisk gas. Og så vil det være en kæmpe gevinst for den danske konkurrenceevne og fastholdelse og skabelse af nye danske arbejdspladser.

Hvis grønne virksomheder har det godt, så mærker befolkningen det også. Udbyg-ingen af vedvarende energi vil nemlig også bidrage til at sikre lavere og mere stabile energipriser til danskerne, end hvis vi fortsat lader russisk gas fylde for meget i vores energiforsyning.

Dansk Erhverv foreslår:

Lad markedet sætte turbo på udbygningen af havvind i Danmark. De nuværende statslige udbudsmodeller leverer ikke den nødvendige hastighed og skala. Derfor er der behov for en langt mere markedsdrevet udbygning, hvor hele udbuds- og udbygningsmodellen nytænkes, så private overtager en større del af ansvaret og risikoen (eksempelvis i forbindelse med forundersøgelser), men så samfundet sikres en rimelig betaling for udnyttelse af havressourcerne. Samtidig er der behov for at håndtere den udfordring, at bureaukrati i dag er den væsentligste stopklods for udbygningen af havvind på grund af meget lange sagsbehandlings-, godkendelses- og klageprocesser. Derfor foreslår vi også, at Danmark indføre en ”grøn behandlingsgaranti”, så ansøgningsprocessen for en havvindmøllepark behandles inden for maksimalt 2 år.

Arbejdskraft

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Forskning & udvikling

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling: Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Grøn omstilling

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Velfærd

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde: Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores vel-stand og vores velfærd.